z3 06, SPRAWOZDANIA czyjeś

Pobierz dokument
z3.06.sprawozdania.czyjes.doc
Rozmiar 78 KB

WPROWADZENIE DO SYSTEMÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH

Seminarium

Rok akad.: 2000/2001

Małgorzata Gronicka

0x01 graphic
0x01 graphic

ZADANIE 3/6

Dla sygnału zmodulowanego częstotliwościowo znaleźć widmo, moc fali nośnej i wstęg bocznych jeśli sygnał modulujący ma postać:

0x08 graphic

Fala nośna f0=A0cosω0t

Wstęp teoretyczny:

Modulacja częstotliwości (FM) jest postacią modulacji kąta, w której częstotliwość chwilowa jest proporcjonalna do zmian sygnału modulującego.

0x01 graphic
0x01 graphic

gdzie

ΔΦf(t)-dewiacja fazy,

Δωf(t)-dewiacja częstotliwości.

Całkowita moc sygnału wyraża się wzorem

Pc=P0+2PB=A02/a

gdzie:

P0-moc składowej sygnału zmodulowanego,

PB-moc wstęg bocznych.

Rozwiązanie:

Trygonometryczny szereg Fouriera otrzymuję w sposób pośredni tzn. poprzez różniczkowanie badanego przebiegu i uzyskanie w ten sposób zespolonej postaci szeregu Fouriera.

0x08 graphic

-k2ωmFk=0x01 graphic
+0x01 graphic
0x01 graphic

Fk= 0x01 graphic

Postać wykładnicza

f(t)=0x01 graphic

Przechodzę na postać trygonometryczną szeregu Fouriera.

f(t)= 0x01 graphic
,

gdzie:

ak= Fk+F-k,

bk= Fk-F-k.

Obliczam ak oraz bk dla k=1,2,3.W wyniku otrzymuję następującą postać funkcji:

f(t)= 0x01 graphic

sFM=A0cos(ω0t+k0x01 graphic
))

sFM=A0cos(ω0t+k(0x01 graphic
))

Przyjmuję dane:

k=π,

a=π2,

A0=3.

Podstawiam dane i obliczam β.

β1=8

β2=0,3

Obliczam moce.

Pc=A02/2=4,5 W

Jo1)=0,2

J02)=0,95

Po=A0J021)J022)=0,16245 W

PB=Pc-P0=4,33755 W

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x01 graphic

f(t)

0x01 graphic

f(t)

f(t)

f(t)

-4a

4a

ω

ω0+3ωm

ω0m

ω0-3ωm

ω0m

ω0


Pobierz dokument
z3.06.sprawozdania.czyjes.doc
Rozmiar 78 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
z4 06, SPRAWOZDANIA czyjeś
z3 01, SPRAWOZDANIA czyjeś
z3 01a, SPRAWOZDANIA czyjeś
Z3 05a, SPRAWOZDANIA czyjeś
Z3 09, SPRAWOZDANIA czyjeś
z3 07, SPRAWOZDANIA czyjeś
Z1 06, SPRAWOZDANIA czyjeś
Z3 03, SPRAWOZDANIA czyjeś
z3 04, SPRAWOZDANIA czyjeś
z3 02 pg, SPRAWOZDANIA czyjeś
pomoc2cd(1), SPRAWOZDANIA czyjeś
Budowa kontenera C, SPRAWOZDANIA czyjeś
Zalety systemów SDH, SPRAWOZDANIA czyjeś
Hartowanie i odpuszczanie, SPRAWOZDANIA czyjeś
z 1 7 a, SPRAWOZDANIA czyjeś
Zabezpieczenie transformatora za pomocą zespołu automatyki(1), SPRAWOZDANIA czyjeś

więcej podobnych podstron