urzadzenia, AWF Warszawa, Organizacja Pracy Biurowej


Historia komputera

1943 - ENIAC (Electronic Numerical Interpreter And Calculator), pierwszy na świecie komputer, dla potrzeb obliczeń balistycznych Marynarki Wojennej USA.

1965 - pierwszy minikomputer-5 MB pojemności.


1981 - pierwszy komputer z serii IBM PC(Personal Computer)- komputer osobisty

1987 - pierwszy palmtop, czyli "coś, co mieści się na dłoni". Konstrukcją pionierską stał się Panasonic Hand Held Computer, z 1982.

1993 Newton Message Pad. Nowością były brak klawiatury i funkcja rozpoznawania pisma ręcznego

200? Prototyp telefonu komórkowego trzeciej generacji- połączenie wideofonu, palmtopa i komunikatora osobistego.

Dziś w biurach najczęściej stosowane są komputery osobiste składające się z :

 1. Komputera właściwego

 2. Monitora

 3. Klawiatury i myszy

Komputer właściwy

Schowany w obudowie wysokiej lub niskiej zależnie od umieszczonych w nim podzespołów jak np. stacja dyskietek, nagrywarka, DVD i inne.

Mówiąc o zawartych w komputerze podzespołach warto zwrócić uwagę na jedną z funkcji komputera biurowego jaką jest archiwizacja danych. Wśród urządzeń do archiwizacji danych należy wymienić:

- Dyskietka o pojemności 1,44MB

- Zip o pojemności 100MB lub 250 MB

- LS o pojemności 120 MB; napęd do LS odczytuje również dyskietki 1,44MB

- CDR o pojemności 650MB lub 700MB i nagrywarki:

  1. CDR- jednokrotnego nagrywania

  2. RW- wielokrotnego nagrywania

- DVD o pojemności 4,7MB-9,2MB i nagrywarki do nich:

  1. CDR- jednokrotnego nagrywania

  2. RW- wielokrotnego nagrywania

- Streamery- kaseta z taśmą magnetyczną gdzie nagrywa się system operacyjny na tzw. „czarną godzinę”

Te wszystkie urządzenia wraz z procesorem, pamięcią, kartą graficzną i innymi podzespołami umieszczone są w obudowie która może różnić się np. wielkością lub kolorem

Monitory

0x01 graphic

  1. kineskopowe- obraz się załamywał

  2. płaskie - dziś standard, lepsza jakość obrazu ale wciąż zajmują dużo miejsca

  3. plazmowe(LCD, ciekłokrystaliczne)- nie tylko płaski ekran, ale i cały monitor

plazmowe płaskie

0x01 graphic
0x01 graphic

Klawiatury i myszy

myszy 0x01 graphic

Istnieją już od 1968 roku, zaś od 1984 znajdują się w wyposażeniu podstawowym komputera. Podział myszy:

 1. zwykłe(standardowe)- z kablem i z kulką

 2. optyczne - bez kulki→ mniej się brudzą układy

 3. radiowe -bez kabla

 4. radiowo-optyczne

* trackball- nie ruszamy całym urządzeniem, ale tylko kulą

optyczne trackball

0x01 graphic
0x01 graphic

klawiatury

Tak jak myszy możemy wyróżnić klawiatury przewodowe(z kablem) i bezprzewodowe.

Producenci prześcigają się w tworzeniu nowych udogodnień dla rąk. Istnieją także specjalne klawiatury dla osób dużo piszących oraz dla niepełnosprawnych.

Konstruktorzy prześcigają się w różnego rodzaju innowacjach, wprowadzając np. podkładki powodujące mniejsze zmęczenie rąk i większą wygodę piszącego lecz także kolorystyką i ogólnym wyglądem.

Modne w ostatnim czasie są klawiatury w kolorze czarnym

Drukarki

Są to urządzenia pozwalające na wydrukowanie wyników pracy komputera;

- rodzaje:

- funkcje:

Skanery

Są to urządzenia do zamieniania danych (zapisanych na kartce) na postać cyfrową.

- funkcje:

Projektory

Są to urządzenia wykorzystujące technologię DLP (Digital Light Processing), która polega na przetworzeniu sygnału wizyjnego w sygnał cyfrowy, a następnie jego emisji.

- funkcje:

istnieje możliwość podłączenia do DVD lub komputera

DVD - Digital Verstile Disc

Jest to wszechstronny dysk cyfrowy, jego przeznaczeniem jest przechowywanie informacji video.

- funkcje:

Urządzenia wielofunkcyjne

Są to urządzenia, które spełniają wymagania: skanera, kopiarki, drukarki i faksu; potrafią pracować podłączone do komputera i bez niego.

