Procesy poznawcze - ćwiczenia (mgr Kossakowska Petrycka) - skrypt, SŁOWO PISANE, NA RÓŻNE SPOSOBY, Pamięć i Procesy Poznawcze, Procesy poznawcze(2)

Pobierz dokument
procesy.poznawcze.cwiczenia.mgr.kossakowska.doc
Rozmiar 671 KB

Uniwersytet Łódzki

Wydział Nauk O Wychowaniu

Instytut Psychologii

Rok I

Semestr II

Psychologia Procesów Poznawczych

[ćwiczenia]

Mgr Karolina Kossakowska Petrycka

Ćwiczenia I

Czy umysł ludzki działa jak komputer?

POCZĄTKI …

1. Bariera przed wnikaniem w umysł

2.Integracja różnych gałęzi nauki = cognitive science (USA '75) → wyjaśnienie przebiegu procesów poznawczych systemów naturalnych i sztucznych

3.Różne terminy i skład cognitive science

→ filozofia umysłu, języka, percepcji (fil. poznania)

→ psychologia: poznawcza i rozwojowa

→ SI, informatyka, matematyka

→ lingwistyka

→ logika, antropologia

→ neuronauki: neuro: biologia, fizjologia, psychologia,

neurologia

PSYCHOLOGIA POZNAWCZA

psychologowie poznawczy zajmują się procesami zachodzącymi w umyśle, czyli tym:

SZEROKIE ROZUMIENIE PROCESÓW POZNAWCZYCH

WĄSKIE ROZUMIENIE PROCESÓW POZNAWCZYCH

MODEL PRZETWARZANIA INFORMACJI (LATA 60-TE)

bodziec uwaga

percepcja pamięć

proces myślowy decyzja

zachowanie

METAFORA KOMPUTEROWA

CZŁOWIEK a KOMPUTER

SŁABOŚĆ METAFORY KOMPUTEROWEJ

UMYSŁ JAKO SYSTEM PRZETWARZANIA INFORMACJI

POJĘCIE REPREZENTACJI POZNAWCZEJ

KONCEPCJA POZIOMÓW PRZETWARZANIA

Craik & Lockhart

Wyróżnia 3 poziomy:

I - płytki, sensoryczna analiza danych; rezultaty nietrwałe, podatne na zakłócenia

II - głębszy - semantyczna interpretacja odbieranego bodźca; trwalsza, bardziej odporna na zakłócenia

III - najgłębszy - uruchamia skojarzenia związane z wcześniej odebranymi sensorycznie i przetworzonymi semantycznie bodźcami. Umożliwia wzbogacenie wiedzy o nowe elementy lub włączenie jej w już istniejące.

Wyróżnili też 2 typy przetwarzania:

I - związany z wtórnym obiegiem informacji na tym samym poziomie przetwarzania. Tu dochodzi do zapominania

II - zachodzi transfer informacji na poziom głębszy dzięki wtórnemu obiegowi na poziomie płytszym

SIECIOWE MODELE UMYSŁU

CZY MASZYNA MOŻE MYŚLEĆ?

Poszukiwanie sztucznej inteligencji - kryteria:

… CZY KOMPUTERY DOSTATECZNIE DOBRZE NAŚLADUJĄ LUDZI?

THE TURING TEST

0x01 graphic

ELIZA

Pacjent: źle się dziś czuję

ELIZA: powiedz mi o tym coś więcej

Pacjent: martwię się

ELIZA: czym się martwisz?

Pacjent: martwię się o matkę

ELIZA: powiedz mi coś więcej o swojej matce

Pacjent: moja matka jest ABCDE

ELIZA: co czujesz w związku z tym, ze twoja matka jest ABCDE?

TEORETYK LOGIKI - czyli czy komputer gra w szachy?

(Newell & Simon)

SENSOWNOŚĆ DZIAŁAŃ - trzecie kryterium SI

NAUKI POZNAWCZE A … ŻYCIE

Ćwiczenie II

Czy uwaga jest mechanizmem jednorodnym?

TRZY UJĘCIA UWAGI

CECHY UWAGI

ZABURZENIA UWAGI

FUNKCJE UWAGI

SELEKTYWNOŚĆ

ZADANIE STROOPA

CZERWONY CZARNY

CZERWONY CZARNY

TEST STROOPA

CZUJNOŚĆ - przedłużona koncentracja

PRZESZUKIWANIE

PRZESZUKIWANIE A ZŁOŻONOŚĆ SYGNAŁU

0x01 graphic

PRZESZUKIWANIE A PODOBIEŃSTWO SYGNAŁÓW DO DYSTRAKTORÓW

0x08 graphic

KONTROLA CZYNNOŚCI JEDNOCZESNYCH - podzielność uwagi

Ćwiczenia III

Test DIVA (Divided Attention)

TRZY MODELE FUNKCJONOWANIA UWAGI

W JAKIM STOPNIU RÓŻNE CZYNNOŚCI WYKONYWANE RÓWNOCZESNIE SĄ STEROWANE PRZEZ JEDEN ZUNIFIKOWANY SYSTEM POZNAWCZY?

