Postępowanie rehabilitacyjne w onkologii, Ratownictwo, Rehabilitacja Rusin


Postępowanie rehabilitacyjne w onkologii

Cele rehabilitacji medycznej w onkologii:

Powikłania w onkologii

Zaburzenia czynności w onkologii

Czy w onkologii potrzebna jest rehabilitacja?

Czynnościowe następstwa po leczeniu onkologicznym

Czynniki zwiększające ryzyko zaburzeń czynności

Psychiczne następstwa leczenia onkologicznego

Rehabilitacja w onkologii

PODSTAWĄ REHABILITACJI

MEDYCZNEJ JEST

FIZJOTERAPIA

Fizjoterapia

ĆWICZENIA RUCHOWE

PODSTAWA REHABILITACJI

MEDYCZNEJ

W ONKOLOGII

Bezpośrednie wspomaganie leczenia nowotworów złośliwych przez rehabilitację:

Cel profilaktyczny rehabilitacji

Cel profilaktyczny rehabilitacji

Osiągnięcie celów leczniczych wymaga spełnienia następujących zasad

Przyczyny unikania ćwiczeń po leczeniu onkologicznym

Efekty unikania aktywności ruchowej po leczeniu onkologicznym

ZMĘCZENIE

OSZCZĘDZAJĄCY TRYB ŻYCIA

UNIKANIE WYSIŁKÓW FIZYCZNYCH

OGRANICZENIE AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ

OGRANICZENIE AKTYWNOŚCI ŻYCIOWEJ

ZMNIEJSZENIE ZDOLNOŚCI WYSIŁKOWEJ

NASILENIE OBJAWÓW ZMĘCZENIA

Ćwiczenia ruchowe w onkologii

Zasady ćwiczeń po leczeniu onkologicznym

PRZYKŁADY RÓŻNYCH
TRENINGÓW FIZYCZNYCH W
ONKOLOGII

Przeciwwskazania do ćwiczeń w onkologii

Przeciwwskazania do ćwiczeń w onkologii

ANEMIA - unikanie wysiłków wymagających dużego transportu tlenu np. wysiłków ciągłych i zastępienie ich treningiem interwałowym

NEUTROPENIA - unikanie form aktywniości ruchowej związanej ze zwiększonym ryzykiem infekcji np. ćwiczeń grupowych lub w ostrych warunkach klimatycznych

MAŁOPŁYTKOWOŚĆ - unikanie form aktywności ruchowej związanej ze zwiększonym ryzykiem urazu np. sporty kontaktowe, gry zespołowe

Fizykoterapia i masaż w leczeniu onkologicznym

Stosowanie fizykoterapii w leczeniu onkologicznym

Zasady stosowania fizjoterapii w leczeniu onkologicznym

Zapobieganie zaburzeniom czynnościowym po leczeniu onkologicznym

ETAP WCZESNY (SZPITALNY)

ETAP WCZESNY (SZPITALNY)

REHABILITACJA POSZPITALNA
WCZESNA I PÓŹNA

Wpływ ćwiczeń na sprawność ludzi po leczeniu onkologicznym

Wpływ ćwiczeń na odporność ludzi po leczeniu onkologicznym

Wpływ ćwiczeń na psychikę po leczeniu onkologicznym

Zasady rehabilitacji po radioterapii

Przeciwwskazania do rehabilitacji po radioterapii

Przeciwwskazania do rehabilitacji po radioterapii

PŁYTKI < 50 000/mm3

HEMOGLOBINA < 10 g/dl

LEUKOCYTY< 3 000/mm3

Rehabilitacja psychologiczna po leczeniu onkologicznym

Rehabilitacja społeczna po leczeniu onkologicznym

Formy pomocy

Następstawa

Obrzęk chłonny po leczeniu onkologicznym

NASTĘPSTWA OBRZĘKU
CHŁONNEGO

Słoniowacizna kończyny

Fizjologiczne podstawy leczenia obrzęków chłonnych

Czynniki przepływu chłonki

Czynniki odpływu tkankowego

Czynniki prawidłowego przepływu chłonki

Czynniki wzmagające przepływ chłonki

Cele leczenia obrzęków chłonnych

FIZJOTERAPIA

ODPROWADZENIE NADMIARU PŁYNU
ZMNIEJSZENIE ROZCIĄGNIĘCIA TKANEK
ZWIĘKSZENIE CIŚNIENIA HYDROSTATYCZNEGO
ZMNIEJSZENIE CIŚNIENIA
KOLOIDOOSMOTYCZNEGO
PRZYWRÓCENIE WYDOLNOŚCI ZASTAWEK
URUCHOMIENIE NIEWYKORZYSTANYCH NACZYŃ
CHŁONNYCH
LEPSZE WARUNKI ODŻYWIANIA
NACZYŃ CHŁONNYCH
TWORZENIE KRĄŻENIA OBOCZNEGO
REGENERACJA UKŁADU CHŁONNEGO

