Pedri. proc piel. OMDLENIE, Pielęgniarstwo licencjat, licencjat, Studia III rok, ściągi obrona


Kierunek: Pielęgniarstwo Licencjat II rok

Rok akademicki 2009/2010

Grupa 4

SPRAWOZDANIE Z PROCESU PIELEGNOWANIA DZIECKA W ODDZIALE PEDIATRYCZNYM

Pielęgniarska ocena stanu bio - psycho - społ. dziecka

Dane o dziecku: Imię i nazwisko (inicjały): N. S.

Data urodzenia: 29. 12. 1998 r.

Wiek: 12 lat

Płeć: dziewczynka

Wzrost: 141cm

Waga: 35 kg

Dane o rodzinie: Dziewczynka posiada rodzinę pełną, jej rodzice pracują we własnym gospodarstwie rolnym w Lidzbarku Warmińskim. Pacjentka jest dzieckiem najmłodszym, posiada czwórkę rodzeństwa - trzech braci i dwie siostry, z czego najstarszy brat wyprowadził się już z domu i ma własna rodzinę. Dziewczynka z rodzeństwa powinna mieć jeszcze dwójkę bliźniaków, jednak zmarły one po porodzie. Warunki mieszkaniowe są dobre, rodzina ma własny dom z budynkami gospodarskimi, dziewczynka ma własny pokój. Sytuacja materialna również jest dobra, jednak zależna od pór roku. Utrzymują się ze zwierząt gospodarskich i sprzedaży np. mleka oraz ze sprzedaży zboża.

Stan zdrowia członków rodziny: Nikt w domu nie cierpi na choroby przewlekłe, jednak rodzice palą.

Przebieg ciąży: Ciąża była znoszona dobrze, bez dolegliwości, matka nie chorowała w tym czasie, jednak doszło do porodu rozwiązanego cięciem cesarskim w szóstym miesiącu, z powodów nie znanych dla matki.

Stan noworodka: Z pomiarów dziecka matka pamięta jedynie masę dziewczynki, która wynosiła 1000g. Noworodek przez 2,5 miesiąca przebywał w inkubatorze, jej stan był zwykle dobry.

Odżywianie dziecka: Po wyjściu z inkubatora była karmiona mieszankami nie zawierającymi białka mleka - laktozy, gdyż dziewczynka ma skazę białkową.

Profilaktyka u dziecka: Szczepiona była według kalendarza szczepień

Rozwój dziecka: Jako, że dziewczynka była wcześniakiem, jej rozwój psychomotoryczny był opóźniony. Zaczęła chodzić w 14 miesiącu a pierwsze słowa pojawiły się w 18 miesiącu

Przebyte choroby dziecka: Przebyła świnkę i ospę wietrzną

Czynniki ryzyka chorób: Dziewczynka ma w domu kontakt ze zwierzętami (koty, psy, zwierzęta gospodarskie), jednak nie ma uczulenia na sierść czy inne alergeny

Dane o chorobie dziecka: Od ponad roku dziewczynka zgłaszała bóle głowy, nudności, osłabienia. Rodzice zgłaszali to u lekarza rodzinnego, który przepisywał leki p/bólowe, zalecał częste przebywanie na świeżym powietrzu i częste jedzenie posiłków. W ubiegłym roku doszło u dziewczynki do utraty świadomości podczas zjeżdżania na zjeżdżalni w trakcie tzw.: „Dni rodziny” - była wtedy blada, wiotka, „leciała” przez ręce. Po pierwszym omdleniu została skierowana do szpitala, gdzie stwierdzono, że dziewczynka jest niedotleniona i niedożywiona

Hospitalizacja dziecka: Data przyjęcia - 15. 01. 2010 r. o godzinie 9:51

Powód: zasłabnięcie i omdlenie z utratą przytomności (omdlenie po wysiłku fizycznym na lekcji w-fu)

Rozpoznanie lekarskie: omdlenie i zapaść

Badania diagnostyczne: 15.01. 2010 - EKG i EEG

19.01.2010 - Holter EKG, zdjęcie 20. 01. 2010

21. 01. 2010 - rezonans magnetyczny

Leki: jedynie p/bólowe

Aktualne dane dotyczące stanu somatycznego i psych - społecznego dziecka:

Stan ogólny dziecka: Dziecko wie, gdzie się znajduje, jednak z powodu długiego pobytu nie wie, jaki jest dzień tygodnia - każdy dzień jest dla niej taki sam. Jest troszkę senna, sama mówi, że to dlatego, że w szpitalu nie może się wyspać z powodu głośno zachowujących się dzieci przebywających w tej samej sali

Jej ułożenie ciała jest dowolne, porusza się sprawnie, nie ma ograniczonych ruchów.

