KONSPEKT LEKCJI JEZYKA POLSKIEGO[1], pomoce dla nauczycieli, dla polonisty

Pobierz dokument
konspekt.lekcji.jezyka.polskiego.1.pomoce.dla.doc
Rozmiar 38 KB

KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO

Temat: Utrwalamy wiedzę o mitach.

Czas trwania: 45 minut.

Cel ogólny : utrwalenie wiedzy o mitach, wskazanie wspólnych korzeni całej europejskiej kultury.

Cele operacyjne :

 1. rozpoznać na ilustracji bogów olimpijskich,

 2. określić ich funkcje i atrybuty,

 3. dopasować postaci do mitów,

 4. wskazać zapożyczenia słownikowe i frazeologiczne z mitologii

 5. rozwiązać krzyżówkę z wyrazami pochodzenia greckiego.

Przebieg:

 1. Przypomnienie znaczenie pojęć : mit, mitologia, frazeologizm.

 2. Praca w parach - „kto to jest?” - sprawdzenie wiedzy o bogach olimpijskich.

 3. Praca w grupach: dopasowywanie postaci do fragmentów mitów.

 4. Czego nas nauczyły mity ? Jakie prawdy o ludziach zawierają?

 5. Jaki mitologia zostawiła ślad w naszej kulturze ? w naszym języku ?

 6. Rozwiązywanie krzyżówki z wyrazami pochodzącymi z mitologii z trudnościami ortograficznymi

KTO JEST KIM? „Boska ankieta „

1. KOGO PRZEDSTAWIA ILUSTRACJA?...................................................................

2. FUNKCJA JAKĄ PEŁNIŁ/A ........................................................................................

..............................................................................................................................................

3. JAKI MIAŁ/A ATRYBUT ? ..........................................................................................

KTO JEST KIM? „Boska ankieta „

1. KOGO PRZEDSTAWIA ILUSTRACJA?...................................................................

2. FUNKCJA JAKĄ PEŁNIŁ/A ........................................................................................

..............................................................................................................................................

3. JAKI MIAŁ/A ATRYBUT ? ..........................................................................................

KTO JEST KIM? „Boska ankieta „

1. KOGO PRZEDSTAWIA ILUSTRACJA?...................................................................

2. FUNKCJA JAKĄ PEŁNIŁ/A ........................................................................................

..............................................................................................................................................

3. JAKI MIAŁ/A ATRYBUT ? ..........................................................................................

KTO JEST KIM? „Boska ankieta „

1. KOGO PRZEDSTAWIA ILUSTRACJA?...................................................................

2. FUNKCJA JAKĄ PEŁNIŁ/A ........................................................................................

..............................................................................................................................................

3. JAKI MIAŁ/A ATRYBUT ? ..........................................................................................

KTO JEST KIM? „Boska ankieta „

1. KOGO PRZEDSTAWIA ILUSTRACJA?...................................................................

2. FUNKCJA JAKĄ PEŁNIŁ/A ........................................................................................

..............................................................................................................................................

3. JAKI MIAŁ/A ATRYBUT ? ..........................................................................................

1. KOGO PRZEDSTAWIA ILUSTRACJA?...................................................................

2. FUNKCJA JAKĄ PEŁNIŁ/A ........................................................................................

..............................................................................................................................................

3. JAKI MIAŁ/A ATRYBUT ? ..........................................................................................

KTO JEST KIM? „Boska ankieta „

1. KOGO PRZEDSTAWIA ILUSTRACJA?...................................................................

2. FUNKCJA JAKĄ PEŁNIŁ/A ........................................................................................

..............................................................................................................................................

3. JAKI MIAŁ/A ATRYBUT ? ..........................................................................................

KTO JEST KIM? „Boska ankieta „

1. KOGO PRZEDSTAWIA ILUSTRACJA?...................................................................

2. FUNKCJA JAKĄ PEŁNIŁ/A ........................................................................................

..............................................................................................................................................

3. JAKI MIAŁ/A ATRYBUT ? ..........................................................................................

KTO JEST KIM? „Boska ankieta „

1. KOGO PRZEDSTAWIA ILUSTRACJA?...................................................................

2. FUNKCJA JAKĄ PEŁNIŁ/A ........................................................................................

..............................................................................................................................................

3. JAKI MIAŁ/A ATRYBUT ? ..........................................................................................

KTO JEST KIM? „Boska ankieta „

1. KOGO PRZEDSTAWIA ILUSTRACJA?...................................................................

2. FUNKCJA JAKĄ PEŁNIŁ/A ........................................................................................

..............................................................................................................................................

3. JAKI MIAŁ/A ATRYBUT ? ..........................................................................................


Pobierz dokument
konspekt.lekcji.jezyka.polskiego.1.pomoce.dla.doc
Rozmiar 38 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Konspekt lekcji języka polskiego w klasie V, pomoce dla nauczycieli, dla polonisty
Konspekt lekcji języka polskiego dla klasy V szkoły podstawowej
Konspekt lekcji języka polskiego dla klasy 6 szkoły podstawowej
moj konspekt, Konspekt lekcji z języka polskiego dla klasy I liceum
KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM
KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY III GIMNAZJUM DOTYCZĄCY OPRACOWANIA WIERSZA K K BACZYŃSKI
Konspekt lekcji języka polskiego w klasie IV(1), Notatki, Filologia polska i specjalizacja nauczycie
Konspekt lekcji języka polskiego w klasie IV, Notatki, Filologia polska i specjalizacja nauczycielsk
Konspekt lekcji z jezyka polskiego
Konspekt lekcji języka polskiego
Konspekt lekcji z języka polskiego-egzamin
KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V Śmierć Pułkownika
Wzór konspektu lekcji języka polskiego, j.polski - gimnazjum, Konspekty
Teresa Mielczarek - Konspekt z lekcji jezyka polskiego, Dydaktyka języka polskiego
Konspekt lekcji języka polskiego w klasie IIIg, DYDAKTYKA MATERIAŁY, METODYKA II, praktyki metodyczn
Konspekt lekcji języka polskiego w klasie Ic, DYDAKTYKA MATERIAŁY, METODYKA II, praktyki metodyczne
Konspekt lekcji języka polskiego w klasie IIB, DYDAKTYKA MATERIAŁY, METODYKA II, praktyki metodyczne
Konspekt lekcji języka polskiego w klasie VI, DYDAKTYKA MATERIAŁY, METODYKA II, praktyki metodyczne
Konspekt lekcji języka polskiego w klasie I Gim, DYDAKTYKA MATERIAŁY, METODYKA II

więcej podobnych podstron