Wpływ ucisku na naczynia chłonne

lub 60 G/CM2 (45 mm HG)

Metody leczenia obrzęku chłonnego

KOMPLEKSO7WA TERAPIA
UDRAŻNIAJĄCA

FAZY KOMPLEKSOWEJ
TERAPII UDRAŻNIAJĄCEJ

FAZA I

FAZY KOMPLEKSOWEJ
TERAPII UDRAŻNIAJĄCEJ

FAZA II

Ćwiczenia ruchowe

WPŁYW ĆWICZEŃ RUCHOWYCH
NA UKŁAD CHŁONNY

Pompa mięśniowa

Najbardziej wskazane rodzaje ćwiczeń ruchowych

ĆWICZENIA ODDECHOWE

ĆWICZENIA ZMNIEJSZAJĄCE
PRZEKRWIENIE

ĆWICZENIA UŁATWIAJĄCE
ODPŁYW CHŁONKI

ZASADY STOSOWANIA
ĆWICZEŃ RUCHOWYCH W
OBRZĘKACH CHŁONNYCH

RĘCZNY DRENAŻ CHŁONNY (RDCH

WPŁYW RDCH NA CZYNNOŚĆ
UKŁADU CHŁONNEGO

ZASADY RĘCZNEGO DRENAŻU
CHŁONNEGO

WSKAZANIA DO RĘCZNEGO
DRENAŻU CHŁONNEGO

PRZECIWWSKAZANIA DO
RĘCZNEGO DRENAŻU
CHŁONNEGO

PRZERYWANA KOMPRESJA
PNEUMATYCZNA

PRZERYWANA KOMPRESJA 77
PNEUMATYCZNA (IPC)

UCISKU RÓŻNE RODZAJE RĘKAWÓW I NOGAWIC

WPŁYW IPC NA UKŁAD
NACZYNIOWY

PRZECIWWSKAZANIA DO IPC

STAŁY UCISK

INNE METODY STOSOWANE W
LECZENIU OBRZĘKU
CHŁONNEGO

ELEKTROTERAPIA

LASER BIOSTYMULACYJNY

UTRADŹWIĘKI

HYDROTERAPIA

KRIOTERAPIA

CZYNNIKI CIEPLNE

MASAŻ KLASYCZNY

KINESIO TAPING

EDUKACJA CHOREGO

POSTĘPOWANIE W CZASIE I PO ZAKOŃCZENIU SESJI ZABIEGÓW

CELE REHABILITACJI W
TERMINALNYM OKRESIE
CHOROBY NOWOTWOROWEJ

Cele te są osiągane przez stosowanie metod

NIEZBĘDNY WARUNEK ZDROWIA

Ruch wpływa na (prewencja)

Rola ruchu w prewencji wtórnej

Chorzy leczeni z powodu nowotworów złośliwych powinni

Czynniki ograniczające podejmowanie aktywności ruchowej

ZWIĄZEK AKTYWNOŚCI
RUCHOWEJ Z NOWOTWORAMI
ZŁOŚLIWYMI

AKTYWNOŚĆ RUCHOWA W
PREWENCJI CHOROBY
NOWOTWOROWEJ

CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA
RAKA JELITA GRUBEGO
ZALEŻNIE OD AKTYWNOŚCI
RUCHOWEJ

CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA
RAKA PIERSI ZALEŻNIE OD
AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ

Rehabilitacja chorych

„ze sztucznym odbytem”

Leczenie nowotworów układu pokarmowego

Okres pooperacyjny wczesny

Okres późniejszy

Aktywność fizyczna u chorych ze stomią

Aktywność niewskazana

Rehabilitacja po leczeniu raka piersi

Rak piersi

Zaawansowany rak piersi

Leczenie:

Zaburzenia czynnościowe kończyny górnej po stronie operowanej

Zaburzenia czynnościowe kończyny górnej po stronie operowanej

Rehabilitacja w okresie przedoperacyjnym

Rehabilitacja - od pierwszej doby

Inni autorzy

Rehabilitacja w Polsce

Rehabilitacja od 1-3 doby

Rehabilitacja w od 4-6 doby

Rehabilitacja od 7-10 doby

Inni autorzy

Po etapie szpitalnym

Łagodny guz piersi

Usuwanie obrzęku chłonnego

Drenaż limfatyczny

Rehabilitacja po leczeniu

nowotworów układu ruchu

Leczenie nowotworów kości

Rehabilitacja po amputacji

Rehabilitacja

wycięcie barku z zachowaniem funkcji kończyny górnej

Rehabilitacja

Częściowej resekcji miednicy z zachowaniem stawu biodrowego i kończyny dolnej

Rehabilitacja po leczeniu nowotworów

głowy i szyi

Leczenie

Postępowanie rehabilitacyjne przed leczeniem

Okres pooperacyjny

Rehabilitacja chorych po leczeniu

raka krtani

Leczenie

Całkowite lub częściowe wycięcie

Utrata mowy dźwięcznej

Ograniczenie aktywności, również ruchowej

Okres pooperacyjny

Rehabilitacja po usunięciu krtani

Rehabilitacja po usunięciu krtani

Rehabilitacja chorych po leczeniu

nowotworów O U N

Leczenie

Okres pooperacyjny

Nowotwory rdzenia kręgowego

Po operacji

Procentowy rozkład zachorowań na nowotwory

Pomimo wiedzy o czynnikach które prawdopodobnie usposabiają do rozwoju raka piersi, jego etiologia w większości przypadków jest nieznana

LECZENIE

Przed lustrem

Przed lustrem

Pod prysznicem

Leżąc wygodnie na łóżku

Leżąc wygodnie na łóżku

Samobadanie piersi- pamiętaj

Pamiętaj!!!!!!!!

