WYKLAD 14, Sesja, Rok 2 sem 1, WYKŁAD Psychologia osobowości


WYKŁAD 14

KONTROLA AUTORYTARNA A KONTROLA DEMOKRATYCZNA

Samokontrola a samoregulacja

Baumeister (1996, 2004)

Samokontrola= samoregulacja

Deci, Ryan (1993, 2000, 2004); Kuhl (1998, 2004, 2005)

Samokontrola Samoregulacja

regulacja pod wpływem kontroli regulacja autonomiczna

Kontrola autorytarna Kontrola demokratyczna

SAMOKONTROLA

PARADOKSALNE NASTĘPSTWA KONTROLI

Wegner (1994)

Kontrola angażuje:

  1. Proces automatycznego przeszukiwania pola fenomenologicznego

  2. Proces odwrócenia uwagi od zakazanej idei

Paradoksalne następstwa kontroli = wyczerpywanie zasobów ego?

KIEDY TAKI RODZAJ KONTROLI NIE WYSTARCZA?

SAMOREGULACJA

JAK AUTONOMICZNA REGULACJA WPLYWA NA FUNKCJONOWANIE JEDNOSTKI

CZY DZIAŁANIE W OPARCIU O AUTONOMICZNA REGULACJĘ NIE WYCZERPUJE?

Badanie Moller, Deci, Ryan (2006)

CZY WZROST SPÓJNOSCI DZIALANIA Z JA ZWIEKSZA SKUTECZNOŚĆ

Badanie Koestner i in. (2006)

CZY KONTEKST WSPIERAJACY AUTONOMIE ZAWSZE POPRAWIA SKUTECZNOŚC DZIAŁANIA?

Badanie Kuhl i Baumann (2005)

ORIENTACJA NA STAN VS NA DZIAŁANIE A POCZUCIE AUTONOMII

Wola= działanie zgodne z Ja

Siła woli poczucie autonomii ?Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
WYKlAD 13, Sesja, Rok 2 sem 1, WYKŁAD Psychologia osobowości
Wyklad 10, Sesja, Rok 2 sem 1, WYKŁAD Psychologia osobowości
WYKlAD 11, Sesja, Rok 2 sem 1, WYKŁAD Psychologia osobowości
Wyklad 8, Sesja, Rok 2 sem 1, WYKŁAD Psychologia osobowości
WYKlAD 13(1), Sesja, Rok 2 sem 1, WYKŁAD Psychologia osobowości
1 Psychoanaliza ćwiczenia, Sesja, Rok 2 sem 1, WYKŁAD Psychologia osobowości
Wyklad 1c, Sesja, Rok 2 sem 1, WYKŁAD Psychologia osobowości
Wyklad7c, Sesja, Rok 2 sem 1, WYKŁAD Psychologia osobowości
Wyklad 2c, Sesja, Rok 2 sem 1, WYKŁAD Psychologia osobowości
WYKlAD 12(1), Sesja, Rok 2 sem 1, WYKŁAD Psychologia osobowości
Wyklad 5c, Sesja, Rok 2 sem 1, WYKŁAD Psychologia osobowości
Wyklad6c, Sesja, Rok 2 sem 1, WYKŁAD Psychologia osobowości
WYKlAD 13, Sesja, Rok 2 sem 1, WYKŁAD Psychologia osobowości
rr PYTANIA Z EGZAMINU Z R ZNIC INDYWIDUALNYCH, Sesja, Rok 2 sem 2, WYKŁAD - Psychologia różnic in
rr slowniczek do wykladu z twor, Sesja, Rok 2 sem 2, WYKŁAD - Psychologia różnic indywidualnych
7 sopot.poik a zawadzka studia dzienne wyklad 7, Sesja, Rok 2 sem 2, WYKŁAD wstęp do psychologii org
2 3 SWPS - Specj POiK dzienne 2-3, Sesja, Rok 2 sem 2, WYKŁAD wstęp do psychologii organizacji i ko

więcej podobnych podstron