Sprawozdanie nr 31, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 31-Ruch elektronu w polu magnetycznym i elektrycznym. Wyznaczanie wartości em


Sprawozdanie ćw. 31

Ruch elektronu w polu magnetycznym i elektrycznym. Wyznaczanie wartości e/m

1. Metoda pierwsza- magnetron

0x01 graphic

2. Dane cewki i magnetronu:

- Promień katody a = 0.9 mm

- promień anody b = 1,8 mm

- gęstość prądu n = 5.85 x 103 m-1

- Ua = 3.6 V

- Uż = 5 V

- Ia = 0 - 30mA

- µ = 1 - (przenikalność magnetyczna w próżni

- Ikr = 5A

3. Pomiar prądu w cewce Ic w funkcji prądu anody Ia.

Ic[A]

0

0,9

1,9

1,95

2,05

2,1

2,2

2,25

2,3

2,33

2,4

Ia[mA]

22,5

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

Ic[A]

2,45

2,5

2,6

2,7

2,85

2,95

3,2

3,35

3,5

3,8

4,3

5

Ia [mA]

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1,55

Korzystając ze wzoru:

0x01 graphic

(gdzie Ikr= punkt przegięcia krzywej na wykresie Ic od Ia - 2,3 A)

i danych wyliczamy wartość e/m

e/m= 4,06x10^12 m/Vs2

4.Wyznaczenie błędu systematycznego e/m metodą różniczki zupełnej:

0x01 graphic

0x01 graphic
0,25x1012

Finałowa wartość e/m= 4,06 x 10^12+- 0,25x10^12

5.Wyznaczanie wartości e/m metoda odchylania wiązki elektronowej (pole magnetyczne prostopadłe do osi lampy oscyloskopowej)

+I [mA]

68

130

190

240

Wychylenie plamki [mm]

6

12

18

24

-I [mA]

075

14

195

250

Wychylenie plamki [mm]

6

12

18

24

6. Wyznaczenie wartości e/m ze wzorów

0x01 graphic
, 0x01 graphic
ora B= μNID^2

(D^2+L^2)^3/2

N= 260

L= 98 +-2 mm

D= 105 +- 2 mm

d= 135 +-5 mm

U= 1400 +-50V

μ= 1,25 x 10^-6 H/m

0x01 graphic

8. Wnioski

Wartość e/m można wyznaczyć kilkoma sposobami, Jednym z nich jest magnetron, innym oscyloskop i badanie odchylenia wiązki elektronowejWyszukiwarka

Podobne podstrony:
sprawozdanie 35 - Leszek Mróz, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 35-Badanie pętli histerezy ma
Sprawozdanie35 RG, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 35-Badanie pętli histerezy magnetycznej f
Spr nr 43, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 1-Badanie korelacji liniowej pomiędzy napięciem i
Ćw 523, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 37-Dyfrakcja elektronów i światła na sieci krystalic
30, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 37-Dyfrakcja elektronów i światła na sieci krystalicznej
523 zabol, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 37-Dyfrakcja elektronów i światła na sieci krysta
Odpowiedzi do laborki 523, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 37-Dyfrakcja elektronów i światła
Doświadczenie 523, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 37-Dyfrakcja elektronów i światła na siec
35 - histereza magnetyczna, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 35-Badanie pętli histerezy magne
Doświadczenie 417, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 37-Dyfrakcja elektronów i światła na siec
Sprawozdanie nr 1, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 50-Charakterystyka licznika Geigera-Mulle
C 4, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 31-Ruch elektronu w polu magnetycznym i elektrycznym. W
31, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 25-Interferencja światła, pierścienie Newtona i interfer
C -4 -, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 31-Ruch elektronu w polu magnetycznym i elektrycznym
A-2p, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 31-Ruch elektronu w polu magnetycznym i elektrycznym.
C 4 , MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 31-Ruch elektronu w polu magnetycznym i elektrycznym.
Poprawa sprawozdania kwant gamma cw 15, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 50-Charakterystyka l
Cwiczenie 31, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 31-Ruch elektronu w polu magnetycznym i elektr

więcej podobnych podstron