Leki w ratownictwie, Ratownictwo Medyczne, Farmakologia, Leki


Leki w karetce

1) Aminophyllinum (Eufilina, Teofilina)0,25g/ amp
Zastosowanie: Leczenie skurczu oskrzeli związanego z: astmą oskrzelową, przewlekłym zapaleniem oskrzeli, rozedmą płuc, przewlekłą obturacyjną chorobą płuc.
Działanie: Aminofilina poprawia kurczliwość przepony, poprawia wentylację płuc, przyspiesza ruch rzęsek oskrzelowych. Zmniejszając napięcie toniczne mięśni gładkich działa rozszerzająco na naczynia, zwłaszcza nerkowe, dzięki czemu przyspiesza i ułatwia wydalanie moczu. Poza tym aminofilina rozszerza naczynia skóry, mózgu, mięśni prążkowanych, płuc i serca. Zwiększa wydzielanie kwasu solnego w żołądku.

2) Amiodarone (Cordarone)0,15g/ amp.
Zastosowanie: Komorowe i nadkomorowe zaburzenia rytmu, w których inne leki przeciwarytmiczne są nieskuteczne lub przeciwwskazane, zaburzenia rytmu w przebiegu zespołu WPW, częstoskurcz komorowy, nawracające migotanie komór, migotanie przedsionków.
Działanie: Zmniejsza zapotrzebowanie mięśnia sercowego na tlen, prawdopodobnie wpływa rozszerzająco na naczynia wieńcowe.

3) Atropinum sulfuricum (Atropina) 0,001g/ amp.
Zastosowanie: Stany skurczowe jelit, układu moczowego, kolka żółciowa, premedykacja do znieczulenia ogólnego, rzadkoskurcz spowodowany odruchowym pobudzeniem nerwu błędnego, zatrucie insektycydami fosforoogranicznymi i niektórymi grzybami..
Działanie: Rozszerza źrenicę, podwyższa ciśnienie płynu w gałce ocznej, hamuje wydzielanie gruczołów - potowych, łzowych, ślinowych, śluzowych, nieznacznie rozszerza oskrzela. Hamuje wpływ nerwu błędnego na układ sercowo-naczyniowy, przyspieszając czynność serca. Rozszerza naczynia krwionośne skóry, powodując jej zaczerwienienie. Zmniejsza napięcie mięśni gładkich przewodu pokarmowego, dróg żółciowych, moczowodów i pęcherza moczowego. Posiada działanie ośrodkowe, wywołując w zależności od dawki stan pobudzenia lub depresji.

4) Calcium (Wapń) 10% 1,375g/ amp.
Działanie: Podanie preparatu prowadzi do uszczelnienia śródbłonków naczyń, zmniejszenia obrzęków i odczynów alergicznych, przywraca prawidłową kurczliwość mięśni oraz wyrównuje niedobory wapnia w organizmie.
Zastosowanie: Stany niedoboru wapnia wymagające szybkiego uzupełnienia (tężyczka, kurcz głośni, ostra hipokalcemia, złamania), ostre stany alergiczne (wstrząs anafilaktyczny, astma oskrzelowa, obrzęk Quinckego, pokrzywka). Ponadto w zatruciu solami metali ciężkich i siarczanem magnezu oraz u pacjentów nie reagujących na leczenie doustne.

5) Chlorpromazine (Fenactil) 0,05g/ amp.
Działanie: Lek o silnym działaniu przeciwpsychotycznym, a także o silnym działaniu uspokajającym, przeciwlękowym. Nie posiada właściwości przeciwdepresyjnych. Działa przeciwwymiotnie,
Zastosowanie: We wszystkich stanach pobudzenia psychoruchowego: stany maniakalne, psychozy schizofreniczne i cyklofreniczne, w niektórych postaciach depresji z niepokojem ruchowym, W leczeniu objawów abstynencji. Objawowo w leczeniu nudności i wymiotów, czkawki, jako przygotowanie do narkozy ogólnej.

6) Carbo medecinalis (Węgiel) 0,3g tabl. kaps.
Działanie: Jelitowy lek adsorbujący. Po podaniu doustnym wiąże różne substancje znajdujące się w przewodzie pokarmowym, w tym związki nasilające perystaltykę, toksyny bakteryjne, bakterie, leki i inne związki chemiczne oraz produkty gnilne, gazy jelitowe, substancje toksyczne itp. Działa zapierająco
Zastosowanie: Biegunki, niestrawność, wzdęcia. Zatrucia lekami lub innymi związkami chemicznymi - po porozumieniu z lekarzem.

7) Clemastine 2mg/ amp
Działanie: Lek o działaniu przeciwhistaminowym, przeciwalergicznym, przeciwświądowym i przeciwobrzękowym. Nie wykazuje depresyjnego wpływu na o.u.n. i obwodowy układ nerwowy.
Zastosowanie: Pokrzywka, obrzęk Quincke'go, odczyny polekowe i alergiczne. Zapobiegawczo przed zabiegiem lub badaniem diagnostycznym, np. endoskopią, podaniem środka cieniującego, itp.

8) Clonazepam 0,001g/ amp.
Działanie: Charakteryzuje się silnym i długotrwałym działaniem przeciwdrgawkowym. Wykazuje także działanie przeciwlękowe i uspokajające. Działa umiarkowanie nasennie i rozluźnia napięcie mięśniowe. Podany dożylnie działa natychmiast.
Wskazania: Leczenie doraźne. Wszelkie postacie padaczki u dorosłych i dzieci. Ostre napady lęku.

9) Deksamethasone (Dexaven) 0,008g/ amp.
Działanie: Syntetyczny glikokortykosteroid o bardzo silnym i długotrwałym działaniu przeciwzapalnym i przeciwalergicznym (około 30-krotnie przewyższającym hydrokortyzon). Ma bardzo silne działanie przeciwobrzękowe w obrzęku mózgu pochodzenia naczynioruchowego, w nowotworach mózgu, po urazach głowy, a także po zabiegach neurochirurgicznych. Przeciwzapalne i przeciwalergiczne działanie ujawnia się już po kilku minutach po podaniu dożylnym, jak i domięśniowym.
Wskazania: Obrzęk mózgu, osłona zabiegów neurochirurgicznych, bezpośrednie zagrożenie życia: wstrząs anafilaktyczny, ostre odczyny uczuleniowe, choroba posurowicza, stan dychawiczy, ostre zapalenia dróg oddechowych z zagrożeniem ich drożności, ostry obrzęk głośni i Quincke'go, uogólnione zakażenia o ciężkim przebiegu z powikłaniami krążeniowymi i mózgowymi, zachłystowe zapalenie płuc

10) Diazepam (Relanium) 0,01g/ amp.

Działanie: Pochodna benzodiazepiny. Charakteryzuje się silnym działaniem przeciwlękowym, uspokajającym i przeciwdrgawkowym. Wykazuje również silne działanie nasenne i rozluźniające napięcie mięśniowe. Zmniejsza napięcie, lęk, drażliwość, pobudliwość i agresywność.
Wskazania: Stan padaczkowy. Ostre stany lękowe połączone z pobudzeniem ruchowym, agresywnością. Zespół majaczenia alkoholowego. Przed kardiowersją.

