Terytorium, studia, Administracja I stopnia, II rok Administracji, Prawo międzynarodowe


Terytorium

Pojęcie i rodzaje terytoriów

Terytorium państwowe

Nabycie terytorium państwowego

Granice państwa

Przestrzeń powietrzna

Terytoria nie podlegające suwerenności państw

Obszary morskie

obszary należące do terytorium państwa nadbrzeżnego

obszary nie należące do terytorium państwa nadbrzeżnego

  • wody wewnętrzne

  • wody archipelagowe

  • morze terytorialne

obszary podlegające częściowej jurysdykcji państwa nadbrzeżnego

obszary nie podlegające jurysdykcji żadnego państwa

- strefa przyległa

- wyłączna strefa ekonomiczna - szelf kontynentalny

 

- morze otwarte

- obszar dna i podziemia morskiego

Międzynarodowe drogi wodne - cieśniny

Międzynarodowe drogi wodne - kanały

Międzynarodowe drogi wodne - rzeki międzynarodoweWyszukiwarka

Podobne podstrony:
PRAWO KARNE OPRACOWANA KSIĄŻKA, studia, Administracja I stopnia, II rok Administracji, Prawo karne
Podmioty prawa międzynarodowego, studia, Administracja I stopnia, II rok Administracji, Prawo między
Organizacje międzynarodowe, studia, Administracja I stopnia, II rok Administracji, Prawo międzynarod
Ludność, studia, Administracja I stopnia, II rok Administracji, Prawo międzynarodowe
Prawo Karne EGZAMIN !, studia, Administracja I stopnia, II rok Administracji, Prawo karne
Prawo cywilne + kazusy do zrobienia, studia, Administracja I stopnia, II rok Administracji, Prawo cy
skrypt miedzynarodowe symonides, studia, Administracja I stopnia, II rok Administracji, Prawo między
Prawo cywilne (2), studia, Administracja I stopnia, II rok Administracji, Prawo cywilne
Finanse Publiczne, studia, Administracja I stopnia, II rok Administracji, Finanse
Finanse - opracowanie, studia, Administracja I stopnia, II rok Administracji, Finanse
PRAWO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO(2), Studia administracja WSAP Białystok, rok 3 ( Hasło-3), samorzad
samorzad terytorialny, Studia administracja WSAP Białystok, rok 3 ( Hasło-3), samorzad terytorialny
Formą administracji publicznej jest samorząd terytorialny, Studia Administracja, LICENCJAT, Semestr
stosunek administracyjno prawny, Studia administracja, Prawo administracyjne
testament notarialny, Studia administracja, Prawo cywilne
prawo gospodarcze 3, Studia - administracja, Prawo gospodarcze

więcej podobnych podstron