Terapia logopedyczna Konspekt 2, PWSZ Tarnów Filologia polska II rok, PWSZ Tarnów Filologia polska III rok


Konspekt do zajęć logopedycznych

Prowadzący: Patrycja Kardyś

Temat: Wywoływanie głoski „t”

Cel główny: Wprowadzenie poprawnej artykulacji głoski „t”

Cele szczegółowe:

Czas zajęć: 45 minut

Forma zajęć: Indywidualna

Pomoce:

▪ Lustro

▪ Owoce z kartonu zawieszone na nitkach na patyczku

▪ Obrazki

▪ Kolorowe sylaby
▪ Materac
▪ Lizak logopedyczny
▪ Kolorowe sylaby

▪ Zadania

▪ Zimna szpatułka

▪ Rentgenogram


Po podaniu dziecku dobrego wzorca wymowy głoski „t” dotykamy zimną szpatułka miejsc artykulacji tej głoski. W razie potrzeby przedstawiamy rentgenogram. Musimy również kontrolować wzrokowo, słuchowo i dotykowo sposobu wymawiania głoski „t” przez dziecko.

Głoskę „t” możemy uzyskać poprzez wyrazy z głoską „d” w wygłosie lub mówić „d” szeptem. Możemy również ułożyć język za pomoc szpatułki i poprosić dziecko o delikatne „plucie” przy wymawianiu tej głoski. Jeśli dziecko poprawnie wymawia głoskę „c”, to w trakcie jej wymowy włożenie palca między zęby spowoduje wymowę głoski „t”.

Etapy pracy

Przebieg zajęć

Pomoce dydaktyczne

Powitanie oraz wprowadzenie do zajęć

-Nawiązanie kontaktu z dzieckiem oraz zachęcenie go do pracy

- Wyjaśnienie dziecku na czym polega prawidłowe ułożenie narządów artykulacyjnych przy wymowie głoski „t”. Zwracamy uwagę dziecka na to, że podczas artykulacji czubek języka zwiera się z wewnętrzną powierzchnią górnych zębów, a strumień powietrza skierowany na czubek języka gwałtownie wydostaje się z jamy ustnej.
- Demonstrujemy przed lustrem poprawną wymowę głoski „t” i zachęcamy dziecko do naśladowania dźwięku.

-Przedstawienie znaków graficznych głoski „t”

Lustro

Znaki graficzne głoski „t”

Ćwiczenia oddechowe

- wdychanie powietrza nosem a wydychanie ustami, - dmuchanie na owoce zawieszone na nitkach,

Lustro

Owoce z kartonu

Ćwiczenia fonacyjne

Naśladowanie szumu wiatru

- przedłużona artykulacja głoski fffffffffffff

- przedłużona artykulacja głoski sssssssssss

Lustro

Ćwiczenia usprawniające aparat artykulacyjny

-zaokrąglanie warg w kształcie ryjka: cmokanie, wykonywanie całusków do lusterka,

Lustro

Ćwiczenia gimnastyczne

- podskakiwanie w miejscu jak piłeczka

-wdech z podniesieniem rąk w górę, w bok, wydech zeskokiem w przód

Materac

Ćwiczenia językowe

-owieczka stuka językiem- buzia otwarta, czubek języka stuka po wałku,

-zabawa "języczek wędrowniczek"- język "wędrując" dotyka wargi górnej, wargi dolnej, robi kółeczka na podniebieniu

Lustro

Wywoływanie głoski „t”

Po podaniu dziecku dobrego wzorca wymowy głoski „t” dotykamy zimną szpatułka miejsc artykulacji tej głoski. W razie potrzeby przedstawiamy rentgenogram. Musimy również kontrolować wzrokowo, słuchowo i dotykowo sposobu wymawiania głoski „t” przez dziecko.

Głoskę „t” możemy uzyskać poprzez wyrazy z głoską „d” w wygłosie lub mówić „d” szeptem. Możemy również ułożyć język za pomoc szpatułki i poprosić dziecko o delikatne „plucie” przy wymawianiu tej głoski. Jeśli dziecko poprawnie wymawia głoskę „c”, to w trakcie jej wymowy włożenie palca między zęby spowoduje wymowę głoski „t”.

Zimna szpatułka

Lustro

Rentgenogram

Ćwiczenia słownikowo-artykulacyjne

- zabawa z kostką- prawidłowa wymowa głoski „t” w sylabach: ta, tu, te, ty, to, nazywanie obrazków oraz poszerzanie słownika ucznia,
- Zabawa w „echo”- powtarzamy szeregi sylab, zaczynamy od łatwych dwusylabowych a następnie proponujemy dziecku szeregi trzy- i czterosylabowe (załącznik nr 1)
-Łączenie w pary jednakowych sylab (załącznik nr 2)
- Powtarzanie wyrazów:
a). „t” w nagłosie:

Taca, tama, talerz, tablica, taksówka, tor, tom, torebka, topola, tusz, tulipan, tenis, telefon, tygrys, tydzień,

b). „t” w śródgłosie:

mata, chata, katar, atom, bohater, hotel, młotek, złoty, luty, meta, kobieta, rakieta
c). „t” w wygłosie:
brat, kwiat, kot, płot, młot, pilot, but, drut, bilet, balet, zeszyt

- Rozwiązywanie prostych zadań utrwalających poprawną wymowę głoski „t”

Obrazki

Lizak logopedyczny

Kolorowe sylaby

Wypisane sylaby

Zadania

Zakończenie zajęćWyszukiwarka

Podobne podstrony:
Terapia logopedyczna Konspekt 3, PWSZ Tarnów Filologia polska II rok, PWSZ Tarnów Filologia polska I
Terapia logopedyczna konspekt 1, PWSZ Tarnów Filologia polska II rok, PWSZ Tarnów Filologia polska I
Konspekt tematow na egzamin z kinezyterapii II rok, fizjoterapia, kinezyterapia
konspekt epg 2010 2011EG, LIC II rok, IV semestr, Europejskie prawo gospodarcze
konsp r, PWSZ Tarnów Filologia polska II rok, PWSZ Tranów Logopedia
egzamin Bo ena Koz owska - Praca z dzieckiem z Zespo, PWSZ Tarnów Filologia polska II rok, PWSZ Tran
konsp cz, PWSZ Tarnów Filologia polska II rok, PWSZ Tranów Logopedia
Konspekt na patologie (2), PWSZ Tarnów Filologia polska II rok, PWSZ Tarnów Filologia polska III rok
konsp ż, PWSZ Tarnów Filologia polska II rok, PWSZ Tranów Logopedia
metody-1, PWSZ Tarnów Filologia polska II rok, PWSZ Tranów Logopedia, PWSZ Tarnów Filologia polska r
Studium przypadku dziecka z dyslalią, PWSZ Tarnów Filologia polska II rok, PWSZ Tranów Logopedia, PW
konsp sz, PWSZ Tarnów Filologia polska II rok, PWSZ Tranów Logopedia
konsp ź, PWSZ Tarnów Filologia polska II rok, PWSZ Tranów Logopedia
konsp l, PWSZ Tarnów Filologia polska II rok, PWSZ Tranów Logopedia
konsp k, PWSZ Tarnów Filologia polska II rok, PWSZ Tranów Logopedia

więcej podobnych podstron