Konspekt lekcji z koszykˇwki - Nauka zatrzymania po koz│owaniu i obrotu (pivot) z obserwacj▒ pola gry. Doskonalenie poda˝ pi│ki obur▒cz z przed klatki piersiowej.


Konspekt lekcji z koszykówki

Zadania lekcji:

U - nauka zatrzymania po kozłowaniu i obrotu (pivot) z obserwacją pola gry. Doskonalenie

podań piłki oburącz z przed klatki piersiowej i chwytów piłki w dwójkach i trójkach w

miejscu.

S - koordynacja ruchowa, szybkość, siła RR, zwinność.

W - poznanie terminów zatrzymania się na jedno i dwa tempa oraz obrotu (pivot).

P - wdrażanie uczniów do samooceny i samokształcenia. Zachęcenie uczniów do pracy

pozalekcyjnej. Dbanie o własne ciało.

Liczba ćwiczących: 18

Miejsce ćwiczeń: sala gimnastyczna

Czas: 45'

Przybory: 9 piłek (1piłka na parę), pachołki,

Tok

Treść zadania

Interpretacja treści

Uwagi

Część wstępna

Moment organizacyjno - porządkowy.

Zabawa ożywiająca

Ćwiczenia kształtujące:

Ćw. RR

Ćw. T. w pł. strz. w prz.

Ćw. NN

Ćw. T. w pł. czoł.

Ćw. równoważne.

Ćw. T. w pł. złożonej

Ćw. m. brzucha

Ćw. m. grzbietu

Ćw. w podporach

Ćw. w podskokach

Zbiórka, powitanie, sprawdzenie obecności, podanie zadań lekcji.

„Podające berki” - dwóch berków podaje piłkę goniąc swoich kolegów. Złapany partner przez dotknięcie piłką dołącza do goniących. Berkom nie wolno robić kroków z piłką Anie kozłować.

P.w. - stojąca. Podania piłki oburącz oraz jednorącz.

P.w. - stojąca. Podanie piłki do partnera, po podaniu piłki skłon w przód.

P.w. - stojąc. Wykonanie ósemki między nogami i podanie do partnera.

P.w. - klęk prosty. Skłony boczne z podaniem piłki partnerowi.

P.w. - stojąca. Ćwiczący stoi na jednej nodze, drugą podtrzymuje kolega. Krótkie podania piłki rękami wolnymi.

P.w. - stojąca. Ćwiczący wykonują szybkie podania do przeciwnika za skrętem T w ustawieniu plecami do siebie.

P.w. - leżenie tyłem. Jeden z pary leżenie tyłem z trzymaną piłką między kostkami. Wyrzut piłki do partnera stojącego naprzeciwko. Po chwycie partner wkłada piłkę między kostki kolegi.

P.w. - leżąc przodem. Ćwiczący trzyma piłkę oburącz prze sobą i podaje piłkę do współćwiczącego poprzez odbicie jej od parkietu.

P.w. - podpór przodem. Piłka położona na ziemi między ćwiczącymi. Ćwiczący grają w łapki tak aby nie dotknąć piłki.

P.w. - stojąca. Wyrzut piłki wysoko do partnera, który stara się złapać piłkę w najwyższym punkcie.

W - wyjaśnienie głównych zadań lekcji

S - koordynacja, szybkość, zwinność,

S - koordynacja

S - gibkość

S - koordynacja

dwuszereg

dwóch berków

ustawienie w parach na odległość 5 metrów

zmiana

w parach z piłką po 10 razy. Potem zmiana.

Część główna

Ćw. techniki - nauka zatrzymania na jedno tempo.

Ćw. techniki - nauka zatrzymania na dwa tempa.

Ćw. techniki - nauka zatrzymania na jedno i dwa tempa.

Ćw. techniki - nauka obrotu

Ćw. techniki - doskonalenie podań

Ćw. techniki - doskonalenie podań

Pokaz i objaśnienie ćwiczenia.

Ćwiczący podrzuca piłkę do góry a drugi partner łapie piłkę w najwyższym punkcie z lądowaniem na jedno tempo (dwie NN w tym samym czasie dotykają podłoża).

W dwójkach ćwiczący podrzuca piłkę do partnera, który łapie piłkę z najwyższym punkcie, zatrzymuje się na dwa tempa z N wykroczną z przodu.

Ćwiczący kozłuje piłkę i przed pachołkami zatrzymuje się na jedno tempo. Następnie podaje partnerowi piłkę który kozłuje znowu do pachołka i zatrzymuje się na jedno tempo. Następnie powtarzamy ćwiczenie z zatrzymaniem na dwa tempa.

Ćwiczący kozłuje piłkę i przed pachołkiem zatrzymuje się na dwa tempa. Noga zakroczna jest nogą obrotu. W czasie obrotu obserwuje pole gry. Powtarza to ćwiczenie na PN i LN.

Ustawieni naprzeciw siebie w parach padania oburącz z przed klatki piersiowej ze zwróceniem uwagi na prawidłowe wykonanie ćwiczenia.

W trójkach podania oburącz z przed klatki piersiowej do partnera raz w prawą stronę, raz w lewą z wykrokiem N. Szczególną uwagę zwracamy na prawidłowe wykonanie ćwiczenia.

S - koordynacja, zwinność

U - nauka zatrzymania

S - koordynacja, zwinność

U - nauka zatrzymania na dwa tempa

S - zwinność, koordynacja,

U - nauka obrotu

S - koordynacja, zwinność,

U - doskonalenie podań,

S - koordynacja, zwinność

U - doskonalenie podań.

w dwójkach - piłka na parę.

w dwójkach - piłka na parę.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Konspekt lekcji koszykowki
konspekt lekcji - słowniki, Nauka o języku
Konspekt lekcji gimnastyki nauka przeskoku kucznego przez s, Gimnastyka(1)
konspekt lekcji z koszykówki
Konspekt lekcji gimnastyki nauka asekuracji przy staniu na r, Gimnastyka(1)
KONSPEKT LEKCJI Z KOSZYKO10
KONSPEKT Z LEKCJI KOSZYKÓWKI2
KONSPEKT LEKCJI Z KOSZYKOW5
KONSPEKT LEKCJI Z KOSZYKOW9
KONSPEKT LEKCJI Z KOSZYKOW8
KONSPEKT LEKCJI Z KOSZYKOW7
KONSPEKT LEKCJI Z KOSZYKOW2
KONSPEKT LEKCJI Z KOSZYKOWK
KONSPEKT LEKCJI Z KOSZYKOW3
KONSPEKT LEKCJI Z KOSZYKOW4
KONSPEKT LEKCJI Z KOSZYKOW6
KONSPEKT Z LEKCJI KOSZYKÓWKI1
Kosz, 28-K-Naucznie podań z przed klatki piersiowej, KONSPEKT LEKCJI: 20
Konspekt Podanie piłki z przed klatki piersiowej

więcej podobnych podstron