LAB51, Ochrona Środowiska pliki uczelniane, Fizyka

Pobierz dokument
lab51.ochrona.srodowiska.pliki.uczelniane.doc
Rozmiar 51 KB

Wydział :
EAiE

Imię i nazwisko :

Paweł Rzadkowski, Jakub Słocki

rok

I

Grupa

3

Zespół

IV

Pracownia fizyczna II

Temat ćwiczenia :

Współczynnik załamania światła dla ciał stałych,

zbadanie zależności współczynnika od długości fali.

Ćwiczenie nr:

51

Data wykonania:

Data oddania:

Zwrot do poprawy:

Data oddania:

Data zaliczenia:

Ocena:

Cel ćwiczenia.

Wyznaczenie współczynnika załamania światła dla ciał stałych metodą mikroskopu.

Zbadanie zależności współczynnika załamania od długości fali.

Wstęp teoretyczny.

Gdy wiązka światła przechodzi przez dwa ośrodki o różnych własnościach optycznych, to na powierzchni granicznej częściowo zostaje odbita, częściowo zaś przechodzi do drugiego środowiska, ulegając załamaniu.

Prawo załamania:

(1)

Wielkość n jest stała zwaną współczynnikiem załamania ośrodka 2 względem ośrodka 1. Współczynnik załamania zależy od długości fali światła padającego. Z tego względu załamanie może być wykorzystane do rozłożenia wiązki światła na składowe o różnych długościach fali.

Prawa odbicia i załamania są słuszne dla całego widma fal elektromagnetycznych. Z zasady Huygensa wynika, że współczynnik załamania n jest stosunkiem prędkości światła w każdym z ośrodków.

Wskutek załamania światła odległości przedmiotów w środowisku optycznie gęstszym obserwowane z powietrza wydają się mniejsze. Szyba wydaje się cieńsza, przedmioty w wodzie wydają się bliższe powierzchni, itp.

Promień OA prostopadły do powierzchni granicznej wychodzi bez załamania, natomiast OB tworzy z prostopadłą wewnątrz szkła kąt , a w powietrzu kąt , większy od  wskutek załamania. Obserwowane promienie wychodzące z płytki są rozbieżne, ich przedłużenia przecinają się w punkcie O1 tworząc obraz pozorny. Odległość O1A równa h stanowi pozorną grubość płytki, podczas gdy AO równe d jest grubością rzeczywistą.

Ponieważ:

(2)

a dla małych kątów:

(3)

Widać z rysunku, że:

(4)

W ten sposób można doświadczalnie wyznaczyć n. Pozorną grubość płytki h wyznaczamy mierząc przesunięcie tubusa mikroskopu między położeniami ostrego widzenia kresek umieszczonych na obu powierzchniach płytki.

Tabele pomiarów.

Rodzaj płytki grubość d [mm]

grubość h [mm]

Rodzaj płytki grubość d [mm]

grubość h [mm]

Rodzaj płytki grubość d [mm]

grubość h [mm]

Data i podpis:..............................................

Sprawozdanie z ćwiczenia laboratoryjnego z fizyki (pracownia fizyczna II, ćw. 51).

Wykonali: Paweł Rzadkowski, Jakub Słocki.

1


Pobierz dokument
lab51.ochrona.srodowiska.pliki.uczelniane.doc
Rozmiar 51 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
113MOJA, Ochrona Środowiska pliki uczelniane, Fizyka
cw 3, Ochrona Środowiska pliki uczelniane, Fizyka
zgapy z fizyki, Ochrona Środowiska pliki uczelniane, Fizyka
LAB25, Ochrona Środowiska pliki uczelniane, Fizyka
NASZA52, Ochrona Środowiska pliki uczelniane, Fizyka
Lab82b, Ochrona Środowiska pliki uczelniane, Fizyka
NASZA61A, Ochrona Środowiska pliki uczelniane, Fizyka
Energia wodna na Fizykę, Ochrona Środowiska pliki uczelniane, Fizyka
61-obliczenia2, Ochrona Środowiska pliki uczelniane, Fizyka
113A, Ochrona Środowiska pliki uczelniane, Fizyka
nasza 9, Ochrona Środowiska pliki uczelniane, Fizyka
ENERGIA WODNA1, Ochrona Środowiska pliki uczelniane, Fizyka
Lab61, Ochrona Środowiska pliki uczelniane, Fizyka
NASZA51, Ochrona Środowiska pliki uczelniane, Fizyka
Pobieranie, Ochrona Środowiska pliki uczelniane, Fizyka
sprawozdanie 4 fizyka, Ochrona Środowiska pliki uczelniane, Fizyka
82MOJE, Ochrona Środowiska pliki uczelniane, Fizyka
lab121 wyn, Ochrona Środowiska pliki uczelniane, Fizyka

więcej podobnych podstron