11) Dobutamine (Dobutamina) 0,25g/ fiol.
Działanie: Wykazuje silne działanie inotropowe dodatnie na mięsień sercowy (ułatwia przewodnictwo przedsionkowo-komorowe). Poprawia kurczliwość mięśnia sercowego, zwiększa rzut serca z minimalnym wpływem na częstość akcji serca, zmniejsza płucny opór naczyniowy - poprawia przepływ płucny, poprawia przepływ wieńcowy oraz utlenowanie mięśnia sercowego w stanach niedokrwienia. Nie wpływa w wyraźny sposób na naczynia krwionośne, nie powoduje wzrostu oporu.
Wskazania: Różne postacie wstrząsu i niewydolności krążenia (niewydolność lewo- i prawokomorowa, zawał mięśnia sercowego, wstrząs kardiogenny, zespół małego rzutu),

12) Dopamine (Dopamina) 0,2g/ amp. 3 sztuki
Działanie:
W dawkach niskich (1-4 µg/kg m.c./1 min) - zwiększa kurczliwość mięśnia sercowego, objętość wyrzutową, nieznacznie zwiększając częstość skurczów, w naczyniach nerkowych i krezkowych - co zwiększa przepływ przez te naczynia. Efektem jest wzrost diurezy
W dawkach średnich (5-10 µg/kg m.c./1 min) - zwiększa ciśnienie tętnicze (wzrasta głównie ciśnienie skurczowe; zwiększa się amplituda ciśnienia), poprawia się przepływ przez naczynia wieńcowe.
W dawkach wysokich (powyżej 10 µg/kg m.c./1 min – ma silny efekt kurczący naczynia, wzrost ciśnienia tętniczego i spadek perfuzji tkankowej (w tym możliwy spadek perfuzji wieńcowej), przyspieszenie akcji serca.
Wskazania: Wstrząs septyczny, kardiogenny, urazowy; niewydolność mięśnia sercowego. W niektórych postaciach wstrząsu stosowana jednocześnie z dobutaminą i/lub lekami rozszerzającymi naczynia krwionośne (nitrogliceryną, nitroprusydkiem sodu).

13) Digoxin amp.0,5g/ 2ml
Działanie: Glikozyd nasercowy. Zwiększa siłę skurczu mięśnia serca, skraca czas jego trwania, wydłużeniu ulegają przerwy pomiędzy skurczami co ułatwia napływ żylny. Zwalnia czynność serca poprzez bezpośredni hamujący wpływ na węzeł zatokowy oraz przez pobudzenie receptorów nerwu błędnego. Hamuje i zwalnia przewodzenie przedsionkowo-komorowe. O stanie wysycenia glikozydami świadczy miseczkowaty kształt odcinka ST w elektrokardiogramie, ponadto ulega wydłużeniu odcinek PQ, skróceniu odcinek QT. Lek kurczy naczynia jamy brzusznej
Wskazania: Ostra niewydolność serca, nadkomorowe zaburzenia rytmu serca, migotanie przedsionków.

14) Epinepherine (Epinefryna, Adrenalina) 0,001g/ 1ml
Działanie: Powoduje skurcz naczyń, a w konsekwencji podniesienie ciśnienia tętniczego. Przyspiesza czynność serca i zwiększa pojemność minutową, w nieznaczny sposób wpływając na rozszerzenie naczyń wieńcowych (działanie dwufazowe: najpierw je zwęża, aby następnie rozszerzyć). Rozszerza też źrenicę i oskrzela; przyspiesza oddychanie. Hamuje perystaltykę jelit, wydzielanie soków trawiennych i śliny, obniża napięcie mięśni gładkich. Zwiększa stężenie glukozy w krwi. Podana w małej dawce działa głównie miejscowo kurcząc naczynia i anemizując otaczające tkanki. Miejscowe podanie leku do oskrzeli (p. rurkę intubacyjną) powoduje rozkurcz mięśni gładkich drzewa oskrzelowego. Ta droga podania jest równie skuteczna jak dożylna, czy dosercowa. Jej działanie po podaniu dożylnym jest bardzo szybkie, ale krótkotrwałe - szybko ulega utlenieniu i rozkładowi. Po podaniu podskórnym działa powoli, po domięśniowym - nieco szybciej.
Wskazania: Stan astmatyczny, dychawica oskrzelowa w stanie zaostrzenia, wstrząs anafilaktyczny, zatrzymanie czynności serca, Uogólniona pokrzywka i obrzęki. Miejscowo wykorzystywana jest głównie w laryngologii, okulistyce, stomatologii i w drobnych zabiegach chirurgicznych dla uzyskania anemizacji tkanek (obkurcza naczynia krwionośne)

15) Fenoterol aerosol (Berodual, Berotec)
Działanie: Lek złożony o synergicznym działaniu rozkurczającym oskrzela. Bromowodorek fenoterolu działa przez pobudzenie receptorów b2-adrenergicznych oskrzeli, prowadząc do rozkurczu mięśni gładkich.
Wskazania: Zapobieganie i leczenie objawów schorzeń obturacyjnych dróg oddechowych, takich jak astma oskrzelowa, przewlekłe zapalenie oskrzeli z towarzyszącą rozedmą lub bez (przewlekła obturacyjna choroba płuc POChP).

16) Fentanyl 0,1g mg/ amp.
Działanie: Lek przeciwbólowy z grupy czystych agonistów receptora. Charakteryzuje się bardzo silnym, krótkotrwałym efektem przeciwbólowym. Po podaniu dożylnie efekt analgetyczny występuje prawie natychmiast (pełny po około 2 min.) i utrzymuje się około 20-30 min. Dobrze wchłania się również po podaniu innymi drogami. Po stosowaniu w dużych dawkach efekty działania utrzymują się kilka godzin. Ma niewielki wpływ na układ krążenia. Nieznacznie obniża przepływ mózgowy, Wykazuje wszystkie typowe dla opioidów działania ośrodkowe, w tym zmniejszenie wrażliwośći ośrodka oddechowego, wywoływanie nudności i wymiotów.
Wskazania: Jako silny lek przeciwbólowy w bólach ostrych (urazowych, pooperacyjnych, w bólu zawałowym). Tłumienie / zniesienie napędu oddechowego u chorych wentylowanych mechanicznie.

17) Furosemide 0,02g/ amp.
Działanie: Diuretyk pętlowy o bardzo silnym działaniu, Prowadzi do utraty jonów wapniowych, magnezowych, fosforanów, zmniejsza wydalanie kwasu moczowego, powoduje niewielki wzrost przesączania kłębkowego. Poza nerkami działa na metabolizm węglowodanów, obniżając tolerancję glukozy. Ma także bezpośredni wpływ spazmolityczny na mięśnie naczyń
Wskazania: Ostra i przewlekła niewydolność krążenia, obrzęk płuc, obrzęk mózgu, nadciśnienie tętnicze, marskość wątroby, ostra niewydolność nerek, diureza wymuszona w zatruciach, obrzęki różnego pochodzenia.

18) Glukoza amp. 5 sztuk
Działanie: Glukoza stanowi główny substrat przemian energetycznych w organizmie, jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania wszystkich tkanek organizmu. Ze względu na niską osmolarność roztworu glukozy uzasadnia stosowanie jako rozpuszczalnik wielu leków podawanych
Wskazania
Glukoza 5%: rozpuszczalnik do leków i koncentratów podawanych pozajelitowo.
Glukoza 10%: uzupełnienie niedoborów energetycznych poprzez żywienie pozajelitowe, leczenie hipoglikemii oraz jako rozpuszczalnik do koncentratów elektrolitowych i leków podawanych pozajelitowo, nie wykazujących niezgodności.
Glukoza 20% i 40%: uzupełnienie niedoborów energetycznych poprzez żywienie pozajelitowe, składnik węglowodanowy w żywieniu pozajelitowym oraz leczenie hipoglikemii
.

