1. Glikozydy nasercowe i inne leki działające inotropowo dodatnio, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 1 ROK, 2


Glikozydy nasercowe i inne leki działające inotropowo dodatnio

Leki stosowane w chorobach serca mogą wywierać następujące działanie:

(zwiększanie/zmniejszanie siły skurczu mięśnia sercowego)

(przyspieszenie/zwolnienie czynności serca)

(przyspieszenie/zwolnienie przewodnictwa w układzie bodźcoprzewodzącym

(zwiększenie/zmniejszenie napięcia mięśnia sercowego)

(zwiększenie/zmniejszenie automatyzmu pozazatokowego serca)

  1. Glikozydy nasercowe

(nudności, wymioty, brak apetytu, biegunka)

(skurcze dodatkowe, bloki przedsionkowo-komorowe, bradykardia)

(bóle i zawroty głowy, żółte widzenie w aureoli, omamy, splątanie)

  1. Inne leki działające inotropowo +

  1. adrenalina („epinefryna”)

Sypmatykomimedyk pobudzający receptory £ i ß (£2 i ß2 głównie)

(tylko w ampułkach)

  1. noradrenalina/ levonor („norepinefryna”)

Sympatykomimedyk, silnie pobudzający receptory £ słabiej ß

(nie dotyczy naczyń wieńcowych)

(nie występuje w innych postaciach)

  1. dopamina

Adrenomimedyk działający na receptory £ i ß zależnie od dawki:

  1. dobutamina/ dobutrex („dobutaminum”)

adrenomimedyk pobudzający głównie receptory ß1

(w przebiegu zawału mięśnia sercowego, po zabiegach chirurgicznych na sercu)

3Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
1 Glikozydy nasercowe i inne leki działające inotropowo dodatnio
13.LEKI DZIAŁAJĄCE INOTROPOWO DODATNIO, STUDIUM FARMACEUTYCZNE, farmakologia
4. LEKI STOSOWANE W DYCHAWICY OSKRZELOWEJ, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 1 ROK, 3
GLIKOZYDY NAPARSTNICY I LEKI DZIAŁAJĄCE INOTROPOWO DODATNIO
Leki o działaniu inotropwym dodatnim
Leki dzialajace inotropowo dodatnio
47 Leki o dzialaniu inotropwym dodatnim
Leki dzialajace inotropowo dodatnio(2)
Leki o działaniu inotropwym dodatnim
Leki inotropowe i pwstrząsowe, Ratownictwo medyczne, Farmakologia, Farmakologia
Leki inotropowe i pwstrząsowe, Ratownictwo medyczne, Farmakologia, Farmakologia
1. LEKI PRZECIWZAKRZEPOWE I FIBRYNOLITYCZNE, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 1 ROK, 3
4. Leki przeciwpadaczkowe, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 2 ROK, 4
8. LEKI MIEJSCOWO ZNIECZULAJĄCE, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 2 ROK, 4
5. Leki przeciwparkinsonowe, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 2 ROK, 4
Leki stosowane we wstrząsie, Ratownictwo medyczne, Farmakologia, Farmakologia
4. ANTYBIOTYKI I INNE CHEMIOTERAPEUTYKI, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 2 ROK, 5

więcej podobnych podstron