Mikołaj Sęp Szarzyński człowiek renesansu i prekursor baroku


Mikołaj Sęp - Szarzyński: człowiek renesansu i prekursor baroku.

Mikołaj Sęp- Szarzyński urodził się około roku 1550 w Zimnej Wodzie lub Rudnie pod Lwowem. Pochodził ze szlacheckiej rodziny. Bardzo dużo podróżował ze względu na to, że kształcił się we Lwowie i Wittenberdze, w Lipsku, w Bazylei i w Rzymie. W Bazylei właśnie zetknął się ze środowiskiem radykalnych działaczy protestanckich, prawdopodobne jest, że przyjął ich poglądy. Tam też najprawdopodobniej przeżył wielki duchowy wstrząs, który z wielką mocą wpłynął na jego dalsze życie i na jego twórczość. Po powrocie do Polski prowadził on takie życie, które dla obserwatorów zdawało się być dziwnym życiem, pełnym niezrozumienia i dziwactw. Pełne było jego życie chrześcijańskiej pokory, oczekiwania na zbliżającą się śmierć i co sprawiało, że stawał się już za życia, obojętny na sprawy doczesne i ziemskie. Śmierć była przez niego rozumiana jako wyzwolenie ze wszystkich otaczających go przyziemnych przywiązań.

Cała twórczość poetycka Sępa-Szarzyńskiego nie jest do końca znana, skromną jej część udało się wydać bratu poety za sprawą wstawiennictwa pewnej zacnej duchowej osoby, która zdecydowała się wydać utwory Sępa-Szarzyńskiego po jego śmierci dopiero w 1601 roku ( poeta umarł w 1581 roku w Wolicy pod Przemyślem), pod tytułem: " Rytmy abo Wiersze polskie."

Rytmy... należą do arcydzieła liryki z pogranicz renesansu i baroku. Poruszają niezwykle trudne egzystencjalne problemy w sposób niezwykle osobisty i nowatorski. Sęp- Szarzyński stawia trudne ontologiczne pytania dotyczące Boga człowieka i otaczającego go świata. Przedstawia on koncepcję Boga dalekiego i milczącego ale wielce miłosiernego. Świat, w którym człowiek nieustannie musi dokonywać wyborów jest światem pełnym przeciwieństw, gdzie dobro pochodzące od Boga walczy nieustająco ze złem, dziełem szatana. Człowiek jest stworzeniem niezwykle kruchym i delikatnym, rozdartym pomiędzy dobrem i złem. Nieustannie musi dokonywać trudnych wyborów. Jest on samotny i rozdarty pośród licznych zawirowań codziennego życia.

Renesansowy charakter jego twórczości zaobserwujemy w realizacji renesansowej koncepcji uczonego humanisty, wszechstronnie wykształconego i bardzo dobrze przygotowanego do poetyckiego rzemiosła. Częstemu akcentowaniu afirmacji życia, miłość jako nadrzędnej jego wartości i podkreślani tego, ze przemijanie człowieka odpowiednio wykorzystywane może stać się wielka wartością. Częste przedstawianie świata jako areny na której walczą ze sobą nieustająco dobro i zło. Człowiek renesansowy Sępa-Szarzyńskiego jest pogodny radosny szlachetny i pełen pogody ducha pomimo wielu niepowodzeń życiowych i wielu dramatycznych wyborów, których musi dokonywać.

Barokowy charakter jego twórczości możemy zauważyć poprzez sposób obrazowania doczesnego świata, w którym człowiek bywa samotny i zagubiony, nieustannie narażony na "spotkania" z szatanem, rozdartym pomiędzy radościami doczesnego świata a świadomością jego wielkiej marności.

Humanizm chrześcijański Sępa-Szarzyńskiego jest renesansowa spuścizną jednak mroczna mowa symboli, poetycki ton pełen mistycyzmu zbliża go jednak do epoki baroku i jej poezji metafizycznej.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
13.Kochanowski a Sep Szarzynski, Jan Kochanowski i Mikołaj Sęp-Szarzyński o człowieku i jego miejscu
Renesans, Wybór wierszy, Wybór wierszy - Mikołaj Sęp Szarzyński
Mikołaj Sęp Szarzyński Sonet I O którkości i niepewności na świecie żywota człowieczego
Sęp Szarzyński o człowieku i jego miejscu w świecie
literatura staropolska, NOTATKI Sep-Szarzynski, MIKOŁAJ SĘP - SZARZYŃSKI (ok
Sęp Szarzyński o człowieku i jego miejscu w świecie
Mikołaj Sęp Szarzyński Pieśń IV O cnocie szlacheckiej
Mikołaj Sęp Szarzyński Pieśń I Na psalm Dawidów XIX
Mikołaj Sęp Szarzyński Frasnuk do Kasie Niewymowne trawienie
Mikołaj Sęp Szarzyński Pieśń VI analiza
błoński,mikołaj sęp szarzyński
MIKOŁAJ SĘP SZARZYŃSKI
BAROK Mikołaj sęp Szarzyński rymy abo wiersze polskie
Mikołaj Sęp Szarzyński Sonet II Na one słowa Jopowe
Mikołaj Sęp Szarzyński Do Kasie Pilniej na twoje oblicze nadobne
Mikołaj Sęp Szarzyński Pieśń II O strusie
Mikołaj Sęp Szarzyński Do Kasie Jako lód taje przezroczysty z lekka

więcej podobnych podstron