cw 3, Ochrona Środowiska pliki uczelniane, Fizyka


ALICJA ggsgfgfs, JULIA gfvbbtds, MARIUSZ gfdsaI

KIERUNEK: BIOTECHNOLOGIA

GRUPA: 2B

ZESPÓŁ: 5

ĆWICZENIE NR 3

KINETYKA REAKCJI ENZYMATYCZNYCH

  1. CEL ĆWICZENIA: W temperaturze pokojowej i bez katalizatora samorzutny rozkład nadtlenku wodoru zachodzi bardzo wolno. Reakcje tę katalizuje wiele substancji, w tym jony metali i enzymy. W przypadku katalizy za pomocą enzymów kinetyka rozkładu nadtlenku wodoru zależy od stosunku stężenia enzymu i stężenia substratu oraz temperatury. Celem ćwiczenia jest potwierdzenie słuszności równania Briggsa -Haldane'a oraz wyznaczenie wartości liczbowych stałych: Vmax i KM.

  1. TABELE WYNIKÓW I OBLICZENIA:

TAB. 1

Czas reakcji, min

Liczba cm3 0,02 mol/dm3

roztworu KMnO4

Stężenie roztworu H2O2 [S], mol/dm3

0

13,2

0,066

10

5,3

0,027

20

2,5

0,013

30

1,5

0,0075

40

0,9

0,0045

50

0,65

0,0033

60

0,6

0,003

Na podstawie wyników miareczkowania obliczamy stężenie molowe [S] nadtlenku wodoru:

5 H2O2 + 2 KMnO4 + 3 H2SO4→ 5 H2O2 + 2 KMnO4 + 3 H2SO4

1000 cm3 ∙ 5M H2O2 - 1000cm3 ∙ 2M KMnO4

10 cm3 ∙ Cx H2O2 - Vcm3 ∙ 0,02M KMnO4

0x01 graphic

0 min 0x01 graphic

10 min 0x01 graphic

20 min 0x01 graphic

30 min 0x01 graphic

40 min 0x01 graphic

50 min 0x01 graphic

60 min 0x01 graphic

Obliczanie parametrów xi i zi:

0x01 graphic
0x01 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic
0x01 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic
0x01 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic
0x01 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic
0x01 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic
0x01 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic
0x01 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic
0x01 graphic
0x01 graphic

Lp.

xiyi [min]

zi2 [M2]

yizi [min·M]

xizi [M]

xi2

(xizi)2 [M2]

1

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

2

0,8940

0,0015

0,3900

0,0349

0,7992

0,0012

3

32,5000

0,0028

1,0600

0,0860

2,6406

0,0074

4

65,2500

0,0035

1,7700

0,1283

4,7306

0,0165

5

107,4400

0,0038

2,4800

0,1665

7,2146

0,0277

6

149,8000

0,0040

3,1500

0,1887

8,9760

0,0356

7

185,4600

0,0040

3,7800

0,1947

9,5543

0,0379

541,3900

0,0196

12,6300

0,7991

33,9153

0,1263

Na podstawie powyższej tabeli, obliczanie parametrów a i b:

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Obliczanie wartości stałych występujących w równaniu Briggsa-Haldene'a:

0x01 graphic

0x01 graphic

  1. WNIOSKI:

Wysycanie enzymu substratem (zbliżanie się do szybkości maksymalnej) oznacza, że maleje liczba wolnych cząsteczek enzymu, gdyż rośnie ilość tych związanych w kompleksie z substratem (ES). Co można było zauważyć zmniejszającym się stężeniem nadtlenku wodoru (przy stałej temperaturze) wraz z upływem czasu.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
113MOJA, Ochrona Środowiska pliki uczelniane, Fizyka
zgapy z fizyki, Ochrona Środowiska pliki uczelniane, Fizyka
LAB25, Ochrona Środowiska pliki uczelniane, Fizyka
NASZA52, Ochrona Środowiska pliki uczelniane, Fizyka
Lab82b, Ochrona Środowiska pliki uczelniane, Fizyka
NASZA61A, Ochrona Środowiska pliki uczelniane, Fizyka
Energia wodna na Fizykę, Ochrona Środowiska pliki uczelniane, Fizyka
61-obliczenia2, Ochrona Środowiska pliki uczelniane, Fizyka
113A, Ochrona Środowiska pliki uczelniane, Fizyka
nasza 9, Ochrona Środowiska pliki uczelniane, Fizyka
ENERGIA WODNA1, Ochrona Środowiska pliki uczelniane, Fizyka
Lab61, Ochrona Środowiska pliki uczelniane, Fizyka
NASZA51, Ochrona Środowiska pliki uczelniane, Fizyka
LAB51, Ochrona Środowiska pliki uczelniane, Fizyka
Pobieranie, Ochrona Środowiska pliki uczelniane, Fizyka
sprawozdanie 4 fizyka, Ochrona Środowiska pliki uczelniane, Fizyka
82MOJE, Ochrona Środowiska pliki uczelniane, Fizyka
lab121 wyn, Ochrona Środowiska pliki uczelniane, Fizyka

więcej podobnych podstron