0001- Wniosek o przeprowadzenie procesu certyfikacji systemu jakości wytwórcy, DOKUMENTY BHP(1)


URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

Jednostka Certyfikująca UDT-CERT

02-353 Warszawa, ul. Szczęśliwicka 34

Wniosek

o przeprowadzenie procesu certyfikacji systemu jakości wytwórcy materiałów/elementów wg dyrektywy 97/23/WE

(dotyczy urządzeń ciśnieniowych)

Nazwa i adres Organizacji: ....................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Czy wytwórca posiada certyfikowany przez UDT-CERT system jakości na zgodność z PN-EN ISO 9001: .......................................................................................................................................................

Jeżeli tak, to proszę podać:

Nr certyfikatu PN-EN ISO 9001 wydanego przez UDT-CERT: ...........................................................

Jeżeli nie, to proszę załączyć wniosek o przeprowadzenie procesu certyfikacji na zgodność z PN-EN ISO 9001 lub podać numer umowy o certyfikację systemu jakości podpisanej z UDT-CERT: ...........

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktu: ...............................................................................

Telefon: ......................................... fax: ......................................... e-mail: ...........................................

................................................ .................................................................

(miejsce, data) (Dyrektor)

Wniosek zarejestrowano w UDT-CERT pod numerem ewidencyjnym: ...............................................

Warszawa, dnia: ............................................ ..............................................................

(podpis osoby rejestrującej wniosek)

Informacje o wytwarzanych materiałach/elementach:

  1. Rodzaj wykonywanych wyrobów (materiały/elementy):

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  1. Stosowane specyfikacje techniczne (normy wyrobu):

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  1. Normy materiałowe:

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  1. Zakres wymiarowy produkowanych wyrobów:

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  1. Stosowane technologie:

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

CS/13-01/Wydanie A/20.09.2004

1 z 1Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
certyfikacja systemów jakości ISO, zarzadzanie
0005 - Wniosek o przeprowadzenie procesu, DOKUMENTY BHP(1)
Wdrażanie i certyfikacja systemu zarzadzania jakością
Jaka norma jest podstawą certyfikacji systemu zarządzania jakością, ZiIP, sem IV, ZJiB
0002 - WNIOSEK o przeprowadzenie certyfikacji wyrobów, DOKUMENTY BHP(1)
Wdrażanie i certyfikacja systemu zarządzania jakością prezentacja
Wdrażanie i certyfikacja systemu zarzadzania jakością
CERTYFIKACJA SYSTEMU ZARZADZANIA JAKOSCIA
Wykorzystanie modelu procesow w projektowaniu systemow informatycznych
Komunikacja a system jakości
Dokumentacja Systemu Jakości Ochrona Pacjenta
Podstawy Systemów Jakości
LIMS System zarządzania działalnością laboratorium Cz II Proces wdrażania systemu
NORMALIZACJA I CERTYFIKACJA SYSTEMÓW I WYROBÓW(1)
Zarzadzanie i systemy jakosci - sciaga I, STUDIA, SEMESTR IV, Podstawy zarządzania, pz, Zarzadzanie,
Systemy jakości i akredytacji laboratoriów
Procesy uruchamiane w systemach Windows
Wskazówki pomocne w procesie tworzenia systemów świadczeń pozapłacowych w małych firmachx

więcej podobnych podstron