Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy I-wiosenne porządk, zdrowie


Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy I

Temat ośrodka: Wiosenne porządki

Temat dnia: Zakładamy ogródek na parapecie okna.

Cele ogólne:

zakładanie klasowego ogródka według ustalonej instrukcji,

kształcenie poprawności ortograficznej,

rozwiązywanie zadań tekstowych na porównywanie różnicowe "o tyle więcej, o tyle mniej",

wdrażanie do zgodnej i efektywnej współpracy w grupie.

Cele szczegółowe:
Uczeń:

rozwiązuje krzyżówkę,

odczytuje rozwiązanie,

ustala kolejność wykonywania czynności,

wymienia czynniki prawidłowego rozwoju rośliny,

czyta tekst ze zrozumieniem,

zgodnie współpracuje w grupie,

prowadzi "obserwację ortograficzną",

szuka rymów do podanych wyrazów,

dokonuje porównywania różnicowego,

tworzy plakat reklamujący spożywanie wyhodowanych roślin,

wykazuje się kreatywnością w pracy plastycznej.

Metody wg Okonia:

asymilacji wiedzy (pogadanka, z kartą pracy),

waloryzacyjna (ekspresja słowna, plastyczna, muzyczna),

praktyczna (realizacja zadań twórczych).

Formy pracy:

zbiorowa jednolita,

grupowa,

indywidualna (jednolita, zróżnicowana).

Środki dydaktyczne i materiały:

skrzynki z ziemią, podstawki z watą, korzenie pietruszki, cebula, nasiona rzodkiewki i rzeżuchy,

krzyżówki,

napisy z nazwami hodowanych roślin,

arkusz obserwacji hodowli roślin,

tekst Marii Kownackiej "Ogródek na oknie",

karty pracy "Wesołej szkoły",

materiały plastyczne (kolorowe kartony, papier, mazaki, ilustracje z kolorowych czasopism, bibuła).

1. Powitanie w kole "Wszyscy są, witam was".

2. Tworzenie ilustracji: wybieranie wśród gotowych elementów tych, które kojarzą się z wiosną - wpisanie imienia "Lista obecności".

3. Losowanie kartek z krzyżówkami
Rozwiązywanie ich (podział na grupy). Na dywanie pojawiają się ilustracje roślin z napisami do naklejenia na plecy, siadamy w czterech grupach przy ilustracjach (załącznik 1)

4. Rozmowa na temat, jakie to są rośliny i dlaczego je spożywamy. Wspólne rozwiązanie rebusu z hasłem "nowalijki".

5. Analiza pisowni wyrazów związanych z roślinami, o których będziemy mówili na lekcji.

6. Praca w grupach
Wspólne ustalenie, jaka powinna być kolejność wykonywania czynności przy zakładaniu hodowli (rozsypanka zdaniowa). Każda grupa otrzymuje zdania związane z hodowlą rośliny, którą wylosowała.
a. Przygotuj pojemnik na ziemię.
b. Wykonaj otwory i wsadź w nie rośliny.
c. Podlej.
d. Ustaw na oknie.
e. Obserwuj.
f. Pamiętaj o podlewaniu.
g. Połóż watę na tackę.
h. Nalej tyle wody, żeby zmoczyć watę.
i. Nasyp nasiona.
j. Ustaw na oknie.
k. Obserwuj.
l. Pamiętaj o zraszaniu.

7. Samokontrola - po naklejeniu na folię zdań po drugiej stronie powinien być napis "Brawo", jeśli praca jest prawidłowo wykonana.
Wsunięcie zdań do przyczepionej na ławce koszulki foliowej.

