Ćw 523, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 37-Dyfrakcja elektronów i światła na sieci krystalicznej


Arkadiusz Rydz Sławomir Gmur

nr indeksu: 108977 nr indeksu: 108829

Wydział: Mechaniczny

Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

Semestr: II

Rok akademicki: 2002/03

LABORATORIUM FIZYKI

ĆWICZENIE NR: 523

Dyfrakcja elektronów na polikrystalicznej warstwie grafitu

Cel ćwiczenia

  1. Obserwacja zjawiska dyfrakcji elektronów

  2. Pomiar odległości międzypłaszczyznowych w graficie.

Uproszczony schemat układu pomiarowego:

0x08 graphic

0x08 graphic

Metoda pomiaru

Wiązka elektronów wybiegająca z katody zostaje przyspieszona w polu elektrycznym pomiędzy katodą i anodą. Elektrony padają na warstwę grafitu, odbijają się od płaszczyzn sieciowych i padają na ekran, powodując świecenie. W graficie niektóre krystality powodować będą warunek wzmocnienia - na ekranie obrazem tego będzie okrąg. Jeżeli ten warunek będzie spełniony dla 2 lub więcej zespołów płaszczyzn sieciowych, to na ekranie zauważymy 2 lub więcej okręgów o różnych promieniach.. Za pomocą skali kątowej mierzymy kąt α, odpowiadający szerokości kątowej otrzymanych okręgów.

Idea pomiaru:

1. Badanie napięcia Halla w zależności od prądu

Pomiar polega na mierzeniu napięcia Halla w zależności od natężenia prądu płynącego przez próbkę w stałym polu magnetycznym w stałej temperaturze.

2. Badanie napięcia Halla w zależności od indukcji

Pomiar polega na mierzeniu napięcia Halla (w stałej temperaturze) w zależności od indukcji pola magnetycznego, w którym się znajduje próbka.

3. Badanie przewodnictwa germanu w obecności pola magnetycznego
Pomiar polega na mierzeniu spadku napięcia na próbce ( w stałej temperaturze) w skutek zmian indukcji pola magnetycznego.

Tabele z wynikami pomiarów:

U[kV]

α1

α2

Θ1

Θ 2

sin Θ1

sin Θ2

4

22

38

5,75

10

0,1001881

0,173648

4,5

21

36

5

9,5

0,0871557

0,165048

5

20

34

5

9,25

0,0871557

0,160743

5,5

18

32

4,75

8,25

0,0828082

0,143493

6

17

31

4,5

8,05

0,0784591

0,140037

6,5

16

30

4,25

7,75

0,0741085

0,134851

7

17

29

4

7,5

0,0697565

0,130526

7,5

14

27

4

7

0,0697565

0,121869

8

15

26

3,75

6,75

0,0654031

0,117537

8,5

14

25

3,5

6,25

0,0610485

0,108867

9

13

24

3,5

6

0,0610485

0,104528

Otrzymane wykresy

0x01 graphic

0x01 graphic

Obliczenie d

0x01 graphic

Błąd współczynnika a

0x01 graphic

Wnioski

Odległości międzypłaszczyznowe d wyliczone przez nas są większe od wartości podanych w instrukcji do ćwiczenia. To znaczy, że odległości pomiędzy cząsteczkami są duże, co powoduje, że fale elektronów padające na siatkę dyfrakcyjną mają mniejszą szanse na odbicie się od cząsteczek.

1. K - katoda - źródło elektronów

2. Cylinder Wehnelta - regulacja

wiązki elektronów

3. Elektrony ogniskujące wiązkę G

4. Anoda A

5. Grafit polikrystaliczny P

6. Ekran pokryty luminoforem EWyszukiwarka

Podobne podstrony:
Odpowiedzi do laborki 523, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 37-Dyfrakcja elektronów i światła
Doświadczenie 523, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 37-Dyfrakcja elektronów i światła na siec
523 zabol, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 37-Dyfrakcja elektronów i światła na sieci krysta
30, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 37-Dyfrakcja elektronów i światła na sieci krystalicznej
Doświadczenie 417, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 37-Dyfrakcja elektronów i światła na siec
Poprawa sprawozdania kwant gamma cw 15, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 50-Charakterystyka l
CW 79, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 24-Wyznaczanie długości fali światła za pomocą siatki
fizy cw 34, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 34-Wyznaczanie podatności magnetycznej paramagne
fizyka cw 32, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 32-Wyznaczanie modułu piezoelektrycznego d met
C 4, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 31-Ruch elektronu w polu magnetycznym i elektrycznym. W
C -4 -, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 31-Ruch elektronu w polu magnetycznym i elektrycznym
A-2p, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 31-Ruch elektronu w polu magnetycznym i elektrycznym.
C 4 , MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 31-Ruch elektronu w polu magnetycznym i elektrycznym.
Cwiczenie 31, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 31-Ruch elektronu w polu magnetycznym i elektr
Sprawozdanie nr 31, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 31-Ruch elektronu w polu magnetycznym i
ADAAM22, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 31-Ruch elektronu w polu magnetycznym i elektryczny
SPR B 6, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 31-Ruch elektronu w polu magnetycznym i elektryczny

więcej podobnych podstron