- do ich pełnego wykorzystania zaleca się posiadanie dostępu do Internetu i karty dźwiękowej

- na całość urządzenia składa się: kolorowa drukarka, płaski faks, skaner i kopiarka

- możliwość drukowania zdjęć z kart pamięci bez udziału komputera

Sprzęt audio video: kamery cyfrowe

Są to urządzenia, które umożliwiają konwersję zapisanych obrazów na pliki w formacie MPEG - 4.

- funkcje:

Rola komputera w biurze

Ułatwia i przyspiesza pracę

A dzieje się tak dzięki oprogramowaniu jakie zostanie zainstalowane i tak to jedno urządzenie pozwala nam na:

- Sporządzanie sprawozdań, pism, listów itp. ,m.in. ułatwia życie dyslektykom

- Archiwizację danych bez sterty papierów

- Prowadzenie rachunkowości, rozliczeń finansowych czy podatkowych, co chroni przed pomyłkami

- Prowadzenie kadr i płac

- Obliczanie statystyk

i wiele innych czynności zależnie od zapotrzebowania biura. Dodatkowo można go łączyć z wieloma urządzeniami co zwiększa jego atrakcyjność

OPROGRAMOWANIE WYKORZYSTYWANE W BIURACH TURYSTYCZNYCH

AIRBASE dla Windows - system przeznaczony dla agentów IATA, wyspecjalizowanych w sprzedaży biletów lotniczych i obsługi instytucji.

EUROTICKET - system do sprzedaży biletów autokarowych w połączeniach krajowych i międzynarodowych.

KURS 90 - program do sprzedaży biletów kolejowych w połączeniach krajowych.

MAGIC TOUR i TOUROPERATOR to wewnętrzne systemy komputerowe wspomagające sprzedaż imprez turystycznych.

AMADEUS, WORLDSPAN , SART globalne systemy rezerwacji i sprzedaży

Sieć komputerowa

to grupa połączonych wzajemnie komputerów, z których każdy może pracować samodzielnie.

- zapewnia możliwość korzystania z poszczególnych pro­gramów użytkowych i baz danych przez wszyst­kich użytkowników, z drugiej zaś - nie powo­duje konieczności instalowania tych wszyst­kich programów na dyskach poszczególnych komputerów,

- lokalna sieć komputerowa może być łą­czona z innymi sieciami komputerowymi.

Internet

to globalna sieć komputerowa - niewyczerpalne źródło wiedzy z niemalże każdej dziedziny.

Najistotniejsze usługi Internetu to:

- poczta elektroniczna, umożliwiająca szybkie przesyłanie w skali globalnej informacji tekstowych i wizualnych do praktycznie nieograniczonej liczby adresatów,

- umożliwia on proste udostępnianie baz danych i tworzenie wirtualnych czasopism, działalność komercyjną (prowadzenie wirtualnych sklepów; transmisja głosu i obrazu, w tym wideokonferencje, co pozwala rozwinąć np. telemedycynę (zdalne porady lekarskie) i organizować telepracę)Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
ZEBRANIA, AWF Warszawa, Organizacja Pracy Biurowej
DOKUMENTACJA Pracownicza, AWF Warszawa, Organizacja Pracy Biurowej
BIURO1, AWF Warszawa, Organizacja Pracy Biurowej
Obieg pism, AWF Warszawa, Organizacja Pracy Biurowej
CURRICULUM VITAE, AWF Warszawa, Organizacja Pracy Biurowej
PROCES KOMUNIKACJI, AWF Warszawa, Organizacja Pracy Biurowej
RODZAJE KOMUNIKACJI, AWF Warszawa, Organizacja Pracy Biurowej
Pisma i DOKUMENTACJA, AWF Warszawa, Organizacja Pracy Biurowej
prezentacja i prezenter, AWF Warszawa, Organizacja Pracy Biurowej
ORGANIZACJA PRZYJĘCIA DELEGACJI ZAGRANICZNEJ, AWF Warszawa, Organizacja Pracy Biurowej
Dobre obyczaje, AWF Warszawa, Organizacja Pracy Biurowej
o ergonomii, AWF Warszawa, Organizacja Pracy Biurowej
UKŁAD PISMA I CZĘŚCI SKŁADOWE, AWF Warszawa, Organizacja Pracy Biurowej
Protokół zebrania, AWF Warszawa, Organizacja Pracy Biurowej
ORGANIZACJA SPOTKAŃ BIZNESOWYCH, AWF Warszawa, Organizacja Pracy Biurowej
zebrania-zredagowane, AWF Warszawa, Organizacja Pracy Biurowej
ORGANIZACJA KONFERENCJI PRASOWEJ, AWF Warszawa, Organizacja Pracy Biurowej
RÓŻNICE KULTUROWE W ZAGRANICZNYCH, AWF Warszawa, Organizacja Pracy Biurowej

więcej podobnych podstron