8. Zakładanie hodowli:
Grupa I rzeżucha
Grupa II rzodkiewka
Grupa III pietruszka
Grupa IV cebula

9. Wybór czynników mających wpływ na prawidłowy rozwój rośliny.

10. Założenie arkusza obserwacji (załącznik 2)

11. Czytanie tekstu Marii Kownackiej "Ogródek na oknie" (ciche czytanie ze zrozumieniem) (załącznik 3).

12. Wyszukanie w tekście nazw roślin hodowanych na oknie - przyczepienie ich na tablicy.

13. Zabawa w trudności ortograficzne:
Jestem rzeżucha - mam rz, ż, u, ch.

14. Podpisywanie z pamięci ilustracji z nazwami roślin.

15. Tworzenie rymów do podanych wyrazów: rzeżucha, rzodkiewka, cebula, pietruszka.

16. Zabawa "Sałatka owocowa".

17. Rozwiązywanie zadań tekstowych na porównywanie różnicowe "o tyle mniej, o tyle więcej".

18. Praca w grupach: "Reklama wyhodowanej rośliny"
Na dużym arkuszu papieru różnorodnymi technikami prezentacja jej.

19. Założenie indywidualnej hodowli rzeżuchy na świąteczny stół (we wcześniej przygotowanych wydmuszkach).

20. Praca domowa polecenie 1 karta 63 (pokoloruj obrazek i ułóż zdania).

21. Ewaluacja - przyklejenie imion na kartach ze sformułowaniami, jaka była lekcja (załącznik 4).

Krzyżówki

0x01 graphic

0x01 graphic

Arkusz obserwacji

0x01 graphic

0x01 graphic

0x08 graphic
Maria Kownacka Ogródek na oknie

Już wszystkim zima dokuczyła.
Wszyscy tęsknią do ciepła i zieleni.
Powiedziały sobie dzieci:
- Pierwsze zieleninki sadzimy
do skrzynki. Jutro będziemy
wysiewać nasiona pomidory
i rzeżuchy, sadzić szczypiorek
i pietruszkę. (...)
Nazajutrz rano dzieci wsypały
Nasiona rzeżuchy do słoika
i zalały ciepłą wodą. Do skrzynek
i doniczek wyłożonych skorupkami
i napełnionych ziemią wysiały
pomidory i przykryły je szybami -
żeby ziemia nie wysychała. (...)
Dyżurni podlewali pilnie ziemię
w skrzynkach i doniczkach.
Najpierw zaczęła kiełkować rzeżucha. (...)
Szczypiorek, cebula i pietruszka szybko się
zazieleniły, a pomidory zaczęły wschodzić
po ośmiu dniach. (...)

0x01 graphic

0x08 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic

Jaka była lekcja?

0x01 graphicWyszukiwarka

Podobne podstrony:
Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy II 18.09.2008, do sprawdzenia śmietnisko, praktyki pedagog
Cykl trzech scenariuszy zajęć zintegrowanych dla klasy II dotyczących lektury, kl.2 ed.polonistyczna
Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy II 15, do sprawdzenia śmietnisko, praktyki pedagogiczne kl
Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy II 25.03, Scenariusze i konspekty
Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy II 17.09, do sprawdzenia śmietnisko, praktyki pedagogiczne
Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy I z, Scenariusze zajęć
Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy pierwszej
Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy pierwszej, klasa 1 sprawdziany, klasa 1
Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy II 24.03, Scenariusze i konspekty
SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH DLA KLASY II
Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy III 2
Konspekt zajęć zintegrowanych dla klasy II 23.03, Scenariusze i konspekty
Scenariusz zajęć matematycznych dla klasy I szkoły podstawowej
Scenariusz zajęć przyrodniczych dla klasy I szkoły podstawowej
Konspekt zajęć zintegrowanych dla klasy III, lektury
29.09.08-Scenariusz zajęć ruchowych dla klasy pierwszej, Konspekty
SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH DO KLASY I GOSIA I ANIA, scenariusze zajęć różne
Scenariusz zajęć zintegrowanych dla 6-latków (Przy wspólnym Stole), Przedszkole

więcej podobnych podstron