Wyklad7c, Sesja, Rok 2 sem 1, WYKŁAD Psychologia osobowości


Wykład 7

Wprowadzenie do psychologii JA

Ja podmiotowe, Ja przedmiotowe

Ja jako system wiedzy - schemat Ja

Geneza i rozwój JA

Kulturowe uwarunkowania różnic w zakresie JA

Samoświadomość prywatna i samoświadomość publiczna

Co to jest pojęcie Ja

William James (1890)

Ja podmiotowe wyraża się:

Obszary (dziedziny Ja) - Ch. T.Burris i J.K.Rempel (2004)

Ja jako system wiedzy - schematy JA

Ja to struktura poznawcza lub zbiór struktur poznawczych, które organizują, modyfikują i integrują funkcjonowanie podmiotu. Schematy Ja są poznawczymi uogólnieniami na temat Ja, wywiedzionymi z przeszłych doświadczeń, które organizują i ukierunkowują przetwarzanie informacji dotyczących Ja, objętych społecznym doświadczeniem jednostki. (Markus,1977)

Czego dotyczą schematy Ja i jak wpływają na funkcjonowanie poznawcze jednostki?

W czy wyraża się wyjątkowość pojęcia Ja jako struktury wiedzy

Pojęcie Ja w perspektywie rozwojowej - trzy kluczowe stadia

Skąd czerpiemy wiedzę na temat Ja

Czy istnieje Ja prawdziwe?

Co zawiera Ja

Ja jako zjawisko kulturowe i historyczne

Koncepcja prywatnej i publicznej samoświadomości

M.F.Scheiera i Ch. Carvera

a)osobisty punkt widzenia

b) punkt widzenia zewnętrznych obserwatorówWyszukiwarka

Podobne podstrony:
WYKlAD 13, Sesja, Rok 2 sem 1, WYKŁAD Psychologia osobowości
Wyklad 10, Sesja, Rok 2 sem 1, WYKŁAD Psychologia osobowości
WYKlAD 11, Sesja, Rok 2 sem 1, WYKŁAD Psychologia osobowości
Wyklad 8, Sesja, Rok 2 sem 1, WYKŁAD Psychologia osobowości
WYKLAD 14, Sesja, Rok 2 sem 1, WYKŁAD Psychologia osobowości
WYKlAD 13(1), Sesja, Rok 2 sem 1, WYKŁAD Psychologia osobowości
1 Psychoanaliza ćwiczenia, Sesja, Rok 2 sem 1, WYKŁAD Psychologia osobowości
Wyklad 1c, Sesja, Rok 2 sem 1, WYKŁAD Psychologia osobowości
Wyklad 2c, Sesja, Rok 2 sem 1, WYKŁAD Psychologia osobowości
WYKlAD 12(1), Sesja, Rok 2 sem 1, WYKŁAD Psychologia osobowości
Wyklad 5c, Sesja, Rok 2 sem 1, WYKŁAD Psychologia osobowości
Wyklad6c, Sesja, Rok 2 sem 1, WYKŁAD Psychologia osobowości
WYKlAD 13, Sesja, Rok 2 sem 1, WYKŁAD Psychologia osobowości
rr PYTANIA Z EGZAMINU Z R ZNIC INDYWIDUALNYCH, Sesja, Rok 2 sem 2, WYKŁAD - Psychologia różnic in
rr slowniczek do wykladu z twor, Sesja, Rok 2 sem 2, WYKŁAD - Psychologia różnic indywidualnych
7 sopot.poik a zawadzka studia dzienne wyklad 7, Sesja, Rok 2 sem 2, WYKŁAD wstęp do psychologii org
2 3 SWPS - Specj POiK dzienne 2-3, Sesja, Rok 2 sem 2, WYKŁAD wstęp do psychologii organizacji i ko

więcej podobnych podstron