lab121 wyn, Ochrona Środowiska pliki uczelniane, Fizyka

Pobierz dokument
lab121.wyn.ochrona.srodowiska.pliki.doc
Rozmiar 50 KB

Opracowanie wyników:

Na podstawie wykonanych pomiarów sporządzono wykres zależności oporu od temperatury dla platyny. Przyjęto błąd wartości oporu równy 0,5Ω, natomiast temperaturę odczytywano z dokładnością 1°. Metodą najmniejszych kwadratów znaleziono prostą regresji, której współczynnik dopasowania wynosi 0x01 graphic
.

0x01 graphic

Na podstawie poniższej tabeli obliczono błędy współczynników `a' i `b'

0x01 graphic
,gdzie 0x01 graphic

0x01 graphic

ostatecznie

0x01 graphic

0x01 graphic

Temperatura t[°C]

Xi

Opór R[Ω]

Yi

Xi2

Xi∗Yi

ΔY

ΔY2

25

109,9

625

2747,5

0,62

0,38

30

111,5

900

3345,0

0,47

0,22

35

113

1225

3955,0

0,21

0,05

40

114,5

1600

4580,0

-0,04

0,00

45

116,1

2025

5224,5

-0,19

0,04

50

117,5

2500

5875,0

-0,55

0,30

55

119,4

3025

6567,0

-0,40

0,16

60

121,2

3600

7272,0

-0,35

0,12

65

122,9

4225

7988,5

-0,40

0,16

70

124,5

4900

8715,0

-0,55

0,31

75

126,6

5625

9495,0

-0,21

0,04

80

128,7

6400

10296,0

0,14

0,02

85

130,6

7225

11101,0

0,29

0,08

90

132,4

8100

11916,0

0,34

0,11

95

134,4

9025

12768,0

0,58

0,34

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic
,(S2)

900

1823,2

61000

111845,5

2,32575

Temperaturowy współczynnik oporu platyny będzie równy:

0x01 graphic

Błąd wyznaczono z prawa przenoszenia błędów:

0x01 graphic

ostatecznie:

0x01 graphic

Wartość tablicowa współczynnika oporu platyny wynosi 0x01 graphic

Źródło wartości tablicowych: „Tablice Fizyczno - Astronomiczne”, Adamantan 1995 .

Na podstawie wykonanych pomiarów sporządzono wykres cechowania termopary E(t). Metodą najmniejszych kwadratów dopasowano krzywą drugiego stopnia, której równanie ma postać: 0x01 graphic
. Współczynnik przy drugiej potędze jest dość niewielki dlatego linia prosta była by wystarczająca dla określenia charakterystyki termopary.

Wnioski:

Jak wynika z obliczeń oraz sporządzonego wykresu zależność oporu od temperatury można uznać z dobrym przybliżeniem za zależność liniową. Współczynnik temperaturowy oporu platyny jest równy 0x01 graphic
.Odchylenie od wartości tablicowej wynosi 7%. Wykonywane pomiary były dość dokładne, gdyż odchylenie standardowe temperaturowego współczynnika oporu jest niewielkie. Okazuje się, że linia prosta wystarcza dla określenia charakterystyki termopary.


Pobierz dokument
lab121.wyn.ochrona.srodowiska.pliki.doc
Rozmiar 50 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
113MOJA, Ochrona Środowiska pliki uczelniane, Fizyka
cw 3, Ochrona Środowiska pliki uczelniane, Fizyka
zgapy z fizyki, Ochrona Środowiska pliki uczelniane, Fizyka
LAB25, Ochrona Środowiska pliki uczelniane, Fizyka
NASZA52, Ochrona Środowiska pliki uczelniane, Fizyka
Lab82b, Ochrona Środowiska pliki uczelniane, Fizyka
NASZA61A, Ochrona Środowiska pliki uczelniane, Fizyka
Energia wodna na Fizykę, Ochrona Środowiska pliki uczelniane, Fizyka
61-obliczenia2, Ochrona Środowiska pliki uczelniane, Fizyka
113A, Ochrona Środowiska pliki uczelniane, Fizyka
nasza 9, Ochrona Środowiska pliki uczelniane, Fizyka
ENERGIA WODNA1, Ochrona Środowiska pliki uczelniane, Fizyka
Lab61, Ochrona Środowiska pliki uczelniane, Fizyka
NASZA51, Ochrona Środowiska pliki uczelniane, Fizyka
LAB51, Ochrona Środowiska pliki uczelniane, Fizyka
Pobieranie, Ochrona Środowiska pliki uczelniane, Fizyka
sprawozdanie 4 fizyka, Ochrona Środowiska pliki uczelniane, Fizyka
82MOJE, Ochrona Środowiska pliki uczelniane, Fizyka

więcej podobnych podstron