19) Nitroglicerinum (Perliganit, Nitromint) tabl. 1mg
Działanie: Lek o silnym, krótkotrwałym działaniu na mięśnie gładkie, głównie naczyń krwionośnych. Powoduje: rozszerzenie żylnego łożyska naczyniowego przez co zmniejsza się ciśnienie napełniania serca, spada obciążenie wstępne i ciśnienie późnorozkurczowe lewej komory oraz ciśnienie w tętnicy płucnej; zmniejszenie oporu obwodowego i obciążenia następczego przez co spada praca i wydatek energetyczny mięśnia sercowego; zmniejszenie oporu przepływu wieńcowego, zwiększenie przepływu wieńcowego (może też powodować korzystną redystrybucję przepływu wieńcowego do strefy podwsierdziowej) i rozszerzenie naczyń wieńcowych; zmniejszenie zużycia tlenu przez mięsień sercowy. Skutkiem powyższych działań: w niewydolności wieńcowej - zmniejsza się niedotlenienie mięśnia sercowego; w niewydolności krążenia - poprawia się objętość minutowa. Nie wywiera bezpośredniego wpływu na serce - efekty hemodynamiczne i zmiana częstości akcji serca po podaniu leku są wynikiem wpływu na naczynia. Obniża ciśnienie tętnicze. Podnosi ciśnienie śródczaszkowe i śródgałkowe.
Po podaniu podjęzykowo w postaci aerozolu szybko pojawia się działanie (w czasie 30-50 sek)
Wskazania: Łagodzenie bólu w ostrych napadach dławicy piersiowej i zapobieganie bólom wieńcowym (przed wysiłkiem fizycznym) w przebiegu choroby niedokrwiennej serca. Niestabilna choroba niedokrwienna serca. Zawał mięśnia sercowego. Ostra lewokomorowa niewydolność. Przełom nadciśnieniowy z zastoinową niewydolnością krążenia. Kontrolowane podciśnienie w przebiegu zabiegów chirurgicznych.

20) Haloperidol fl. 10 ml
Działanie: Wykazuje silne działanie sedatywne, umiarkowane przeciwpsychotyczne, słabe przeciwdepresyjne. Znosi objawy niepokoju i wrogości do otoczenia, zmniejsza agresywność, pobudzenie psychoruchowe, urojenia i omamy. Zmniejsza napęd psychoruchowy. Wykazuje też działanie przeciwwymiotne.
Wskazania: W ostrych stanach pobudzenia psychomotorycznego w przebiegu psychoz schizofrenicznych w stanach maniakalnych.

21) Hydrocortisone 0,5g/ amp.
Działanie: immunosupresyjne i przeciwalergiczne. Krótkotrwale hamuje podzwgórze i przysadkę mózgową. Po podaniu dożylnym działa prawie natychmiast, przez około 4 h, po podaniu domięśniowym jego efekt terapeutyczny utrzymuje się kilka godzin dłużej.
Wskazania: przełom nadnerczowy, wstrząs anafilaktyczny, ostre odczyny uczuleniowe, choroba posurowicza, stan dychawiczy, ostre zapalenia dróg oddechowych z zagrożeniem ich drożności, ostry obrzęk głośni i Quincke'go, obrzęk mózgu, śpiączka hipoglikemiczna, wstrząs septyczny, zachłystowe zapalenie płuc

22) Hydroxizinum amp. 0,1g/ 2ml
Działanie: Lek o działaniu uspokajającym i przeciwlękowym. Wykazuje działanie przeciwhistaminowe, przeciwcholinergiczne, słabe spazmolityczne. Cec***e się także działaniem przeciwwymiotnym, w niewielkim stopniu obniża ciśnienie krwi. Zmniejsza napięcie wewnętrzne, niepokój, chwiejność emocjonalną oraz napięcie mięśniowe. Wykazuje słabe właściwości przeciwdrgawkowe, przeciwbólowe. Nie upośledza czynności o.u.n
Wskazania: Nerwice z pobudzeniem ruchowym, stany lękowe u osób starszych, ostre podniecenie u alkoholików, nadmierna pobudliwość psychomotoryczna u dzieci, choroby uczuleniowe (głównie skóry: pokrzywka, dermatozy); w przygotowaniu do narkozy.

23) Ketoprofen (Ket
onal) 0,1g/ amp.
Działanie: Niesteroidowy lek przeciwzapalny o silnym działaniu przeciwzapalnym, przeciwbólowym i przeciwgorączkowym. Szybko wchłania się po podaniu domięśniowym, osiągając maksymalne stężenie we krwi po około 15-45 min.
Wskazania: Jako lek przeciwbólowy w leczeniu stanów pooperacyjnych, podawany dożylnie. Domięśniowo stosowany w chorobach reumatoidalnych (ostre rzuty zapalne w reumatoidalnym zapaleniu stawów, zesztywniającym zapaleniu stawów kręgosłupa), w ciężkich artrozach, w ostrych bólach zwyrodnieniowych stawów, dyskopatiach, bólach korzonkowych, zapaleniach ścięgien i stawów, bolesnym miesiączkowaniu, bólach nowotworowych.

24) Kwas acetylosalicylowy (Polopiryna S) 0,5g/ tabl.

Działanie: Zmniejsza agregację płytek, działa przeciwbólowo, przeciwgorączkowo i przeciwzapalnie. Działanie przeciwgorączkowe i napotne jest silnie zaznaczone już przy dawkach 1,0-1,5 g/dobę (zwłaszcza przy podwyższonej temperaturze ciała), działanie przeciwzapalne wyraźnie zaznaczone jest dopiero po kilku dniach przyjmowania. W dawkach powyżej 1 g/dobę kwas acetylosalicylowy zmniejsza krzepliwość krwi i wykazuje działanie fibrynolityczne. Wchłania się szybko i prawie całkowicie z przewodu pokarmowego.
Wskazania: Stany gorączkowe, przeziębienia, bóle różnego pochodzenia, nerwobóle, bolesne miesiączkowanie, choroba reumatyczna i gośćcowa, zapobieganie zakrzepicy naczyń krwionośnych, zapobiegawczo przed zawałem serca.


25) Lidocaine (Lignokaina, Xylokaina) 0,04g/ 2ml fiol.
Działanie: Lek (z grupy miejscowo znieczulających pochodnych amidowych) o działaniu stabilizującym błony komórkowe i bezpośrednim wpływie na układ bodźcoprzewodzący serca, zaliczany do grupy leków przeciwarytmicznych. Charakteryzuje się stosunkowo małym wpływem depresyjnym na mięsień sercowy i możliwością względnie bezpiecznego stosowania w chorobie węzła zatokowo-przedsionkowego.
Wskazania: Jako lek przeciwarytmiczny: leczenie ostrych tachykardii i arytmii komorowych (m.in. w objawowym leczeniu ponaparstnicowych zaburzeń rytmu serca). Stosowany również w schemacie CPR (resuscytacji) w leczeniu skojarzonym zaburzeń rytmu (migotania komór).

26) Lidocaine żel 2% (Lignokaina Żel) tuba
Działanie: Środek miejscowo znieczulający (analgetyk miejscowy). Początek działania przy podaniu na błony śluzowe występuje po około 2-3 min, utrzymuje się około 30-60 min.
Zastosowanie: do smarowania bezpośrednio przed użyciem rurek intubacyjnych, masek krtaniowych, sond żołądkowych, zgłębników itp. do znieczulania cewki moczowej przed zabiegiem (cewnikowanie pęcherza moczowego) oraz do pokrywania bezpośrednio przed użyciem cewników, zgłębników, wzierników itp. wprowadzanych do cewki moczowej.

27) Magnzinum sulfate (Magnez) 20%/ 10 ml amp.
Działanie: Podany dożylnie szybko przenika do tkanek i narządów, poraża płytkę ruchową w mięśniach i działa narkotyzująco na o.u.n. Zmniejsza napięcie mięśniowe i działa przeciwdrgawkowo.
Wskazania: Tężec, rzucawka porodowa, zatrucia strychniną i naparstnicą.

