C - Statystyczna analiza wyników pomiarów, mier1


Wrocław 2003-03-086

Laboratorium

Miernictwa Elektronicznego

Student: MIROSŁAW MOKIJEWSKI

Wydz. E i T Rok I

Prowadzący: dr inż. Z. Świerczyńsk

Ćwiczenie Nr 2

TEMAT: Statystyczna analiza wyników pomiarów

I. Cel ćwiczenia

Zapoznanie studenta ze statystyczną analizą wyników pomiarów, a w szczególności : sposobami znajdowania i eliminacji wyników pomiarów obarczonych „błędami grubymi”, wyznaczania i analizy składowej przypadkowej oraz składowej systematycznej błędów pomiarów.

II. Spis przyrządów

1.Suwmiarka elektroniczna o dokładności odczytu 0.01 mm

III. Zadanie

  1. zapoznanie się z obsługą suwmiarki.

  2. pomiar wymiarów a, b, c i ha, hb, hc trójkąta i wpisanie ich do tabeli w komputerze.

  3. pomiary takie przeprowadzamy dla dwunastu trójkątów.

Po zebraniu wszystkich pomiarów od studentów, dzięki odpowiedniemu programowi komputerowemu obliczamy automatycznie średnie i odchylenia dla każdego boku, wysokości i pola powierzchni.

IV. Opracowanie wyników pomiarów

Tabela z wynikami pomiarów dołączona jest do sprawozdania w postaci protokołu .

0x08 graphic
Z analizy tej tabeli wynika , że szósty pomiar wysokości opuszczonej na bok b obarczony jest błędem grubym , gdyż wynik pomiaru nie mieści się w przedziale :

Usuwamy , wiec go z serii pomiarów i przeliczamy ponownie wartości średnie i odchylenia dla mniejszej serii pomiarów . Tabela wyników po wykonaniu wyżej wymienionych czynności ma postać :

a

[mm]

b

[mm]

c

[mm]

ha

[mm]

hb

[mm2]

hc

[mm2]

Pa

[mm2]

Pb

[mm2]

Pc

[mm2]

Ph

[mm2]

wart. śr.

95,061

85,407

75,712

64,860

72,232

81,475

3082,8

3084,9

3084,3

3075,5

odchylenie standardowe

od śr.

0,027

0,013

0,022

0,011

0,008

0,011

0,96

0,4

0,76

1,2

Gdzie wartości średnie wyznaczone są na podstawie wzoru :

0x01 graphic

Natomiast wartości odchyleń standartowych od średniej pomiaru obliczamy na podstawie zależności :

0x08 graphic
0x01 graphic

0x08 graphic
Ostatecznie wyniki pomiaru z prawdopodobieństwem 99,7% wynoszą :

0x08 graphic
V. Analiza błędów

Błąd gruby , który wystąpił w pomiarze wysokości opuszczonej na bok b spowodował , że wartości wysokości , a co za tym idzie , również pola liczonego za pomocą tej wysokości obarczone były największą niepewnością . Wyeliminowanie tego pomiaru z serii spowodowało , że wysokość ta zmniejszyła w dużym stopniu swoją niepewność i stała się drugim , jeżeli chodzi o klasę dokładności , pomiarem liniowym . Natomiast pole wyliczone z tej wysokości jest ,po tym zabiegu , najdokładniej określonym polem . Wynika to z faktu , że wszystkie pomiary oprócz szóstego , mają wartości bliskie wartości średniej , więc odchylenie standardowe od średniej jest małe .

Następnym faktem godnym naszej uwagi jest wartość niepewności pola wyliczonego na podstawie wzoru Herona . Odchylenie to jest większe od odchyleń wyliczonych na podstawie wzoru '' połowa boku razy wysokość '' . Wynika to stąd , że we wzorze Herona występuje więcej zmiennych , więc niepewność bezwzględna będąca sumą iloczynu pochodnej cząstkowej i niepewności pomiaru będzie miała większa wartość .

W ćwiczeniu tym uzyskaliśmy niepewność względną kolejnych wartości mieszczącą się w przedziale 0,01-0,04% co uważam za wynik zadowalający.

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphicWyszukiwarka

Podobne podstrony:
C - Statystyczna analiza wyników pomiarów, spraw.
C - Statystyczna analiza wyników pomiarów, statystyczna analiza wynikow pomiarów(miern), Politechnik
C - Statystyczna analiza wyników pomiarów, Lab C c, Cezary Kozłowski
C - Statystyczna analiza wyników pomiarów, Lab C h, Pomiar
C - Statystyczna analiza wyników pomiarów, SP, Kozieł Piotr
C - Statystyczna analiza wyników pomiarów, KOREK, Marcin Kornak
C - Statystyczna analiza wyników pomiarów, statystyczna anaziza wyn. pomiarˇw
C - Statystyczna analiza wyników pomiarów, miernictwo3-Marek, SPRAWOZDANIE
C - Statystyczna analiza wyników pomiarów, spr trˇj, x
C Statystyczna analiza wyników pomiarów lab z mier
C - Statystyczna analiza wyników pomiarów, m-2, Wykona˙ : Grzegorz Kozik
C - Statystyczna analiza wyników pomiarów, Lab C e, Laboratorium miernictwa elektronicznego
C - Statystyczna analiza wyników pomiarów, cw 1, Protokół z ćwiczenia: Statystyczna analiza wyników
Statystyczna analiza wyników pomiarów, Sprawolki
C - Statystyczna analiza wyników pomiarów, Lab C i, Sprawozdanie
C - Statystyczna analiza wyników pomiarów, Statystyczna analiza wyników pomiarów, Statystyczna anali
Statystyczna analiza wyników pomiarów, Informatyka, Podstawy miernictwa, Laboratorium
C - Statystyczna analiza wyników pomiarów, Lab C g, Laboratorium Miernictwa Elektronicznego
C - Statystyczna analiza wyników pomiarów, CW3MIERN, Zespół Szkół Elektronicznych

więcej podobnych podstron