Scenariusz zajęć ruchowych dla klasy II, Szkoła podstawowa


SCENARIUSZ ZAJĘĆ RUCHOWYCH DLA KLASY II

Temat: Gry i zabawy z elementami gimnastyki korekcyjnej

Prowadzący:

Zadanie główne:

Zadania szczegółowe:

Miejsce zajęć: sala gimnastyczna.

Czas zajęć: 45 minut.

Liczba ćwiczących: 20 uczniów.

Przyrządy i przybory:

Przebieg zajęć

Uwagi

Część I - wstępna

0x01 graphic

Zorganizowanie grupy:

sprawdzenie stroju

 • zbiórka w dwuszeregu,

 • raport, powitanie,

 • podanie głównych zadań.

0x01 graphic

Nastawienie do świadomego i aktywnego udziału w zajęciach:

 • świadomy udział - czy wiecie, jakie cechy motoryczne będziemy dzisiaj razem kształtować?

 • aktywny udział - krzyknijcie tak głośno, jak tylko potraficie ZABAWA!

uwrażliwianie uczniów na bezpieczeństwo i dokładne wykonywanie ćwiczeń

0x01 graphic

Rozgrzewka:

 • biegowa - zabawa Berek słupek - dzieci poruszają się na kocykach w siadzie klęcznym. Wyznaczony przez nauczyciela berek stara się dotknąć kogoś, aby przekazać mu swoja rolę. Uciekający, aby uchronić się przed schwytaniem przyjmuje pozycję słupka - siad korekcyjny nieruchomy (ręce w pozycji skrzydełek),

uciekający nie może oczekiwać w pozycji słupka wtedy, gdy nic mu nie grozi

 • biegowa - zabawa ożywiająca Samochody - na sygnał nauczyciela, który podnosi zielony krążek (samochody), dzieci jeżdżą (biegają). Gdy podnosi czerwony, dzieci zatrzymują się w pozycji skorygowanej - świecznika,

ćwiczenia ogólnorozwojowe

  • kształtująca - ćwiczenie Słońce świeci, deszcz pada - na hasło słońce świeci - dzieci swobodnie biegają. Na hasło deszcz pada - dzieci podbiegają do ściany i mocno przylegają do niej pośladkami, piętami, plecami i głową. Ręce wzdłuż tułowia,

 • kształtująca - ćwiczenie Kółka - dzieci stoją luźno i recytują: Kółka małe (kręcą kółka nadgarstkami), kółka duże (kręcą kółka rękoma), ręce w bok, w przód i w górze. Tak się drzewa kołysały (naśladują kołysanie drzew), a tak dzieci prosto stały (świecznik).

ćwiczenia ogólnorozwojowe

ćwiczenia ogólnorozwojowe

 • kształtująca - zabawa Inicjator ruchu - uczestnicy zabawy siedzą na obwodzie koła. Jedno dziecko wychodzi na zewnątrz koła i odwraca się tyłem do uczestników. Spośród siedzących nauczyciel wyznacza jedno dziecko, które zapoczątkuje ruch, pozostali naśladują ruchy inicjatora. Po rozpoczęciu zabawy wraca dziecko będące na zewnątrz koła. Jego zadaniem jest odnalezienie inicjatora, który co jakiś czas zmienia rodzaj ruchu. Po odgadnięciu następuje zmiana,

ćwiczenia ogólnorozwojowe, pozycja wyjściowa - siad skrzyżny skorygowany

Część II - główna

0x01 graphic

Realizacja zadań szczegółowych:

 • zabawa Pająk i muchy - spośród uczestników zabawy nauczyciel wyznacza pająka i oznacza go szarfą. Zajmuje on miejsce w wyznaczonej w rogu sali sieci. Pozostałe dzieci są muchami i biegają po sali we wspięciu na palcach. Na hasło Pająk! wszystkie muchy przyjmują określoną pozycję i pozostają nieruchomo, bo pająk wychodzi na łowy. Jeżeli mucha poruszy się lub przyjmie nieprawidłową pozycję pająk zabiera ją do sieci, gdzie siedzi do końca zabawy. Po zmianie pająka złapane muchy wracają do zabawy,

ustalona pozycja, np. siad skrzyżny, siad klęczny itp.

 • zabawa Ślizgacze - jednej strony sali wyznacza się linię startu, po drugiej stronie linię mety. Uczestnicy zabawy kładą się na plecach na swoich kocykach przed linią startu - głowami do linii mety. Nogi są ugięte, ręce trzymają bliższy głowy brzeg kocyka. Na sygnał dzieci odpychają się nogami od podłogi i ślizgami zdążają do mety,

w czasie ślizgu łokcie i głowa powinny leżeć na kocyku. Ruchy odpychające nóg powinny być przemienne. Nie wolno wykonywać bocznych skrętów tułowia.