28) Morphine (Morphini Sulfas, Morfina, MCT Continous) 0,01g/ amp.
Działanie: Silny lek przeciwbólowy z grupy czystych agonistów receptorów opioidowych. Wykazuje działanie kurczące na mięśnie gładkie przewodu pokarmowego, dróg żółciowych i moczowych powodując kurcz odźwiernika, opóźnienie opróżniania żołądka, wzrost ciśnienia w drogach żółciowych i moczowych, zwolnienie perystaltyki, zaparcia. Przez działanie na o.u.n. powoduje nudności, wymioty, hamuje odruch kaszlowy, zwęża źrenice, obniża temperaturę ciała i pobudliwość ośrodka oddechowego. Poprawia nastrój i działa euforyzująco. Wpływa na układ krążenia zależnie od stanu wyjściowego: możliwy jest wzrost lub spadek wskaźnika sercowego, bez istotnego wpływu na ciśnienie końcowo-rozkurczowe w lewej komorze i w tętnicy płucnej; wykazuje tendencję do zwalniania rytmu serca przez wpływ pobudzający na nerw błędny i zmniejszenie napięcia układu współczulnego. Po podaniu domięśniowym lub podskórnym dobrze wchłania się z miejsca podania, początek działania występuje po około 15-30 min, działanie maksymalne utrzymuje się 0,5-1,5 h, średni czas działania wynosi około 4-5 h Bardzo silne działanie przeciwbólowym leku, zwłaszcza stosowanego w dawkach powtarzanych.
Wskazania: Umiarkowane, silne i bardzo silne bóle o różnorodnej etiologii. Morfina stosowana jest również w bólu zawałowym i niedokrwieniu mięśnia sercowego, bólach spowodowanych ciężkim urazem klatki piersiowej z uszkodzeniem oskrzeli i płuc oraz w zespołach bólowych przebiegających z męczącym suchym kaszlem (np. na skutek wciągnięcia opłucnej w proces chorobowy). Jest podstawowym opio
idem (zalecanym przez WHO) w zwalczaniu bólów w przebiegu chorób nowotworowych.

29) Naloxone 0,1mg/ amp.
Działanie: Jest antagonistą w stosunku do naturalnych i syntetycznych odurzających leków przeciwbólowych, nie posiada działania przeciwbólowego ani nie wywołuje depresji ośrodka oddechowego. Podanie go w pełnej dawce po uprzednim podaniu narkotycznych leków przeciwbólowych powoduje nawrót dolegliwości bólowych, małe dawki podane pozajelitowo zapobiegają lub znoszą ośrodkowe i obwodowe efekty działania morfiny i innych opioidów. Podany u osób zależnych od opioidów może spowodować zespół ostrej abstynencji. Słabo łagodzi depresję ośrodka oddechowego wywołanej przedawkowaniem innych niż opioidy leków działających depresyjnie na o.u.n. (np. barbituranów, benzodiazepin). Nawet długie podawanie leku nie prowadzi do uzależnienia.
Wskazania: Leczenie ostrych zatruć narkotycznymi lekami przeciwbólowymi, w odwracaniu depresji ośrodka oddechowego spowodowanej podaniem narkotycznych leków przeciwbólowych, dla celów diagnostycznych w celu wykrycia narkomanii lub wyjaśnienia przyczyn depresji ośrodka oddechowego.

30) Neostigmine (Polstygminum) 0,5mg/ amp.

Działanie: Pobudza układ przywspółczulny. Zwiększa amplitudę skurczów mięśni prążkowanych. Działa pobudzająco na mięśnie gładkie jelit i pęcherza moczowego, słabiej na mięśnie oskrzeli, moczowodów i dróg żółciowych. Zwęża źrenice i obniża ciśnienie śródgałkowe oka. Pobudza wydzielanie gruczołów ślinowych, potowych, śluzowych i łzowych. Powoduje nieznaczne zwolnienie czynności serca i obniżenie ciśnienia tętniczego. Maksymalne działanie następuje w 10-30 minut po zastosowaniu pozajelitowym.
Wskazania: Leczenie objawowe nużliwość mięśni, gdy nie można zastosować doustnej postaci leku. Odwracanie bloku nerwowo-mięśniowego wywołanego przez niedepolaryzujące leki zwiotczające.

31) Norepinephirine (Levonor, Noradrenalina) 0,001g/ amp.
Działanie: powoduje skurcz naczyń tętniczych i żylnych (z wyjątkiem naczyń wieńcowych), zwiększając opory przepływu - zmniejsza ukrwienie nerek, wątroby, mięśni szkieletowych. Wywołuje krótkotrwały, lecz gwałtowny wzrost skurczowego i rozkurczowego ciśnienia tętniczego, także ciśnienia żylnego. Na drodze odruchowej pobudza nerw błędny powodując zwolnienie czynności serca (w związku z tym objętość minutowa serca pozostaje stała lub zmniejsza się). Nie działa na OUN.
Wskazania: Ostra obwodowa niewydolność krążenia, wstrząs w przebiegu zawału mięśnia sercowego, wstrząs pourazowy, anafilaktyczny, w przebiegu posocznicy - wskazane jest stosowanie łącznie z dopaminą. Dodatek do środków miejscowo znieczulających.

32) Papaverine (Spasticol) 0,04g/ amp.
Działanie: Nie działa przeciwbólowo i nie powoduje uzależnienia. Rozkurcza mięśnie gładkie poprzez bezpośredni wpływ na komórki mięśniowe. Jej działanie spazmolityczne wykorzystywane jest w celu likwidowania stanów spastycznych mięśni gładkich w obrębie jamy brzusznej. W bardziej nasilonych stanach skurczowych jest stosowana w połączeniu z lekami przeciwbólowymi
Wskazania: Stany spastyczne mięśni gładkich: przewodu pokarmowego - kolka wątrobowa, stany skurczowe dróg żółciowych, kolka jelitowa; dróg moczowych - kolka nerkowa, bolesne parcie na mocz.

33) Paracetamol (Panadol, Efferalgan, Codipar) 0,5g/ tabl.
Działanie: Lek o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym
Wskazania: Ból o słabym lub średnim nasileniu, np. ból głowy, bolesne miesiączki, bóle zębów, nerwobóle, bóle stawowe i mięśniowe, bóle po zabiegach chirurgicznych i stomatologicznych. Gorączka, m.in. w przeziębieniach i stanach grypopodobnyc
h.

34) Pethidine (Dolargan, Dolcontral) 0,1g/ amp.
Działanie: Silny lek przeciwbólowy, W porównaniu z morfiną słabiej działa kurcząco na mięśnie gładkie przewodu pokarmowego, ma mniejszą tendencję do wywoływania zaparć i zwiększania ciśnienia w drogach moczowych i żółciowych; wykazuje silniejszy wpływ na układ krążenia. Zastosowana w bólu zawałowym działa inotropowo ujemnie, nieznacznie podwyższa ciśnienie końcowo-rozkurczowe w lewej komorze, nie wpływa na ciśnienie w tętnicy płucnej. W zazwyczaj stosowanych dawkach nie zwęża źrenic (może rozszerzać) Dobrze wchłania się po podaniu podskórnym lub domięśniowym - początek działania występuje po 10-15 min., efekt przeciwbólowy utrzymuje się 2-4 h.
Wskazania: Silne i bardzo silne bóle o różnorodnej etiologii (pourazowe, pooperacyjne, w przebiegu chorób nowotworowych); jako opioid z wyboru w silnych bólach w przebiegu kolki nerkowej, moczowodowej, żółciowej; w łagodzeniu bólów porodowych, nerwobólach, zawale mięśnia sercowego

35) Phenobarbital (Luminal) 0,2g/ amp.
Działanie: Pochodna kwasu barbiturowego o działaniu nasennym, uspokajającym. Działa depresyjnie na ośrodek oddechowy, a nasilenie działania zależy od dawki. Obwodowo działa przeciwskurczowo (obniża napięcie mięśni gładkich).
Wskazania: Padaczka (grand mal, napady psychomotoryczne). Jako środek pomocniczy przed zabiegami chirurgicznymi, w tężcu.

36) Płyny koloidowe 500ml (Haes, Gelofusine, Dekstran)
Działanie i zastosowanie: Preparaty powodujące wypełnienie łożyska naczyniowego i przywrócenie ciśnienia krwi w czasie 3-4 h wlewu dożylnego. Utrzymują się w krwiobiegu ok. 24 h. Stosowane w leczeniu i zapobieganiu hipowolemii oraz wstrząsowi spowodowanemu zabiegami chirurgicznymi, urazami, zakażeniami, oparzeniami.

