Hospitacja zajęć zintegrowanych w klasie II czesc 4, do sprawdzenia śmietnisko, praktyki pedagogiczne klasa II


Hospitacja zajęć zintegrowanych w klasie II.

Prowadząca: Beata Bąk

Hospitująca: Janina Kruk

Data: 05.09.2008r.

Temat bloku: Czytam plany.

1. Formułowanie odpowiedzi na pytanie Co trzeba wiedzieć, aby móc odczytać plan? na podstawie poznanych wiadomości i doświadczeń dzieci. Przypomnienie wiadomości o rodzajach zdań. Pomoce dydaktyczne: naklejka 1, tablice Świat wokół nas - znaki drogowe, podręcznik, s. 24-27.

Lp.

Czynności nauczyciela

Czynności ucznia

Uwagi

1.

2.

3.

4.

Nauka czytania planów.

Omówienie przedstawionego planu - ukształtowanie terenu, znaczenie znaków umownych (ćw. 1, s. 24).

Przypomnienie wyglądu i znaczenia najczęściej spotykanych znaków drogowych. Rozmowa na temat celu umieszczenia znaków drogowych na drogach. Przypomnienie nazw grup znaków (znaki: zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informujące). Omówienie znaków umieszczonych na planie wyprawy taty i Filipa. Przyklejenie znaków (naklejka 1) na planie w odpowiednich miejscach.

Powtórzenie wiadomości o rodzajach zdań

Opowiadanie przez chętnych uczniów przygód Filipa, bohatera opowiadania „Podróż po mapie” (podręcznik, s. 10-11, 16-17).

Ustne opowiadanie przebiegu wyprawy rowerowej Filipa i taty.

Wspólne uzupełnienie zdań na podstawie omówionego planu (ćw. 1, s. 25).

Samodzielne udzielanie odpowiedzi na pytania (podręcznik, s. 25). Wykonanie ćwiczeń 2 i 3, s. 26.

Zabawa Niziny, wyżyny, góry.

Wykonanie ćwiczenia 4, s. 27.

Nauczycielka wybiera do odpowiedzi dzieci losowo.

Dzieci z chęcią opowiadają o poruszaniu się pieszych po drodze.

Wykonywanie zadań przez dzieci.

2. Odejmowanie liczb w zakresie 9. Pomoce dydaktyczne: kartoniki z liczbami (wycinanka 2/1), podręcznik, s.28-29.

Lp.

Czynności nauczyciela

Czynności ucznia

Uwagi

1.

2.

3.

Ćwiczenia na osi liczbowej.

Rozwiązywanie prostych zadań na odejmowanie.

-Przeczytajcie zadanie.

-Co musimy uzupełnić w treści zadania?

Analiza treści zadania i rozwiązanie metodą syntetyczną.

-Co wiemy z treści zadania?

-Co jest dane w zadaniu?

-Co jest niewiadome?

-Jak to obliczycie?

-Popatrzcie, jak można przedstawić to zadanie na osi liczbowej. Trzeba zaznaczyć liczbę 8, bo tyle ryb złowili razem tata i Filip. Potem należy odliczyć 5, bo tyle ryb złowił tata i zaznaczyć liczbę oznaczającą, ile ryb złowił Filip.

-Gdzie zaznaczono, że odejmujecie i ile odejmiecie?

-W którą stronę będzie skierowana strzałka?

-Uzupełnijcie formułę.

-Jaka będzie odpowiedź.

Ilustrowanie odejmowania na osi liczbowej.

Wykonanie zadania 1, s. 28.

Wykonywanie zadania 2, s. 28.

-Liczba ryb złowionych razem przez tatę i Filipa oraz liczba ryb złowionych przez tatę.

-Liczba ryb złowionych przez Filipa.

-Trzeba do liczby ryb złowionych wspólnie odjąć liczbę ryb złowionych przez tatę.

-Nad strzałką.

-W stronę zera.

Wykonanie zadań 3,4 s. 29.

Uczniowie wykonują zadania powierzone im przez n-la.

Odpowiadają na pytania.

3. Przedstawienie kompozycji inspirowanej wakacyjnymi wspomnieniami - Mapa miejsc naszego letniego wypoczynku. Pomoce dydaktyczne: mapa Polski, mapa Europy, podręcznik s. 29.

Lp.

Czynności nauczyciela

Czynności ucznia

Uwagi

1.

2.

3.

4.

5.

Podanie tematu zajęć (ćw. 3, s. 29).

Omówienie sposobu wykonania pracy.

Domowniczek 5.

.Przypomnienie przez dzieci miejsc, w których spędzały wakacje. Pokazywanie przez dzieci tych miejsc na mapie Polski lub Europy.

Dzieci dobierają się w 4 osobowe grupy i na arkuszach szarego papieru z zaznaczonym konturem Polski umieszczają przygotowane elementy związane z miejscami ich letniego wypoczynku.

Samodzielna praca dzieci.

Prezentacja i omówienie prac.

Dzieci pokazują na mapie miejsca, w których spędziły wakacje. Te które nie mogą sobie poradzić proszą o pomoc koleżankę lub kolegę z ławki..Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Hospitacja zajęć zintegrowanych w klasie II czesc 3, do sprawdzenia śmietnisko, praktyki pedagogicz
Hospitacja zajęć zintegrowanych w klasie II czesc2, do sprawdzenia śmietnisko, praktyki pedagogiczn
Hospitacja zajęć zintegrowanych w klasie II, do sprawdzenia śmietnisko, praktyki pedagogiczne klasa
Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy II 18.09.2008, do sprawdzenia śmietnisko, praktyki pedagog
Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy II 15, do sprawdzenia śmietnisko, praktyki pedagogiczne kl
Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy II 17.09, do sprawdzenia śmietnisko, praktyki pedagogiczne
Scenariusz zajęć dla 6, do sprawdzenia śmietnisko, praktyki pedagogiczne klasa II
Monografia liczny 5, do sprawdzenia śmietnisko, praktyki pedagogiczne klasa II
ZAJ CIE OTWARTE DLA RODZICÓW 26.04 2007, do sprawdzenia śmietnisko, praktyki pedagogiczne klasa II
12SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH W KLASIE II
Scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie III opracowany do realizacji projektu?ukacyjnego pt
10SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH W KLASIE II
4SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH W KLASIE II
2 SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH W KLASIE II
3SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH W KLASIE II
6SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH W KLASIE II
8SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH W KLASIE II
1SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH W KLASIE II
5SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH W KLASIE II

więcej podobnych podstron