Dziewczynka jest szczuplutka, jednak tkanka tłuszczowa jest rozłożona równomiernie.

Skóra, przydatki i błony śluzowe: Skóra jest jasna, ciepła i elastyczna, czysta, kolor blady, bez wypieków, brak obrzęków, zmian na skórze, świądu, gardło blade.

Ocena funkcji narządów:

Tętno: 94 uderzeń/min. , miarowe, dobrze wyczuwalne

podczas oddawania moczu nie czuje bólu

wzrok prawidłowy, nie nosi okularów i soczewek

Reakcje dziecka na chorobę, hospitalizację, na zabiegi diagnostyczne, leczenie i rehabilitację: Dziewczynka jest znudzona pobytem w szpitalu i chce wracać do domu. Jest otwarta, kontaktowa, lubi spędzać czas z innymi dziećmi. Nie boi się zabiegów i personelu medycznego, na zabiegi i badania chodzi bez oporów, by tylko wypisano ją do domu

Wiedza rodziny, dziecka o chorobie, terapii i rehabilitacji: Rodzina wie, co się dzieje z dzieckiem, jednak nie wie, z jakiego dokładnie powodu choruje. Są informowani o wszelkiego rodzaju zabiegach i badaniach.

Udział rodziny w opiece nad dzieckiem: Codziennie około godziny 11: 00 do dziewczynki przyjeżdża mama, która rozmawia z córką i przebywa ciągle w jej otoczeniu. Jest zmartwiona stanem dziewczynki i denerwuje się czekając aż wróci ona z badań.

Zadania pielęgniarki wynikające z funkcji terapeutycznej (diagnostyka i leczenie) i z funkcji rehabilitacyjnej:

Do celów pielęgnowania dziewczynki należy pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych. Z uwagi na znacznie szczupłą sylwetkę pacjentki w pierwszej kolejności podjęto działania mające na celu doprowadzenie do regularnego spożywania posiłków. Podjęto takie działania jak: wyprowadzanie chorej na posiłki i kontrolowanie ich spożywania. W sprawie higieny osobistej należy dopilnować, by dziewczynka nie zaniedbywała mycia się i pielęgnowania stanu jamy ustnej.

Ponadto pielęgniarka powinna utrzymywać bliższy i częstszy kontakt z pacjentką, by ta nie czuła się osamotniona w swoich dolegliwościach i by nie czuła lęku przed przeprowadzanymi zabiegami i badaniami. Jako, że dziewczynka sama chętnie nawiązuje kontakt, sytuacja jest ułatwiona. Trzeba jednak podtrzymywać tę otwartość, dzięki czemu dojdzie do odpowiedniej współpracy pomiędzy pacjentką a zespołem medycznym.

W przypadku wystąpienia bólu głowy lub brzucha, na który uskarża się chora, należy podać jej łagodne środki p/bólowe, zapewnić spokój i cicha atmosferę na sali, w której przebywa dziewczynka.

U pacjentki często dochodzi do omdleń, z tego tez powodu nie powinno się jej pozostawiać na dłuższy czas bez opieki lub obecności osób trzecich, np. pacjentów przebywających w otoczeniu dziewczynki. Trzeba utrzymywać w sali odpowiedni mikroklimat, aby nie było tam zbyt sucho i duszno - należy wietrzyć pomieszczenie i kontrolować temperaturę, która powinna wynosić nie więcej jak 25 stopni. Należy także usunąć z otoczenia dziecka niebezpieczne przedmioty, aby w razie omdlenia nie doszło do uszkodzenia ciała i urazu.

Pielęgniarka powinna nauczyć dziewczynkę prawidłowego, powolnego wstawania z łóżka czy pozycji kucznej, aby nie doszło do nagłego wzrostu ciśnienia i omdlenia. Należy mierzyć tętno i ciśnienie krwi i oceniać kolor skóry dziewczynki (wypieki, bladość).