37) Płyn wieloelektrolitowy (PWE) 500ml
Działanie: Izotoniczny roztwór, uzupełniający niedobory wody i elektrolitów. Zawiera sole sodu, potasu, wapnia i magnezu. Skład płynu jest zbliżony do składu elektrolitowego osocza
Wskazania: Niedostateczna doustna podaż płynów. Nawadnianie w okresie pooperacyjnym. Nadmierna utrata płynów i elektrolitów na skutek wymiotów i biegunek oraz przez przetoki.

38) Propranolol 0,001g/ amp.
Działanie: Obniża aktywność bodźcotwórczą węzła zatokowego, zwalnia przewodnictwo w węźle przedsionkowo-komorowym, czynność serca w spoczynku i podczas wysiłku oraz tachykardię, działa hipotensyjnie, zmniejsza zużycie tlenu przez mięsień sercowy.
Wskazania: Leczenie doraźne ostrych stanów: tachykardii zatokowej, węzłowej, migotania i trzepotania przedsionków, komorowych zaburzeń rytmu; zapobieganie i leczenie zaburzeń rytmu podczas znieczulenia ogólnego.

39) Salbutamol 0,5mg/ amp. /aerosol.
Działanie: Podawany miejscowo w inhalacjach szybko rozkurcza mięśnie gładkie oskrzeli i nie wpływa przy tym na układ sercowo-naczyniowy. Podawany parenteralnie działa silnie rozkurczająco na oskrzela. Przyspiesza czynność serca, rozszerza obwodowe naczynia krwionośne, nie ma większego wpływu na ciśnienie tętnicze krwi,
Wskazania: Stan astmatyczny.

40) Sodium bicarbonate (Natrium Bicarbonicum – Bicarbonat) 8,4% 20ml/ amp.
Działanie: Jest związkiem alkalizującym używanym w leczeniu kwasicy metabolicznej, wydzielany przez nerki wywiera również działanie alkalizujące na odczyn moczu.
Wskazania: Kwasica metaboliczna różnego pochodzenia

41) Sodium chloride r-r (Sól Fizjologiczna) 0,9%/ 10ml
Działanie: Podany pozajelitowo powoduje krótkotrwałe zwiększenie objętość krwi krążącej i nieznaczne nasilenie diurezy. Może być używany jako rozpuszczalnik wielu leków.
Wskazania: Odwodnienie izotoniczne, odwodnienie hipotoniczne, utrata jonów sodu i chloru przez organizm, uzupełnianie utraconych płynów po zabiegach operacyjnych, wymiotach, biegunce, wstrząs pourazowy, oparzenia. Jako jeden z płynów podawanych dożylnie w celu pokrycia zapotrzebowania dobowego na wodę i elektrolity, kiedy ich podaż drogą inną niż dożylna jest niemożliwa. Jako rozpuszczalnik podawanych leków.

42) Suxamethonium chloride (Chlorsuccilin – Skolina) 0,2g/ fiol.
Działanie: Lek powodujący depolaryzację płytki nerwowo-mięśniowej, a tym samym zwiotczenie mięśni szkieletowych. Po podaniu dożylnym rozpoczyna działanie w ciągu 30 sek. i utrzymuje się ono około 5 min. Bywa stosowany we wstrzyknięciach domięśniowych (noworodki i niemowlęta) lub podśluzówkowych (okolica podjęzykowa), wtedy ujawnia działanie po dłuższym czasie i trwa ono dłużej. Podczas stosowania tego środka konieczna jest możliwość wdrożenia oddechu zastępczego.
Wskazania: Intubacja dotchawicza w znieczuleniu ogólnym; zwiotczenie mięśni poprzecznie prążkowanych w krótkich zabiegach chirurgicznych, endoskopii, elektrowstrząsach; tężec; zatrucie strychniną, psychedryną.

43) Thiopental 0,5g/ fiol.
Działanie: Barbituran z grupy o ultrakrótkim działaniu. Po podaniu dożylnym w kilkanaście sekund powoduje senność, uspokojenie, głęboki sen (znieczulenie ogólne); czas i efekt działania zależą od podanej dawki. Nie wykazuje działania przeciwbólowego - w małych dawkach obniża próg bólowy. Zmniejsza wrażliwość układu oddechowego na hiperkapnię i hipoksję, powoduje hipowentylację, po szybkim podaniu dożylnym - bezdech. Zmniejsza naczyniowy opór obwodowy, zmniejsza kurczliwość mięśnia sercowego i objętość wyrzutową, powoduje spadek ciśnienia tętniczego (niewielki u chorych normowolemicznych wydolnych krążeniowo, bardzo niebezpieczny u chorych z hipowolemią, w stanach ze zmniejszonym rzutem minutowym np. w zaciskającym zapaleniu osierdzia, tamponadzie osierdzia, bloku P-K, w stanach gdy ciśnienie tętnicze utrzymywane jest dzięki wysokiemu naczyniowemu oporowi obwodowemu). Obniża przepływ mózgowy (o około 48%), ciśnienie śródczaszkowe, zmniejsza konsumpcję tlenu (o około 25%) i metabolizm mózgu, obniża przemianę materii
Wskazania: Indukcja znieczulenia ogólnego, jako składowa tzw. krótkiego znieczulenia dożylnego, leczenie przeciwdrgawkowe. Leczenie stanów po ostrym niedokrwieniu mózgu (po zatrzymaniu krążenia i resuscytacji) - tzw. śpiączka barbituranowa. W indukcji do znieczulenia ogólnego powinien być stosowany po premedykacji atropiną (ze względu na stymulację nerwu błędnego). W tzw. krótkich znieczuleniach dożylnych powinien być łączony z lekami o działaniu przeciwbólowym (dożylnymi, wziewnymi).

44) Tramadol (Tramadol, Poltram) 0,05g/ amp.
Działanie: Opioidowy lek przeciwbólowy o działaniu ośrodkowym. Tramadol działa również przeciwkaszlowo. W przeciwieństwie do morfiny tramadol stosowany w zalecanych dawkach nie hamuje czynności układu oddechowego, nie zaburza motoryki przewodu pokarmowego i nie wywiera znaczącego wpływu na układ krążenia. Czas działania wynosi 4-8 h. Potencjał tramadolu jest określany na 1/10 do 1/6 potencjału morfiny. Po podaniu domięśniowym tramadol wchłania się szybko i całkowicie:
Wskazania: Ból o średnim i dużym nasileniu.

45) Urapidil (Ebrantil) 0,025g/ amp.
Działanie: Obniża skurczowe i rozkurczowe ciśnienie krwi Zmniejsza opór obwodowy, nie wywołuje tachykardii, zmniejsza zużycie tlenu przez mięsień sercowy.
Wskazania: Przełom nadciśnieniowy i ciężkie stany w przebiegu nadciśnienia tętniczego różnego pochodzenia, nadciśnienie tętnicze oporne na inne leczenie. Kontrolowane obniżanie ciśnienia tętniczego w czasie i po zabiegach operacyjnych.

46) Verapamil (Isoptin, Lekoptin) 0,005g/ amp.
Działanie: Zwolnienie przewodzenia przedsionkowo-komorowego, zmniejszenie pracy oraz zapotrzebowania mięśnia serca na tlen, do rozszerzenia naczyń, zmniejszenia oporu obwodowego; rozszerza również naczynia wieńcowe. Działa skutecznie w nadkomorowych zaburzeniach rytmu (częstoskurcz nadkomorowy, migotanie i trzepotanie przedsionków z szybką czynnością komór) w tym w arytmiach spowodowanych niedokrwieniem mięśnia serca. Obniża ciśnienie krwi skurczowe i rozkurczowe. Nie jest skuteczny w zaburzeniach rytmu spowodowanych zespołem preekscytacji - wpływ na przewodzenie przez drogę dodatkową i pęczek Hisa jest niewielki.
Wskazania: Dożylnie stosowany jest w celu przerwania nadkomorowych zaburzeń rytmu: nadkomorowego częstoskurczu napadowego, migotania i trzepotania przedsionków z szybką czynnością komór z wyłączeniem zespołów preekscytacji Wolff-Parkinson-White'a (W.P.W.) i Lown-Ganong-Levine'a (L.G.L.), w przełomach nadciśnieniowych.

