z3 04, SPRAWOZDANIA czyjeś

Pobierz dokument
z3.04.sprawozdania.czyjes.doc
Rozmiar 38 KB

Michał Łyś

Nr ind. 94701

poń. 15.15-16.55

Prowadzący dr inż. Wojciech J. Krzysztofik

Wprowadzenie do systemów telekomunikacyjnych

Seminarium zimowe 2000/2001

Zadanie Z3/4

Wykazać, że przy modulacji kąta (FM lub AM) sinusoidalnym sygnałem modulującym o częstotliwości Amcosϖm.t absolutnie nie można stwierdzić, czy odebrana fala nośna ma zmodulowaną fazę czy częstotliwość (PM czy FM).

Rozwiązanie:

Sygnał modulujący: f(t)= Am cosϖm.t

Sygnał zmodulowany:

-fazowo SPM(t)=A0cos[ϖ0t+kpf(t)] ; ϖ0=2πf0

-częstotliwościowo SFM(t)= A0cos[ϖ0t+kf∫f(t)dt]

kp -czułość fazowa modulatora

kf -czułość częstotliwościowa modulatora

SPM(t)= A0cos[ϖ0t+kpAmcosϖm.t]

SFM(t)= A0cos[ϖ0t+kf∫Amcosϖm.tdt]=A0cos[ϖ0t+0x01 graphic
sinϖmt]

SPM(t)=A0cos[ϖ0t+kpAmcosϖmt]

SFM(t)= A0cos[ϖ0t+kf0x01 graphic
sinϖmt]

kfAm.-dewiacja częstotliwości(max. odchylenie częstotliwości chwilowej sygnału FM od częstotliwości nośnej)

kpAm -dewiacja fazy

Z porównania otrzymanych sygnałów zmodulowanych wynika, że przy modulacji fali nośnej przebiegiem harmonicznym o jednej częstotliwości otrzymuje się identyczne wyrażenia na sygnały zmodulowane fazowo i częstotliwościowo.

Rodzaj modulacji jedynie określa zależność występującej w tych wyrażeniach dewiacji fazy od parametrów sygnału modulującego. Ponadto między sygnałami zmodulowanymi występuje przesunięcie fazowe. Wynika stąd, że przy modulacji fali nośnej przebiegiem harmonicznym o jednej częstotliwości nie można stwierdzić, czy sygnał ma zmodulowaną fazę czy częstotliwość.


Pobierz dokument
z3.04.sprawozdania.czyjes.doc
Rozmiar 38 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
z3 06, SPRAWOZDANIA czyjeś
z3 01, SPRAWOZDANIA czyjeś
z3 01a, SPRAWOZDANIA czyjeś
Z3 05a, SPRAWOZDANIA czyjeś
Z3 09, SPRAWOZDANIA czyjeś
z5 04, SPRAWOZDANIA czyjeś
Z2 04, SPRAWOZDANIA czyjeś
z3 07, SPRAWOZDANIA czyjeś
Z3 03, SPRAWOZDANIA czyjeś
z4 04, SPRAWOZDANIA czyjeś
Z1 04, SPRAWOZDANIA czyjeś
z3 06, SPRAWOZDANIA czyjeś
z3 02 pg, SPRAWOZDANIA czyjeś
pomoc2cd(1), SPRAWOZDANIA czyjeś
Budowa kontenera C, SPRAWOZDANIA czyjeś
Zalety systemów SDH, SPRAWOZDANIA czyjeś
Hartowanie i odpuszczanie, SPRAWOZDANIA czyjeś

więcej podobnych podstron