Ponadto do zadań pielęgniarki należy w ramach możliwości przekazanie rodzinie przebywającej z dziewczynką swojej własnej wiedzy i materiałów edukacyjnych, dzięki którym łatwiej przyjdzie im zrozumieć, na czym polegają poszczególne badania i zabiegi. Ważna jest rozmowa, wsparcie emocjonalne i przygotowanie rodziny do obserwacji dziewczynki i jej usprawniania. Istotne jest podtrzymywanie dobrego kontaktu z bliskimi pacjentki, aby możliwa była korzystna współpraca mająca na celu dobro dziecka oraz uzyskania informacji, które mogą mieć istotne znaczenie w procesie pielęgnowania i leczeniu. Dodatkowo należy tłumaczyć dziewczynce powagę prowadzonych zabiegów leczniczych i istotę badań, aby wykazywała ona chęć współpracy, nie bała się np. wkłuć i miała świadomość, że jest to niezbędne by mogła ona powrócić do zdrowia.

Proces pielęgnowania dziecka

Diagnozy pielęgniarskie, przyczyny, cechy charakterystyczne

Cel działań

Plan działań pielęgniarskich obejmujący sferę biologiczną i psychospołeczną dziecka

Realizacja działań opiekuńczych, wychowawczych, promowania zdrowia i profilaktycznych

  1. Ryzyko urazu i uszkodzenia ciała przy omdleniu

Przyczyny: podwyższone ciśnienie wewnątrzczaszkowe; zaburzenia regulacji funkcjonowania układu nerwowego

Cechy: zaburzenia czuciowe i widzenia; zaburzenia funkcji życiowych

  1. Niedostateczna wiedza rodziny na temat choroby i leczenia dziecka oraz lęk rodziny o zdrowie dziecka

Przyczyny: Brak informacji na temat choroby, leczenia i profilaktyki zaburzeń

Cechy: rodzina wyraża potrzebę wiedzy

  1. Ryzyko zasłabnięcia i utraty przytomności

Przyczyny: podwyższone ciśnienie wewnątrzczaszkowe; zaburzenia regulacji funkcjonowania układu nerwowego; niedotlenienie organizmu; nagła pionizacja ciała; spożywanie niewielkiej ilości pokarmów; nadmierny wysiłek fizyczny

Cechy: zaburzenia czuciowe i widzenia; zaburzenia funkcji życiowych; blada skóra; zgłaszane zawroty głowy

  1. Występowanie bólu głowy i brzucha

Przyczyny: zdenerwowanie i stres; niedotlenienie organizmu; niewielka ilość zjadanych pokarmów; zaburzenia neurologiczne; kurczenie się naczyń mózgu i skurcze mięśni żołądka; hałas; niewyspanie

Cechy: sygnalizowanie odczuć bólowych; rozdrażnienie; płacz

1. Dziecko nie dozna urazu i uszkodzenia ciała

2. Rodzina uzyska informacje o postępowaniu diagnostycznym i profilaktyce i będzie przygotowana do opieki nad dzieckiem

3. U dziecka nie dojdzie do zasłabnięcia i utraty przytomności

4. U dziecka nie wystąpią bóle głowy i brzucha

1. - usunięcie niebezpiecznych przedmiotów z otoczenia dziecka

- układanie głowy dziecka w pozycji półwysokiej

- ocena funkcji i parametrów życiowych

-ocena stanu neurologicznego

- zapewnienie spokoju i odpoczynku

- ocena koloru skóry

-zapewnienie opieki

2. - ocena wiedzy na temat choroby dziecka

- ocena zainteresowania rodziców opieką

- przygotowanie rodziców do obserwacji, pielęgnacji i usprawniania dziecka

- wsparcie emocjonalne rodziny

-przekazanie rodzicom materiałów edukacyjnych

- zmniejszenie niepokoju związanego z hospitalizacją

3. - układanie głowy dziecka w pozycji półwysokiej

- ocena funkcji i parametrów życiowych

- zapewnienie spokoju i odpoczynku

- ocena koloru skóry

- usunięcie niebezpiecznych przedmiotów z otoczenia dziecka

- częste wietrzenie sali

-utrzymanie odpowiedniego mikroklimatu w sali (temperatura i wilgotność)

- niedopuszczenie do nagłej pionizacji dziecka (powolne podnoszenie się)

- umiejętne wstawanie z łóżka ( ułożenie się na boku, spuszczanie nóg na podłogę a na końcu delikatne uniesienie tułowia)

4. - podawanie leków p/bólowych, kropli żołądkowych itd.