47) Pyralgin 2,5g/amp.
Działanie: Działa przeciwbólowo, przeciwgorączkowo silniej od pochodnych kwasu, działa też słabo spazmolitycznie.
Wskazania: Bóle różnego pochodzenia (bóle głowy, zębów, spastyczne bóle jelitowe, kolka nerkowa i żółciowa, po zabiegach chirurgicznych). Choroby reumatoidalne (bóle stawowe, mięśniowo-powięziowe, zapalenie korzeni nerwowych). Jako lek przeciwgorączkowy w leczeniu objawowym.

48) Spasmalgon 5ml/amp.
Działanie: Lek złożony o działaniu spazmolitycznym na mięśnie gładkie przewodu pokarmowego, dróg żółciowych, moczowych i macicy, a także przeciwgorączkowym i przeciwbólowym. Zmniejsza napięcie mięśni przez bezpośrednie działanie obwodowe. Podawany domięśniowo lub powoli dożylnie.
Wskazania: Stany skurczowe przewodu pokarmowego, kolka nerkowa i wątrobowa, bolesne miesiączkowanie, napad migreny, po zabiegach operacyjnych.

49) Buscolisyn 20mg/amp.
Działanie: Znosi napięcie mięśni gładkich. Znosi skurcze mięśni gładkich przewodu pokarmowego, dróg żółciowych i moczowych. Hamuje perystaltykę jelit.
Wskazania: Bolesne skurcze przewodu pokarmowego i dróg moczowych, kolka żółciowa, choroba wrzodowa, skurcze przełyku, wpustu i odźwiernika, wymioty, kolka jelitowa, zapalenie trzustki. Może być stosowana u dzieci.

50) Metoclopramidum 10mg/amp.
Działanie: Działa pobudzająco na perystaltykę żołądka, dwunastnicy i jelit, szczególnie jelita cienkiego, nie pobudzając jednocześnie błony śluzowej żołądka do wydzielania soku żołądkowego, enzymów trzustkowych i nie jest skuteczny w nudnościach i wymiotach towarzyszących zaburzeniom błędnika.
Wskazania: Zaburzenia czynności ruchowej przewodu pokarmowego, refluks żołądkowo-przełykowy, przepuklina rozworu przełykowego, zgaga, zapalenie błony śluzowej żołądka, nudności, wymioty różnego pochodzenia, niewydolność wpustu żołądka, zaparcia wynikające z leniwej perystaltyki jelita grubego, atonia żołądka, zaburzenia perystaltyki jelit po operacjach jamy brzusznej, jako lek pomocniczy w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy, w diagnostyce przewodu pokarmowego.

51) Diphergan 50mg/amp.
Działanie: Lek o silnych własnościach przeciwhistaminowych, przeciwuczuleniowych i neuroleptycznych. Działa także przeciwwymiotnie, przeciwświądowo, nasennie i miejscowo znieczulająco.
Wskazania: Ciężkie stany astmy oskrzelowej, obrzęku Quincke'go, pokrzywki, rumienia, choroba posurowicza, odczyny poprzetoczeniowe. Skórne odczyny alergiczne

52) Aviomarin 50mg/amp.
Działanie: Lek wykazujący działanie przeciwwymiotne oraz przeciwhistaminowe, parasympatykolityczne i uspokajające. Działa silnie hamująco na czynność ośrodka wymiotnego w rdzeniu przedłużonym i odruchy błędnikowe. Działanie to jest nasilone przez właściwości parasympatykolityczne (zmniejszenie napięcia mięśni gładkich i perystaltyki przewodu pokarmowego, zahamowanie czynności wydzielniczej ślinianek, osłabienie czynności wydzielniczej żołądka). Początek działania obserwuje się po 20-30 min.
Wskazania: Zapobieganie chorobie lokomocyjnej. Zapobieganie i leczenie nudności i wymiotów innego pochodzenia (z wyjątkiem wywołanych przez leki stosowane w chemioterapii nowotworów).


53) Fenicort 25mg/fiol.
Działanie: Syntetyczny glikokortykosteroid o silnym działaniu przeciwzapalnym (około 4-krotnie przewyższającym hydrokortyzon) oraz działaniu przeciwalergicznym i immunosupresyjnym, nieznacznie wpływa na zatrzymanie sodu i wody w organizmie oraz na wydalanie potasu. Efekt terapeutyczny po podaniu dożylnym, np. we wstrząsie anafilaktycznym występuje po kilku sekundach od iniekcji
Wskazania: pilne - bezpośrednie zagrożenie życia: wstrząs anafilaktyczny, ostre odczyny uczuleniowe, choroba posurowicza, stan dychawiczy, ostre zapalenia dróg oddechowych z zagrożeniem ich drożności, ostry obrzęk głośni i Quincke'go, obrzęk mózgu, śpiączka hipoglikemiczna, uogólnione zakażenia o ciężkim przebiegu z powikłaniami krążeniowymi i mózgowymi, zachłystowe zapalenie płuc.

54)Phenazolinum 100mg/amp.
Działanie: Lek o działaniu przeciwhistaminowym oraz słabym przeciwbólowym, uspokajającym i nieswoiście przeciwzapalnym. Zmniejsza przepuszczalność naczyń włosowatych, wywierając działanie przeciwobrzękowe. Wywiera również działanie przeciwarytmiczne. Jego działanie utrzymuje się przez 4-6 h.
Wskazania: Obrzęk Quincke'go, pokrzywka, świąd, odczyny zapalno-uczuleniowe po ukąszeniach owadów i niektórych lekach. Niemiarowości nadkomorowe.

55)No-spa 40mg/amp.
Działanie: Syntetyczny lek o działaniu spazmolitycznym. Działanie rozkurczające drotaweryny nie zależy od rodzaju unerwienia oraz lokalizacji mięśni gładkich (przewód pokarmowy, układ moczowo-płciowy, układ krążenia oraz drogi żółciowe).
Wskazania: Stany skurczowe mięśni gładkich związane z chorobami dróg żółciowych: kamicą dróg żółciowych, zapaleniem pęcherzyka żółciowego, zapaleniem okołopęcherzykowym, zapaleniem przewodów żółciowych. Stany skurczowe mięśni gładkich dróg moczowych: kamica nerkowa, kamica moczowodowa, zapalenie miedniczek nerkowych, zapalenie pęcherza moczowego, bolesne parcie na mocz. Wspomagająco w stanach skurczowych mięśni gładkich przewodu pokarmowego: chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy, zapaleniu żołądka, zapaleniu jelit, zapaleniu okrężnicy, w stanach skurczowych wpustu i odżwiernika żołądka, zespole drażliwego jelita grubego, zaparciach na tle spastycznym i wzdęciach jelit, zapaleniu trzustki; w stanach skurczowych w obrębie dróg rodnych: w bolesnym miesiączkowaniu, zapaleniu przydatków, silnych bólach porodowych, tężcowym skurczu mięśnia macicy, zagrażającym poronieniu; w bólach głowy pochodzenia naczyniowego.

56)Astmopent 0,5mg/amp.
Działanie: Sympatykomimetyk. Posiada silne działanie rozkurczające mięśnie gładkie oskrzeli. Może prowadzić do występowania groźnych zaburzeń rytmu serca. Powoduje hiperglikemię i zwiększa stężenie kwasów tłuszczowych we krwi. Hamuje czynność skurczową macicy. Po podaniu parenteralnym działa szybko i długotrwale
Wskazania: Bradykardia zatokowa, bradykardia spowodowana przedawkowaniem glikozydów naparstnicy, zaburzenia przewodnictwa, zespół Morgagniego-Adamsa-Stokesa, zatrzymanie czynności serca, stan astmatyczny, przedawkowanie b-blokerów, zagrażający poród przedwczesny.

