CURRICULUM VITAE, AWF Warszawa, Organizacja Pracy Biurowej


CURRICULUM VITAE

(CV) - to aktualne i zwięzłe sprawozdanie z dotychczasowego życia. Podajemy w nim tylko te fakty i zdarzenia, które naszym zdaniem mają znaczenie dla przyszłego pracodawcy.

Można wyróżnić kilka sposobów redagowania tego pisma :

chronologicznie, informacje podane na podstawie kolejności zdarzeń

funkcjonalnie - podkreślające doświadczenia zawodowe i umiejętności kandydata sklasyfikowane według głównych obszarów jego zainteresowań.

Chronologiczno - funkcjonalnie, gdzie doświadczenia zawodowe są przedstawione w porządku chronologicznym, ale szeregowane według kryterium umiejętności.

Główne zadania CV.

1. Ma zainteresować firmę czy instytucję, w której ubiegamy się o pracę (ma być interesującą ofertą).

2. Musi być przekonujące, że to my jesteśmy tym kimś kogo firma poszukiwała (ma stwarzać nasz dobry wizerunek i wzbudzać zaufanie).

Co powinno znaleźć się w CV?

 1. Podstawowe dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania (stały lub tymczasowy), telefon komórkowy, data i miejsce urodzenia, stan cywilny.

 2. Wykształcenie: pełna nazwa szkoły lub uczelni wraz z wydziałem i kierunkiem oraz ewentualną specjalizacją, uporządkowane chronologicznie - odwrotnie. (Możemy umieścić temat pracy magisterskiej, nazwy głównych przedmiotów w toku nauki).

 3. Doświadczenie zawodowe: pełna nazwa firmy, zajmowane stanowisko pracy, ogólny zakres obowiązków. Mile widziane jest zamieszczenie osiągnięć, podkreślenie wyróżnień i awansów. Wszystko uporządkowane chronologicznie odwrotnie.

 4. Umiejętności:

 1. Osiągnięcia:

 1. Zainteresowania: poza zawodowe i związane bezpośrednio ze stanowiskiem pracy.

Jak powinno wyglądać poprawne CV?

Czego należy unikać w CV?

Należy pamiętać, że każdorazowo wysyłając CV w sprawie pracy należy dopisać klauzulę dotyczącą wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.

Klauzula powinna być podpisana własnoręcznie przez osobę składającą dokumenty.

List motywacyjny

 1. Dlaczego się starasz o tę pracę?

2. Dlaczego uważasz, że właśnie Ciebie należy zatrudnić?

Dołączamy list motywacyjny z Curriculum Vitae. Jego zadaniem listu jest takie przedstawienie własnej osoby, aby wzbudzić zainteresowanie pracodawcy .Nie może on być ani zbyt długi, ani też za krótki. Treść listu motywacyjnego uzależniona jest od tego, czy aplikujemy na konkretne stanowisko, czy też chcemy ogólnie przedstawić swoją osobę, zaznaczając tylko obszar swoich zainteresowań.

PORADY TECHNICZNE:

 • Firmy zalewane są listami motywacyjnymi - warto, aby Twój pozytywnie się odróżniał na tle innych aplikacji.

Liczy się przede wszystkim autoreklama i umiejętność promowania własnej osoby. Musisz sprawić, by ten dokument reklamował Ciebie!

NIE WOLNO !!!

 • używać skrótów lub sloganów,

 • używać takich nagłówków jak: „Dotyczy: orientacji ogólnej", „Rozwój kariery zawodowej",

 • przepraszać, przedłużać listu

 • robić błędów ortograficznych,

 • zapomnieć o sprawdzeniu dokładnie treści przed wysłaniem.

PRZYKŁAD Listu motywacyjnego

Warszawa, dnia 23 listopada 2005

Jan Kowalski

ul. Niespodzianki 1 m. 2

01-324 Warszawa

adresat

Szanowni Państwo,

Jestem osobą żądną sukcesu, dążącą do samorealizacji i osiągnięcia postawionych sobie celów.

Nie boję się samodzielnego podejmowania decyzji i nie unikam ich konsekwencji.