EKSPERYMENT PILOTOWY
UCZESTNICY: 13 K, 25 M; TEST DIVA - BADAJĄCY RÓŻNE ASPEKTY UWAGI

ZADANIE PIERWOTNE
:
selekcja bodźców ważnych (zgodnych ze wzorem)
rejestracja czasu reakcji poprawnych
rejestracja reakcji błędnych: fałszywego alarmu i zaniechania alarmu

ZADANIE WTÓRNE:
Selekcja bodźców
Rejestracja poziomu deterioracji wykonania pierwotnego, gdy część zasobów angażowana jest w inne zadanie

ZADANIE PIERWOTNE

Na ekranie wyświetlane są 3 koncentrycznie ułożone kwadratowe ramki:

- W najmniejszej -centralnej znajduje się litera wzorzec

- Średnia ramka- litery bodźce (od 3 do 5) pojawiające się na ekranie w losowej kolejności i losowym układzie przestrzennym.

Osoba badana miała jak najszybciej nacisnąć prawy klucz reakcyjny, wtedy gdy któraś z liter w ramce wewnętrznej jest zgodna z literą wzorcem.

Naciśnięcie klucza c przypadku, gdy żadna litera w ramce wewnętrznej nie jest tożsama z wzorcem to tzw. „fałszywy alarm”

Brak naciśnięcia klucza w odpowiednim czasie to błąd „ominięcia”

Zadaniem osoby badanej jest:

*skuteczna selekcja bodźców ważnych

ZADANIE PIERWOTNE + WTÓRNE

Na ekranie pojawiają się 2 kwadraty - w pewnym momencie jeden z nich nagle zaczyna tracić na jasności - staje się coraz ciemniejszy

Zadaniem badanego jest nacisnąć lewy klucz reakcyjny w celu wyrównania jasności kwadratów

0x01 graphic

ZMIENNE NIEZALEŻNE
Pojedyncze lub podwójne zadanie
Seria (3-krotne powtórzenie)
Wielkość zbioru liter na ekranie (3,4,5)
Zakłócenia lub ich brak (ramka zewnętrzna)


ZMNIENNE ZALEŻNE
Czas reakcji poprawnych
Liczba fałszywych alarmów
Liczba ominięć


ß - Proporcja fałszywych alarmów do liczby błędów
d
' - ogólna liczba błędów

WYNIKI - część pilotażowa

0x01 graphic

WYNIKI - EKSPERYMENT I
(badani 61 M)

WNIOSKI - EKSPERYMENT I

WYNIKI - EKSPERYMENT II
(większa próba: 21 K, 85 M, ) większy stopień trudności zadania pierwotnego

Test uwagi DIVA - modyfikacja

0x01 graphic

WYNIKI - EKSPERYMENT II
(większa próba: 21 K, 85 M, ) większy stopień trudności zadania pierwotnego

Zakres ignorowania zadania wtórnego w zależności od serii i obecności dystraktorów

0x01 graphic

WNIOSKI OGÓLNE

TEORIA UWAGI

TEORIA UWAGI SELEKTYWNEJ BROADBENTA

TEORIA PÓŹNEJ SELEKCJI TREISMAN

KONCEPCJA UWAGI PODZIELNEJ KAHNEMANA

JAK BADAMY?

RODZAJE UWAGI

w zależności od szerokości pola uwagi

w zależności od udziału woli

PROCESY AUTOMATYCZNE VS. KONTROLOWANE

Czynności automatyczne

Czynności kontrolowane

BŁĘDY TYPOWE DLA PROCESÓW AUTOMATYCZNYCH

0x01 graphic


Pobierz dokument
procesy.poznawcze.cwiczenia.mgr.kossakowska.doc
Rozmiar 671 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
CWICZENIA 6, SŁOWO PISANE, NA RÓŻNE SPOSOBY, Pamięć i Procesy Poznawcze, Pamięć
Kurcz zajecia 3, SŁOWO PISANE, NA RÓŻNE SPOSOBY, Pamięć i Procesy Poznawcze, Pamięć
Stosowana Analiza Zachowania, SŁOWO PISANE, NA RÓŻNE SPOSOBY, Pamięć i Procesy Poznawcze, Pamięć
w10, SŁOWO PISANE, NA RÓŻNE SPOSOBY, Pamięć i Procesy Poznawcze, Pamięć
Buzan zajecia 2, SŁOWO PISANE, NA RÓŻNE SPOSOBY, Pamięć i Procesy Poznawcze, Pamięć
03 zajecia pamiec, SŁOWO PISANE, NA RÓŻNE SPOSOBY, Pamięć i Procesy Poznawcze, Pamięć
Emocje i motywacja - ćwiczenia (mgr Tomasz Jarmakowski) - skrypt, Emocje i motywacje
2010 KD mgr zaocz teczka, Skrypty, PK - materiały ze studiów, II stopień, pomoc, III semestr, KBI 2
Makro ćwiczenia, STUDIA PRACE ŚCIĄGI SKRYPTY
pedagogika przedszkolna - ćwiczenia (mgr Ewa Banach), psychologia, pedagogika
Zaliczenie mgr T. Waldon, UJK.Fizjoterapia, - Notatki - Rok I -, Biomechanika, Zaliczenie - Ćwiczeni
Ćwiczenia mgr. Młynarzewska, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Stare ms
Konwencja kosmiczna, Prawo międzynarodowe publiczne - ćwiczenia mgr Pieńkowski
Odp, AAK, Wprowadzenie do pedagogiki, ćwiczenia mgr A. Gancarz
Słówka z tekstu, AAK, Wprowadzenie do pedagogiki, ćwiczenia mgr A. Gancarz

więcej podobnych podstron