57)Captopril 12,5mg/tabl.
Działanie: Lek obniża ciśnienie tętnicze krwi, powoduje nieznaczny wzrost stężenia potasu we krwi przy jednoczesnej utracie sodu i wody. Zmniejsza systemowy i płucny naczyniowy opór obwodowy nie zmieniając lub zwiększając pojemność minutową serca. Nie zmniejsza przepływu nerkowego. U chorych z zastoinową niewydolnością krążenia dzięki obniżeniu obwodowego oporu naczyniowego (obciążenia następczego - afterload) oraz obniżeniu obciążenia wstępnego (preload) następuje długotrwała poprawa hemodynamiczna i poprawa tolerancji wysiłku. Przeciwdziała przerostowi i rozrostowi mięśni gładkich w naczyniach oraz przerostowi i przebudowie mięśnia sercowego. Ma działanie przeciwmiażdżycowe. Zwiększa miejscowy przepływ krwi w kończynach, poprawia mózgowy przepływ krwi. Poprawia tolerancję węglowodanów, ma korzystny wpływ na gospodarkę lipidową. Po podaniu pojedynczej dawki początek działania występuje po około 15 min.
Wskazania: Nadciśnienie tętnicze, niewydolność krążenia.

Ratownik Medyczny może podać:

Adrenalina
Postać: amp 1 mg/1 ml
Wskazania: resuscytacja (asystolia, migotanie komór), wstrząs anafilaktyczny, astma oskrzelowa, bradykardia przy braku poprawy po atropinie, dopaminie i przezskórnej stymulacji.
Działanie uboczne: tachykardia, zaburzenia rytmu, obkurczenie naczyń krwionośnych nerek i krezkowych, wzrost ciśnienia wypełnienia lewej komory, zwiększenie zużycia tlenu przez m. sercowy
Sposób podawania: dożylnie, dooskrzelowo, domięśniowo
Dawkowanie: dożylnie 1 amp co 3 min, dooskrzelowo przez cewnik 2-3 amp rozcieńczone 1: 10, domięśniowo 0,5 ml, dzieci 0,01 mg kg/mc.

Atropina
Postać: amp 1 mg/1 ml
Wskazania: asystolia, rozkojarzenie elektryczno-mechaniczne, blok serca, bradykardia
Działania uboczne: możliwa przewaga działania układu współczulnego z arytmią, suchość w jamie ustnej
Sposób podawania: dożylnie, dooskrzelowo
Dawkowanie: dożylnie dorośli: asystolia, REM  3 mg dożylnie co 3 min, dzieci 0,02 mg kg/mc, blok, bradykardia 0,5 mg co 5 min do łącznej dawki 3 mg.

Adenozyna (Adenocor)
Postać: amp 6 mg/2 ml
Wskazania: częstoskurcze nadkomorowe i komorowe
Działania uboczne: nudności, wymioty, zawroty głowy, zaburzenia widzenia, uczucie kołatania serca, skurcz oskrzeli
Sposób podawania: dożylnie
Dawkowanie: dożylnie 6 mg potem następne 2 dawki po 12 mg

Amiodaron (Cordarone)
Postać: amp 150 mg/3 ml
Wskazania: migotanie komór, częstoskurcze nadkomorowe i komorowe
Działania uboczne: spadek ciśnienia krwi, zaburzenia łaknienia, zawroty głowy
Sposób podawania: dożylnie
Dawkowanie: migotanie komór: dożylnie 300 mg potem następna dawka 150 mg, częstoskurcz nadkomorowy: 300 mg dożylnie, częstoskurcz komorowy: 150 mg dożylnie powoli

Aminophylina
Postać: amp 250 mg/10 ml, 0,5 g/2ml
Wskazania: astma, duszności, obrzęk płuc
Działania uboczne: tachykardia z szybką akcją komór, arytmia, spadek ciśnienia krwi, niepokój, nudności
Sposób podawania: dożylnie
Dawkowanie: dożylnie 250 mg powoli

Digoxin
Postać: amp 0,5 mg/2 ml
Wskazania: przewlekła niewydolność krążenia, migotanie przedsionków z szybką akcją komór, trzepotanie i migotanie przedsionków
Działania uboczne: blok A-V, arytmie komorowe przy przedawkowaniu
Sposób podawania:
dożylnie
Dawkowanie: powoli dożylnie 0,5-0,50 mg a następnie po 0,2 mg co 3-5 godz.

Dobutamina (Dobutrex)
Postać: amp 250 mg/20 ml
Wskazania: różne postacie wstrząsu (cienienie tętnicze 70-100 mmHg bez objawów wstrząsu) i niewydolności krążenia, oporna na leczenie, przewlekła niewydolność krążenia
Działania uboczne: niewielki wzrost częstości pracy serca, zaburzenia rytmu przy wysokich dawkach
Sposób podawania: dożylnie
Dawkowanie: dożylnie 2-20 mg/min/kg w pompie lub we wlewie kroplowym

Dopamina
Postać:
amp 200 mg/5 ml
Wskazania: stany wstrząsowe (cienienie tętnicze 70-100 mmHg oraz objawy wstrząsu)
Działania uboczne: wzrost częstości akcji serca, częste zaburzenia rytmu, wzrost ciśnienia lewej komory, zwiększenie zużycia tlenu przez m. sercowy, wzrost oporów w krążeniu płucnym
Sposób podawania: dożylnie
Dawkowanie: dożylnie 0,5-10 mg/min/kg w pompie lub we wlewie kroplowym

Lignocaina
Postać: amp 1%, 2% /10 ml
Wskazania: niemiarowość pochodzenia komorowego, zapobiegawczo w ostrym zawale m. sercowego, częstoskurcz komorowy.
Działania uboczne: objawy z zakresu ośrodkowego układu nerwowego (splątanie, zaburzenia świadomości, napady drgawek), bradykardia, hipotonia, blok przedsionkowo-komorowy
Sposób podawania: dożylnie
Dawkowanie: dożylnie 1-1,5 mg/kg mc można powtarzać bolusy 0,5-1,5 mg/kg co 5-10 min.

Werapamil (Isoptin)
Postać: amp 5 mg/2 ml
Wskazania: migotanie przedsionków, częstoskurcz nadkomorowy
Działania uboczne: blok zatokowo-przedsionkowy i A-V, spadek ciśnienia krwi
Sposób podawania: dożylnie
Dawkowanie: dożylnie 2,5-5 mg w powolnym wlewie po 15-30 można dawkę powtórzyć

Magnesium sulfiricum
Postać: amp 20%/10 ml
Wskazania: zaburzenia - Torsades de Pointes, profilaktyka zawału m. serca, rzucawka, niedobór magnezu.
Działania uboczne: zaburzenia żółądkowo-jelitowe
Sposób podawania: dożylnie
Dawkowanie: dożylnie 1-2 g w ciągu 5 min.

Nitrogliceryna (Nitromint, Perliganit)
Postać: spray 1 porcja ok 0,4 mg, tabl 0,5 mg, amp 10mg/10 ml
Wskazania: dusznica bolesna, ostra niewydolność lewokomorowa (obrzęk płuc), przełom nadciśnieniowy
Działania uboczne:
spadek ciśnienia krwi, bóle głowy, nudności, wymioty, wzrost częstości pracy serca
Sposób podawania: dożylnie, podjęzykowo, doustnie
Dawkowanie: podjęzykowo - 1 tabl ewentualnie powtórzyć po 5 min., amp dawka 10-200 mikrogramów/min lub 1-3 mg/godz.