Zatrudniając mnie zyskujecie:

Jeśli szukacie kogoś kto dużo wymaga, zarówno od siebie, jak i od innych, szybko potrafi ocenić nowe warunki, analizuje fakty, chce wciąż podnosić swoje kwalifikacje, jest zdecydowany i pełen samozaparcia, to taką osobą jestem Ja.

Z poważaniem,

Jan Kowalski

PRZYKŁAD ŻYCIORYSU CHRONOLOGICZNEGO

IMIĘ I NAZWISKO

Kod, miejscowość

adres

tel.

DANE OSOBISTE

Urodzona: 01.01.1960 roku; mężatka, troje dzieci

WYKSZTAŁCENIE

1992 - Kurs zawodowy: nazwa (czas trwania)

1975 - 77 np. Medyczne Studium Pomaturalne

1971 - 74 Liceum Medyczne

ZATRUDNIENIE

listopad 2002 - obecnie poszukuję pracy. Wykonywanie prac dorywczych: maszynopisanie,

sprzątanie.

czerwiec 1984 - listopad 2001 Stanowisko. Nazwa zakładu. (Opisać swoje najważniejsze

obowiązki zawodowe, osiągnięcia na tym stanowisku.)

lipiec 1978 - maj 1984 Stanowisko. Nazwa zakładu. (Opisać swoje najważniejsze

obowiązki zawodowe, osiągnięcia na tym stanowisku)

wrzesień 1977 - czerwiec 1978 Praktykant. Nazwa zakładu. (Opisać swoje najważniejsze

obowiązki zawodowe, osiągnięcia na tym stanowisku)

INNE UMIEJĘTNOŚCI

Bierna znajomość języka niemieckiego

Obsługa IBM PC (można wymienić nazwy znanych programów: procesor tekstu, baza danych,

arkusz kalkulacyjny)

Obsługa kserokopiarki i faxu

Maszynopisanie - 100 zn/min.

Stenografia

Prawo jazdy kat. B

ZAINTERESOWANIA

Muzyka poważna, turystyka, komputery.

REFERENCJE

zostaną dostarczone na życzenie (lub podajemy od razu, na ogół dwie)

np: Dyrektor Jan Kowalski Szpital "Zdrowie"

11-222 Warszawa, ul. Polleny 3 tel. 22-22-22Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
ZEBRANIA, AWF Warszawa, Organizacja Pracy Biurowej
DOKUMENTACJA Pracownicza, AWF Warszawa, Organizacja Pracy Biurowej
BIURO1, AWF Warszawa, Organizacja Pracy Biurowej
Obieg pism, AWF Warszawa, Organizacja Pracy Biurowej
PROCES KOMUNIKACJI, AWF Warszawa, Organizacja Pracy Biurowej
RODZAJE KOMUNIKACJI, AWF Warszawa, Organizacja Pracy Biurowej
Pisma i DOKUMENTACJA, AWF Warszawa, Organizacja Pracy Biurowej
prezentacja i prezenter, AWF Warszawa, Organizacja Pracy Biurowej
ORGANIZACJA PRZYJĘCIA DELEGACJI ZAGRANICZNEJ, AWF Warszawa, Organizacja Pracy Biurowej
Dobre obyczaje, AWF Warszawa, Organizacja Pracy Biurowej
o ergonomii, AWF Warszawa, Organizacja Pracy Biurowej
urzadzenia, AWF Warszawa, Organizacja Pracy Biurowej
UKŁAD PISMA I CZĘŚCI SKŁADOWE, AWF Warszawa, Organizacja Pracy Biurowej
Protokół zebrania, AWF Warszawa, Organizacja Pracy Biurowej
ORGANIZACJA SPOTKAŃ BIZNESOWYCH, AWF Warszawa, Organizacja Pracy Biurowej
zebrania-zredagowane, AWF Warszawa, Organizacja Pracy Biurowej
ORGANIZACJA KONFERENCJI PRASOWEJ, AWF Warszawa, Organizacja Pracy Biurowej
RÓŻNICE KULTUROWE W ZAGRANICZNYCH, AWF Warszawa, Organizacja Pracy Biurowej

więcej podobnych podstron