Spr nr 43, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 1-Badanie korelacji liniowej pomiędzy napięciem i prądem w obwodzie elektrycznym

Pobierz dokument
spr.nr.43.mibm.wip.pw.fizyka.2.laborki.fiza.2.1.doc
Rozmiar 31 KB

Piotr Weremczuk

IZ / Informatyka

82999

prowadząca: mgr inż. Sylwia Olsztyńska

Sprawozdanie z ćwiczenia nr 43

Temat: Pomiar rezystancji

  1. Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest wyznaczenie rezystancji oporników metodą techniczną i mostkową

  1. Zasada pomiaru:

Metoda techniczna - polega na pomiarze napięcia panującego


Pobierz dokument
spr.nr.43.mibm.wip.pw.fizyka.2.laborki.fiza.2.1.doc
Rozmiar 31 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
LAB431, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 1-Badanie korelacji liniowej pomiędzy napięciem i pr
Źwiczenie0, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 1-Badanie korelacji liniowej pomiędzy napięciem
Sprawozdanie nr 31, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 31-Ruch elektronu w polu magnetycznym i
Sprawozdanie nr 1, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 50-Charakterystyka licznika Geigera-Mulle
SPR B 6, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 31-Ruch elektronu w polu magnetycznym i elektryczny
Spr 12, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 12-Procesy relaksacyjne w obwodach elektrycznych
34, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 34-Wyznaczanie podatności magnetycznej paramagnetyków i
C 4, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 31-Ruch elektronu w polu magnetycznym i elektrycznym. W
krzych1, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 52-Badanie promieniowania rentgenowskiego
15-2, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 29-Optyczna analiza widmowa
31, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 25-Interferencja światła, pierścienie Newtona i interfer
ĆWICZENIE 501, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 50-Charakterystyka licznika Geigera-Mullera i
Ćwiczenie 1, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 50-Charakterystyka licznika Geigera-Mullera i b
LABORATORIUM FIZYKI cw1, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 50-Charakterystyka licznika Geigera
fizykacw36, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 36-Efekt fotoelektryczny zewnętrzny
Lab.Fiz II-21, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 29-Optyczna analiza widmowa

więcej podobnych podstron