Furosemidum
Postać: amp 20 mg/2 ml
Wskazania: ostra niewydolność m. sercowego z obrzękami, obrzęk płuc, obrzęki pochodzenia nerkowego i wątrobowego, przełom nadciśnieniowy, przewodnienie
Działania uboczne: utrata sodu i potasu przy długim używaniu, zagęszczenie krwi przy zbyt szybkiej eliminacji obrzęków
Sposób podawania: dożylnie
Dawkowanie: dożylnie 20-40 mg ewentualnie powtarzanie

Berotec
Postać: spray
Wskazania: astma oskrzelowa, stan astmatyczny, niewydolność serca z obkurczeniem oskrzeli
Działania uboczne: tachykardia
Sposób podawania: doustnie
Dawkowanie: 1-2 porcje ewentualnie powtórzenie po 15-20 min

Morfina
Postać: amp 10(20) mg/ 1 ml
Wskazania: ciężkie stany bólowe, ostra faza zawału m. sercowego, bóle i jednoczenie obrzęk płuc
Działania uboczne: depresja ośrodka oddechowego, sadacja, zwężenie źrenicy, trudności w oddawaniu moczu
Sposób podawania: dożylnie
Dawkowanie: dożylnie 2-5 mg powoli

Tramal
Postać: amp 100 mg/2ml 50 mg/1 ml
Wskazania: średnio i ciężkie stany bólowe
Działania uboczne: sadacja, pocenie się, zawroty głowy, nudności, wymioty, suchość w jamie ustnej
Sposób podawania: domięśniowo, podskórnie
Dawkowanie: dożylnie 50-100 mg powoli

Pyralgin
Postać: amp 2,5%/2ml
Wskazania: średnio i ciężkie stany bólowe
Działania uboczne: reakcja z nadwrażliwością (wykwity skórne, wstrząs)
Sposób podawania: dożylnie, domięśniowo
Dawkowanie: dożylnie 1 amp powoli

Relanium
Postać: amp 10 mg/2ml
Wskazania: sedacja, stany lękowe i niepokoju, ostre stany bólowe w zestawieniu z analgetykami, stan padaczkowy
Działania uboczne: depresja oddychania, spadek ciśnienie krwi, suchość w jamie ustnej, splątanie ośrodkowe
Sposób podawania: dożylnie
Dawkowanie: dożylnie 5-20 mg, w atakach drgawek do 60 mg, dzieci 1 mg/kg

Dexaven
Postać: amp 4 mg/1ml, 8 mg/2ml
Wskazania: ostre schorzenia alergiczne, wstrząs anafilaktyczny, leczenie lub profilaktyka obrzęku mózgu, udaru mózgowego
Działania uboczne: ostrożne stosowanie w cukrzycy
Sposób podawania: dożylnie
Dawkowanie: dożylnie 40 lub 100 mg a następnie 4-8 mg w odstępach 2-4 godz.

Hydrocortisonum hemisuccinatum
Postać: amp 100 mg/2ml (+ 3 ml rozpuszczalnik), 500 mg/2ml (+ 3 ml rozpuszczalnik)
Wskazania: stan astmatyczny
Działania uboczne: ostrożnie w cukrzycy
Sposób podawania: dożylnie
Dawkowanie: dożylnie stan astmatyczny 100-300 mg, do 1,5/24 godz.

Glukoza
Postać: amp 20%/10ml, 40%/10ml
Wskazania: hipoglikemia, żywienie pozajelitowe,
Działania uboczne: hiperglikemia
Sposób podawania: dożylnie
Dawkowanie: dożylnie do uzyskania prawidłowego poziomu glikemii.

Natrium bicarbonicum
Postać: amp 8,4%/20ml
Wskazania: kwasica metaboliczna
Działania uboczne: hipernatremia, wzrost osmolarności, nasilenie kwasicy wewnątrzkomórkowej
Sposób podawania: dożylnie
Dawkowanie: dożylnie do 1mEq/kg mc powtarzane co 10 m

Salbutamol
Postać: areosol 1 dawka 0,1 mg, amp 0,5 mg/1ml
Wskazania: stan astmatyczny
Działania uboczne: drżenia mięśniowe, bóle głowy, tachykardia, zaburzenia rytmu, pobudzenie, zaburzenia snu, hiperglikemia
Sposób podawania: dożylnie
Dawkowanie: areosol 0,1- 0,2  mg do 4 x na 24 godziny, dożylnie 0,25-0,5 mg powoli w ciągu 5 min, powtarzane co 4-6 godzin

Propranolol
Postać: amp 1 mg/1ml
Wskazania: tachykardia zatokowa, migotanie i trzepotanie przedsionków, komorowe zaburzenia rytmu,
Działania uboczne: osłabienie, uczucie zmęczenia, zawroty głowy, nudności, wymioty, biegunka, bradykardia, blok przedsionkowo-komorowy
Sposób podawania: dożylnie
Dawkowanie: dożylnie 5-10 mg pod kontrolą EKG

Naloxonum
Postać: amp 0,4 mg/1ml
Wskazania: ostre stany zatruć narkotycznymi lekami p/bólowymi
Działania uboczne: nie występują
Sposób podawania: dożylnie, domięśniowo, podskórnie
Dawkowanie: dożylnie 0,4 mg następna dawka po 5 min, powtarzane 3-4 razy podawać wolno

Phenazolinum
Postać: amp 100 mg/2ml
Wskazania: obrzęk Quickiego, pokrzywka, świąd, odczyny zapalno-uczuleniowe
Działania uboczne:
zaburzenia żołądkowo-jelitowe, osłabienie, senność, suchość błony śluzowej jamy ustnej i nosa, pobudzenie, drgawki, zaburzenia świadomości
Sposób podawania: domięśniowo
Dawkowanie: domięśniowo 0,1-0,3 g/ 24 godz.

Ketonal
Postać: amp 100 mg/2ml
Wskazania: lek p.bólowy
Działania uboczne:
zaburzenia ze strony układy pokarmowego, zaparcia, biegunki
Sposób podawania: domięśniowo, dożylnie
Dawkowanie: domięśniowo i dożylnie 100-200 mg

Kwas acetylosalicylowy (Aspiryna, Polopiryna S)
Postać: tabl 300 mg
Wskazania: stany gorączkowe, przeziębienia, profilaktyka zawału m. sercowego
Działania uboczne:
zaburzenia ze strony układy pokarmowego, uczulenie na salicylany
Sposób podawania: doustnie
Dawkowanie: doustnie po rozpuszczeniu w pół szklanki wody 300-900 mg.

Z tego dotchawiczo można podać WYŁĄCZNIE :

 1. Adrenalinę

 2. Atropinę

 3. Lidokainę

 4. Nalokson

 5. Wazopresynę

Ale:

  1. 2-3 krotnie zwiększamy dawkę

  2. rozcieńczamy lek w 10-20 ml wody do wstrzyknięć

  3. podajemy jak najgłębiej do drzewa oskrzelowego

16Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Leki inotropowe i pwstrząsowe, Ratownictwo medyczne, Farmakologia, Farmakologia
1. LEKI PRZECIWZAKRZEPOWE I FIBRYNOLITYCZNE, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 1 ROK, 3
4. Leki przeciwpadaczkowe, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 2 ROK, 4
8. LEKI MIEJSCOWO ZNIECZULAJĄCE, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 2 ROK, 4
Leki uspakajające przeciw lękowe i nasenne, Ratownictwo medyczne, Farmakologia, Farmakologia
leki tel, Ratownicto Medyczne, Farmakologia
Leki stosowane w NZK, Ratownictwo Medyczne, Farmakologia, Leki
Leki w chorobie niedokrwiennej serca i nadciśnieniu tętniczy, Ratownictwo medyczne, Farmakologia, Fa
Ratownictwo Medyczne - Leki, Ratownictwo Medyczne, Farmakologia, Leki
5. Leki przeciwparkinsonowe, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 2 ROK, 4
4 LEKI WPŁYWAJĄCE NA UKŁAD KRZEPNIĘCIA KRWI, Ratownictwo medyczne, Farmakologia, Farmakologia
Leki stosowane we wstrząsie, Ratownictwo medyczne, Farmakologia, Farmakologia
układ odechowy-leki, Ratownictwo Medyczne, Farmakologia
2 Hormony i leki p.cukrzycowe, Ratownictwo medyczne, Farmakologia, Farmakologia
Narkotyczne i nienarkotyczne leki przeciwbólowe, Ratownictwo medyczne, Farmakologia, Farmakologia
Moczopędne leki, Ratownicto Medyczne, Farmakologia
leki na SOR, Ratownicto Medyczne, Farmakologia

więcej podobnych podstron