23.09.08-Scenariusz zajęć dla klasy II-Podziwiamy ogrody kwiatowe, Konspekty


Scenariusz zajęć dla klasy II

Data: 23.09.2008

Prowadzący: Liszka Katarzyna

KRĄG TEMATYCZNY:

Wrzesień niesie jesień

TEMAT DNIA:

Podziwiamy ogrody kwiatowe.

CEL OGÓLNY:

CELE SZCZEGÓŁOWE:

Uczeń zna:

Uczeń potrafi:

METODY:

FORMY ORGANIZACYJNE:

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

 1. Wprowadzenie do tematu zajęć przez rozwiązanie hasła:

7 + 6 = J 2 + 17 = W 7 + 10 = E 3 + 6 = E

14 + 4 = A 2 + 1 = I 10 + 2 = N 5 + 6 = K

4 + 1 = Y 12 + 3 = E 1 + 5 = N 12 + 4 = S

5 + 5 = I 3 + 4 = T

13

15

16

10

9

6

12

17

11

19

3

18

7

5

 1. Czytanie tekstu Marii Kownackiej „Ogródek kwiatowy”.

 • Omówienie budowy rośliny na przykładzie chryzantemy.

 • Zapisywanie w odpowiednich miejscach nazw części rośliny.

  1. Zabawa muzyczno - ruchowa do nagrania Pt. „Walc kwiatów” Piotra Czajkowskiego.

  2. Podział wyrazów na litery, głoski, sylaby.

 • Wykonywanie działań na dopełnienie w zakresie drugiej dziesiątki.

 • - Praca z zeszytem ćwiczeń

  7. Wykonanie surówki z warzyw.  Wyszukiwarka

  Podobne podstrony:
  17.09.08-Scenariusz zajęć dla klasy II-Dodawanie i odejmowanie do 20, Konspekty
  19.09.08-Scenariusz zajęć dla klasy II-Redagowanie i zapisywanie opisu jabłka, Konspekty
  17.09.08-Scenariusz zajęć dla klasy II-Dodawanie i odejmowanie do 20, Konspekty
  30.09.08-Scenariusz zajęć dla klasy I-Leśne zwierzęta, Konspekty
  07.10.08-Scenariusz zajęć dla klasy III-W świecie lini łamanych, Konspekty
  SCENARIUSZ ZAJĘĆ DLA KLASY II
  SCENARIUSZ ZAJĘĆ DLA KLASY II
  SCENARIUSZ ZAJĘĆ DLA KLASY II
  GRY I ZABAWY Z MUZYKĄ – scenariusz zajęć dla klasy II
  29.09.08-Scenariusz zajęć ruchowych dla klasy pierwszej, Konspekty
  4329, Mapa mentalna Polskie tance narodowe, Scenariusz zajęć dla klasy III kształcenia zintegrowaneg
  21.02.08-Scenariusz zajęć dla grupy 5-6 latków, Konspekty
  29.02.08-Scenariusz zajęć dla grupy 4-5 latków-W świecie dziwięków piano i forte, Konspekty
  25.02.08-Scenariusz zajęć dla grupy 5-6 latków-W świecie litery S, Konspekty
  SCENARIUSZ ZAJĘĆ DLA KLASY III, scenariusze
  22.02.08-Scenariusz zajęć dla grupy 5-6 latków, Konspekty
  4329, scenariusz, Scenariusz zajęć dla klasy III kształcenia zintegrowanego
  SCENARIUSZ ZAJĘĆ DLA KLASY III Idzie wiosna, scenariusze

  więcej podobnych podstron