5. Rogers opracowane PYT, studia - praca socjalna, pedagogika


Rogers :

1. Co to jest facylitator?

Nauczyciel ma ułatwiać proces uczenia się! (nauczyciel - facylitator (ułatwiający)).

We wczesnym okresie życia- silna motywacja do uczenia się, uczeniu się towarzyszą silne emocje, pasja- uczenie się doświadczeniowe, przeżyciowe. W późniejszym okresie życia motywacja do uczenia się zmniejsza się lub zanika. Rogers kładzie nacisk na rozbudzenie właściwych każdemu, wrodzonych zdolności do uczenia się przeżyciowego. Nauczyciel- facylitator najpierw musi stworzyć odpowiednią atmosferę, robi to za pomocą 3 postaw :

Facylitator powinien uwzględnić zainteresowania jednostki i dostosować do tego proces uczenia się (proces nauczania powinien być zindywidualizowany).

2. Epistemologiczne założenia

Współbadanie (partnerzy badań, uczestnicy). Oprócz obserwacji jest też rozmowa (np. psychoterapia), uwzględnienie perspektywy badanego. Rogers jest psychologiem humanistycznym a wiec jego metody badawczo - poznawcze i kryteria poznania ludzkiego to między innymi opis fenomenologiczny a także introspekcyjny. Rogers twierdził, że nie ma wiedzy wolnej od podmiotowości tzn. że każda ze stron układu badanego wnosi swoje doświadczenia, modyfikując wyniki badań. Czynią to także badacze uważający się za obiektywnych. Proces badawczy w psychologii jest bowiem procesem komunikacyjnym, stąd też wywodzi się postulat psychologii humanistycznej, nakazujący koncentrować uwagę na relacji nadawca- komunikat- odbiorca.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
6. Watson opracowane PYT, studia - praca socjalna, pedagogika
7. Znaniecki oprac. PYT, studia - praca socjalna, pedagogika
1. Durkheim PYT, studia - praca socjalna, pedagogika
Burszta Kuligowski - Dalsze przygody kultury w globalnym świecie - opracowanie, studia - praca socja
5. Rogers, studia - praca socjalna, pedagogika
pedagogizm i pedagogika, studia - praca socjalna, pedagogika
Jaspers, studia - praca socjalna, pedagogika
9. RODZIEWICZ, studia - praca socjalna, pedagogika
pytania ktore byly[1], studia - praca socjalna, pedagogika
13. pedologia Joteyko, studia - praca socjalna, pedagogika
Lekkie upoledzenie umysowe, STUDIA - PRACA SOCJALNA, Pedagogika specjalna, Ćwiczenia
Mounier[1], studia - praca socjalna, pedagogika
14. Korczak, studia - praca socjalna, pedagogika
3. JASPERS, studia - praca socjalna, pedagogika
Theiss - Dom i ojczyzna – miejsca w świecie bez miejsc, studia - praca socjalna, Pedagogika Społeczn
Analiza spoleczna Becka gotowa, studia - praca socjalna, Pedagogika Społeczna
ped, studia - praca socjalna, pedagogika
Dewey, studia - praca socjalna, pedagogika

więcej podobnych podstron