Konspekt zajęć zintegrowanych dla klasy II 23.03, Scenariusze i konspekty


Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy II

Prowadzący: Karolina Gaca

Data:23.03.2011

Klasa: II c

Krąg tematyczny: W marcu jak w garncu

Temat: Witamy wiosnę

Cele dydaktyczne:

Cele operacyjne:

Uczeń:

Metody: słowne (instrukcja), obserwacja, działania praktyczne, praca z książką, burza mózgów

Formy pracy: indywidualna, grupowa

Środki dydaktyczne: podręcznik, ćwiczenia oraz zeszyt ćwiczeń do matematyki „Nowe już
w szkole 2, część III”, bibuła, nożyczki, klej, gałązki, wstążeczki, rozsypanka wyrazowa, tekst piosenki „Gość z Afryki”.

Przebieg zajęć

  1. Wprowadzenie do tematu zajęć

Układanie rozsypanki wyrazowej :„Ptaki wracające z ciepłych krajów są dla nas symbolem wiosny”. Sprawdzenie, odczytanie i wklejenie do zeszytu.

  1. Zapisanie tematu zajęć: „Witamy wiosnę”.

  1. Zabawa słowna -„Niedokończone zdania”

Nauczyciel rozpoczyna zdanie, dziecko je kończy.

Wiosna jest.......

Oczekuję wiosny, bo ...........

Lubię wiosnę ponieważ ............

Wiosną najbardziej lubię ..............

  1. Sprawdzenie ewaluacji zajęć

Głośne czytanie poznanego poprzedniego dnia tekstu „Magiczne ogrody” z podziałem na role. Ocena czytania przez nauczyciela.

  1. Układanie zadań tekstowych

Uczniowie w grupach układają zadania tekstowe (o tematyce wiosennej) do podanych przez nauczyciela przykładów. Następnie uczniowie układają zadania tekstowe indywidualnie.

  1. Rozwiązywanie zadań tekstowych

Rozwiązywanie dodatkowych zadań tekstowych nr 16 lub 19 (dla osób chętnych).

  1. Nauka piosenki „Gość z Afryki”

Uczniowie próbują śpiewać wraz z nauczycielem i gestykulować powtarzając za nim, następnie samodzielnie śpiewają piosenkę.

  1. Tworzenie „gaiku” za pomocą gałązek, wstążek i bibuły

Uczniowie wykonują „gaik”, staropolski symbol witania wiosny. Ocena przez nauczyciela.

  1. Sprawdzenie ewaluacji zajęć

Mini-sprawdzian z mnożenia w zakresie do 20.

Załączniki:

Ocena scenariusza wystawiona przez nauczyciela będącego opiekunem praktyki:

.................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy II 25.03, Scenariusze i konspekty
Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy II 24.03, Scenariusze i konspekty
Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy II 18.09.2008, do sprawdzenia śmietnisko, praktyki pedagog
Cykl trzech scenariuszy zajęć zintegrowanych dla klasy II dotyczących lektury, kl.2 ed.polonistyczna
Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy II 15, do sprawdzenia śmietnisko, praktyki pedagogiczne kl
Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy II 17.09, do sprawdzenia śmietnisko, praktyki pedagogiczne
SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH DLA KLASY II
Nasze rodzeństwo (konspekt zajęć dramowych dla klasy II)(1), NAUCZANIE ZINTEGROWANE, SCENARIUSZE
Bawimy się w lustra – na podstawie „Lustereczka” D Gellner (konspekt zajęć dramowych dla klasy II)
Konspekt zajęć zintegrowanych dla klasy III, lektury
Pomagamy trollom ( konspekt zajęć twórczych dla klasy II)
Szkoła tak przyjemna i miła jak dom (konspekt zajęć twórczych dla klasy II)
PROGRAM Zajęc z muzyki dla klasy II, pliki zamawiane, edukacja
Scenariusz zajęć obserwowanych dla klasy II B - grudzień, przedszkole, awans
Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy I-wiosenne porządk, zdrowie
Scenariusz zajęć ruchowych dla klasy II, Szkoła podstawowa
Scenariusz zajęć obserwowanych dla klasy II B - luty, przedszkole, awans

więcej podobnych podstron