4. ANTYBIOTYKI I INNE CHEMIOTERAPEUTYKI, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 2 ROK, 5


ANTYBIOTYKI

ANTYBIOTYKI - są to substancje chemiczne wytwarzane przez żywe drobnoustroje, najczęściej przez grzyby i bakterie albo otrzymywane syntetycznie, mające zdolność hamowania wzrostu i / lub zabijania drobnoustrojów.

MECHANIZM DZIAŁANIA ANTYBIOTYKÓW - polega na :

 1. uszkadzaniu struktury lub syntezy ściany komórki bakteryjnej lub błony cytoplazmatycznej,

 2. hamowaniu wewnątrzkomórkowej syntezy białek i kwasów nukleinowych.

WSKAZANIA

Antybiotyki mogą być stosowane ze wskazań :

 1. klinicznych - jeśli wiadomo, że w danym schorzeniu są skuteczne,

 2. bakteriologicznych - po wykazaniu in vitro wrażliwości drobnoustrojów wyhodowanych z materiału pobranego od chorego (najlepiej jeśli wskazania kliniczne są potwierdzone badaniem bakteriologicznym)

Posiew - wyhodowanie drobnoustrojów z materiału pobranego od chorego (krew, plwocina, mocz, kał, wymaz itp.)

Antybiogram - określenie wrażliwości wyhodowanych drobnoustrojów na antybiotyki i inne chemioterapeutyki.

PRZECIWWSKAZANIA :

 1. banalne zakażenia

 2. brak rozpoznania klinicznego

 3. brak zagrożenia dla życia chorego

 4. konieczność podania zbyt dużej dawki, która mogłaby być toksyczna dla danego chorego

 5. nietolerancja na dany antybiotyk

 6. zakażenia wirusowe (za wyjątkiem ochrony przed zakażeniem wtórnym)

DAWKOWANIE

Stosowanie antybiotyku wymaga przestrzegania odpowiedniej dla danego leku częstości podawania, która zależy od :

ANTYBIOTYKOOPORNOŚĆ - jest obecnie zjawiskiem, które znacznie ogranicza skuteczność antybiotyków. Powstaje na skutek :

BŁĘDY W STOSOWANIU ANTYBIOTYKÓW :

PODSTAWOWE ZASADY ANTYBIOTYKOTERAPII:

 1. antybiotyk należy dobierać w zależności od rodzaju drobnoustrojów i ich wrażliwości,

 2. dawka antybiotyku musi być odpowiednio duża a czas leczenia wystarczający do zlikwidowania zakażenia,

 3. w zakażeniach mieszaną florą bakteryjną należy określić wrażliwość wszystkich szczepów odpowiedzialnych za zakażenie i dobierać antybiotyk działający na nie,

 4. antybiotyki o szerokim spektrum działania są dopuszczalne tylko wtedy, gdy zwłoka w leczeniu może być niebezpieczna dla chorego,

 5. leczenie skojarzone kilkoma antybiotykami stosuje się tylko w uzasadnionych przypadkach.

SULFONAMIDY

MECHANIZM DZIAŁANIA

Mechanizm działania sulfonamidów przeciwbakteryjnych opiera się na ich antagonizmie wobec kwasu para-aminobenzoesowego (PABA).

W wyniku jego braku lub niedostatecznej ilości komórka bakteryjna nie może zsyntetyzować kwasu foliowego, który jest niezbędny dla wzrostu i rozmnażania bakterii.

W związku z tym sulfonamidy działają tylko na bakterie potrzebujące do rozwoju i rozmnażania kwasu foliowego, które nie mogą go same zsyntetyzować. Sulfonamidy działają więc bakteriostatycznie, czyli hamują rozwój drobnoustrojów.

Sulfonamidy dzielimy na 3 grupy :

 1. sulfonamidy krótko działające, szybko wchłaniane i szybko wydalane, stosowane głównie w zakażeniach układu moczowego :