- mierzenie temperatury

- układanie dziecka w pozycji na boku w celu złagodzenia bólu brzucha

-zapewnienie spokoju i ciszy

- propozycja drzemki w celu zrelaksowania i odpoczynku

1. - mierzenie tętna, ciśnienia krwi

- usunięcie z otoczenia dziewczynki niebezpiecznych przedmiotów lub przesunięcie ich na odpowiednią odległość (min. odsunięcie krzeseł, szafek)

- nie pozostawianie dziewczynki bez opieki

- obserwacja stanu dziewczynki

2. - rozmowa z matką dziewczynki i wytłumaczenie jak wygląda EEG oraz rezonans magnetyczny

- wsparcie emocjonalne dziewczynki i matki

- uspokajanie dziewczynki przed wykonaniem rezonansu magnetycznego

3 . - mierzenie tętna, ciśnienia krwi

- nie pozostawianie dziewczynki bez opieki

- obserwacja stanu dziewczynki

- obserwacja koloru skóry dziewczynki

- uświadomienie dziewczynki, że nie powinna nagle wstawać z pozycji leżącej lub kucznej

- nauczenie dziewczynki odpowiedniego wstawania z łóżka

4. - podanie dziewczynce kropli żołądkowych

- polecenie ułożenia się dziewczynki na boku na łóżku z podkurczonymi nogami

- zapewnienie pacjentce cichej atmosfery w sali i zaproponowanie krótkiej drzemki

Ocena skuteczności podejmowanych działań pielęgniarskich:

Dzięki podjętym działaniom pielęgniarskim w dniu pełnionego dyżuru u dziewczynki nie doszło do omdlenia z utratą przytomności oraz uszkodzenia ciała na wskutek upadku.

Ponadto rozmowa z matka dziewczynki pomogła jej zrozumieć na czym polega badanie, któremu zostanie poddana jej córka, a wsparcie emocjonalne, które otrzymała umożliwiło uspokojenie się jej na czas trwania rezonansu.

Nawiązanie kontaktu z dziewczynką i przedstawienie jej istoty niebolesnych badań diagnostycznych pozwoliło na to, że pacjentka chodziła ze studentami na zlecone zabiegi i badania bez lęku oraz wykazywała chęć współpracy, by możliwe było jak najszybsze wypisanie jej ze szpitala do domu.

Dopilnowanie, by dziewczynka dokładnie się umyła i wyczyściła jamę ustną umożliwiło utrzymanie jej ciała w odpowiedniej czystości i podkreśliło wagę dbania o higienę osobistą.

Podanie kropli żołądkowych i zaproponowanie krótkiej drzemki w cichym pomieszczeniu sali pozwoliło dziewczynce odpocząć, zrelaksować się i zniwelowało ból brzucha oraz senność, która dokucza pacjentce.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
na pediatrie w word to obrobienia, Pielęgniarstwo licencjat, licencjat, Studia III rok, ściągi obron
Wzrost i rozwój niemowlęcia, Pielęgniarstwo licencjat, licencjat, Studia III rok, ściągi obrona
PROFILAKTYKA SWOISTA I NIESWOISTA, Pielęgniarstwo licencjat, licencjat, Studia III rok, ściągi obron
układ moczowy, Pielęgniarstwo licencjat, licencjat, Studia III rok, ściągi obrona
ściąga Karolina, Pielęgniarstwo licencjat, licencjat, Studia III rok, ściągi obrona
ściąga na pediatrie, Pielęgniarstwo licencjat, licencjat, Studia III rok, ściągi obrona
samoksztalcenie piel chir 1[1], Pielęgniarstwo licencjat, licencjat, Studia III rok, Chirurgia
etyka ściąga, Pielęgniarstwo licencjat, licencjat, Studia III rok, Filozofia i etyka
od zmusiał, Pielęgniarstwo licencjat, licencjat, Studia III rok, Psychiatria
od zmusiał, Pielęgniarstwo licencjat, licencjat, Studia III rok, Psychiatria
chirurgia, Pielęgniarstwo licencjat, licencjat, Studia III rok, Chirurgia
ratownictwo medyczne, Pielęgniarstwo licencjat, licencjat, Studia III rok, ratownictwo medyczne
ratownictwo med, Pielęgniarstwo licencjat, licencjat, Studia III rok, ratownictwo medyczne
od zmusiał, Pielęgniarstwo licencjat, licencjat, Studia III rok, Psychiatria
pediatria bad pacj, Pielęgniarstwo licencjat, licencjat, Studia II rok, pediatria
GRUŹLICA-WYKŁAD, Pielęgniarstwo licencjat, licencjat, Studia II rok, interna
do edukacji zdr, Pielęgniarstwo licencjat, licencjat, Studia II rok, pediatria
Test IV, Pielęgniarstwo licencjat, licencjat, Studia II rok, Noworodki i położnictwo praktyka
cystografia mikcyjna, Pielęgniarstwo licencjat, licencjat, Studia II rok, pediatria

więcej podobnych podstron