 • zabawa Dzień i noc - dwa szeregi ustawione są tyłem do siebie na środku sali. Jeden szereg - dzień, drugi - noc. Linie mety znajdują się na końcach sali. Nauczyciel na wyrywki wywołuje dzień lub noc - wywołany szereg łapie uciekających (noc przemieszcza się na miejsce dnia i odwrotnie). Zespół, który pierwszy to zrobi i przyjmie pozycję skorygowaną otrzymuje punkt,

ćwiczenia ogólnorozwojowe, można przyjmować różne pozycje wyjściowe, np. biegnąc, skacząc jak żabki, w podporze tyłem itp.

  • zabawa Wrzuć woreczek - dzieci siedzą w siadzie prostym, tyłem do drabinek 1 - 2, kroki od nich. Między stopami każde dziecko trzyma woreczek. Przetaczając się na plecy dzieci starają się rzucić woreczek nogami jak najwyżej, aby wpadł za drabinkę. Wygrywa dziecko, którego woreczek przeleciał nad najwyższym szczebelkiem drabinki,

rzut jest zaliczony, jeżeli dziecko nie ugnie nóg w czasie rzutu i nie oderwie bioder od podłogi

  • zabawa Niedźwiedzie do groty - dzieci chodzą po sali. Na hasło niedźwiedzie do groty udają się do groty oznaczonej skakankami i siadają w siadzie skrzyżnym skorygowanym. Po wyjściu z groty zabawa toczy się dalej,

pozycja wyjściowa - czworakowanie

 • zabawa Wypędzanie kur z ogródka - sala podzielona na dwie połowy (ogródki). Dwa zespoły zajmują miejsca w swoich częściach sali. Na sygnał obydwie drużyny toczą woreczki kurki rękoma po podłodze na teren przeciwnej drużyny. Wygrywa zespół, który potoczył więcej kurek do ogródka sąsiada. Liczy się tylko te kurki, które znalazły się w wyznaczonym ogródku.

podział na dwa zespoły, toczenie woreczka powinno być wykonywane oburącz i po liniach prostych

Część III - końcowa

0x01 graphic

Uspokojenie organizmu:

   • ćwiczenia oddechowe - w parach: jedna osoba z pary przyjmuje prawidłową postawę przy drabinkach, a zadaniem drugiej osoby jest sprawdzić partnera i ewentualnie skorygować jego postawę. Potem zmiana,

ćwiczenie utrwalające nawyk prawidłowej postawy

 • zabawa uspokajająca Figury geometryczne - podział na dwa zespoły: ∆ i Ο. Zespoły układają dowolną figurę geometryczną złożoną ze wszystkich dzieci. Wygrywa ta drużyna, która ułoży figurę szybciej.

0x01 graphic

Podsumowanie zajęć:

 • zbiórka,

 • omówienie przebiegu zajęć,

 • pochwała za dokładne wykonywanie zadań,

 • krzyk na cześć zwycięzców.

0x01 graphic

Nastawienie do aktywności pozaszkolnej:

 • zadanie pracy domowej - przećwiczenie w domu wybranych gier i zabaw.

Bibliografia:

 1. Atlas ćwiczeń korekcyjnych, S. Owczarek, WSiP, Warszawa 1998.

 2. Gry i zabawy ruchowe, R. Trześniowski, WSiP, Warszawa 1995

 3. Zabawy w grach sportowych, M. Bondarowicz, WSiP, Warszawa 1995

 4. Zabawy i gry ruchowe w gimnastyce korekcyjnej, S. Owczarek, M. Bondarowicz WSiP, Warszawa 1997.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
29.09.08-Scenariusz zajęć ruchowych dla klasy pierwszej, Konspekty
Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy II 18.09.2008, do sprawdzenia śmietnisko, praktyki pedagog
Scenariusz zajęć obserwowanych dla klasy II B - grudzień, przedszkole, awans
Cykl trzech scenariuszy zajęć zintegrowanych dla klasy II dotyczących lektury, kl.2 ed.polonistyczna
Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy II 15, do sprawdzenia śmietnisko, praktyki pedagogiczne kl
Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy II 25.03, Scenariusze i konspekty
Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy II 17.09, do sprawdzenia śmietnisko, praktyki pedagogiczne
Scenariusz zajęć obserwowanych dla klasy II B - luty, przedszkole, awans
Scenariusz zajęć wychowawczych dla klasy II, scenariusze zajec
Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy II 24.03, Scenariusze i konspekty
SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH DLA KLASY II
Scenariusz zajęć otwartych dla klasy II gotowy
Scenariusz zajęć matematycznych dla klasy I szkoły podstawowej
Scenariusz zajęć przyrodniczych dla klasy I szkoły podstawowej
Konspekt zajęć zintegrowanych dla klasy II 23.03, Scenariusze i konspekty
Bawimy się w lustra – na podstawie „Lustereczka” D Gellner (konspekt zajęć dramowych dla klasy II)
Nasze rodzeństwo (konspekt zajęć dramowych dla klasy II)(1), NAUCZANIE ZINTEGROWANE, SCENARIUSZE

więcej podobnych podstron