Zgłoś się natychmiast do lekarza

Gdy zauważysz:

Program Profilaktyki Raka Piersi

Postępowanie rehabilitacyjne w onkologii

Cele rehabilitacji medycznej w onkologii:

Powikłania w onkologii

Zaburzenia czynności w onkologii

Czy w onkologii potrzebna jest rehabilitacja?

Czynnościowe następstwa po leczeniu onkologicznym

Czynniki zwiększające ryzyko zaburzeń czynności

Psychiczne następstwa leczenia onkologicznego

Rehabilitacja w onkologii

PODSTAWĄ REHABILITACJI

MEDYCZNEJ JEST

FIZJOTERAPIA

Fizjoterapia

ĆWICZENIA RUCHOWE

PODSTAWA REHABILITACJI

MEDYCZNEJ

W ONKOLOGII

Bezpośrednie wspomaganie leczenia nowotworów złośliwych przez rehabilitację:

Cel profilaktyczny rehabilitacji

Cel profilaktyczny rehabilitacji

Osiągnięcie celów leczniczych wymaga spełnienia następujących zasad

Przyczyny unikania ćwiczeń po leczeniu onkologicznym

Efekty unikania aktywności ruchowej po leczeniu onkologicznym

ZMĘCZENIE

OSZCZĘDZAJĄCY TRYB ŻYCIA

UNIKANIE WYSIŁKÓW FIZYCZNYCH

OGRANICZENIE AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ

OGRANICZENIE AKTYWNOŚCI ŻYCIOWEJ

ZMNIEJSZENIE ZDOLNOŚCI WYSIŁKOWEJ

NASILENIE OBJAWÓW ZMĘCZENIA

Ćwiczenia ruchowe w onkologii

Zasady ćwiczeń po leczeniu onkologicznym

PRZYKŁADY RÓŻNYCH
TRENINGÓW FIZYCZNYCH W
ONKOLOGII

Przeciwwskazania do ćwiczeń w onkologii

Przeciwwskazania do ćwiczeń w onkologii

ANEMIA - unikanie wysiłków wymagających dużego transportu tlenu np. wysiłków ciągłych i zastępienie ich treningiem interwałowym

NEUTROPENIA - unikanie form aktywniości ruchowej związanej ze zwiększonym ryzykiem infekcji np. ćwiczeń grupowych lub w ostrych warunkach klimatycznych

MAŁOPŁYTKOWOŚĆ - unikanie form aktywności ruchowej związanej ze zwiększonym ryzykiem urazu np. sporty kontaktowe, gry zespołowe

Fizykoterapia i masaż w leczeniu onkologicznym

Stosowanie fizykoterapii w leczeniu onkologicznym

Zasady stosowania fizjoterapii w leczeniu onkologicznym

Zapobieganie zaburzeniom czynnościowym po leczeniu onkologicznym

ETAP WCZESNY (SZPITALNY)

ETAP WCZESNY (SZPITALNY)

REHABILITACJA POSZPITALNA
WCZESNA I PÓŹNA

Wpływ ćwiczeń na sprawność ludzi po leczeniu onkologicznym

Wpływ ćwiczeń na odporność ludzi po leczeniu onkologicznym

Wpływ ćwiczeń na psychikę po leczeniu onkologicznym

Zasady rehabilitacji po radioterapii

Przeciwwskazania do rehabilitacji po radioterapii

Przeciwwskazania do rehabilitacji po radioterapii

PŁYTKI < 50 000/mm3

HEMOGLOBINA < 10 g/dl

LEUKOCYTY< 3 000/mm3

Rehabilitacja psychologiczna po leczeniu onkologicznym

Rehabilitacja społeczna po leczeniu onkologicznym

Formy pomocy

Następstawa

Obrzęk chłonny po leczeniu onkologicznym

NASTĘPSTWA OBRZĘKU
CHŁONNEGO

Słoniowacizna kończyny

Fizjologiczne podstawy leczenia obrzęków chłonnych

Czynniki przepływu chłonki

Czynniki odpływu tkankowego

Czynniki prawidłowego przepływu chłonki

Czynniki wzmagające przepływ chłonki

Cele leczenia obrzęków chłonnych

FIZJOTERAPIA

ODPROWADZENIE NADMIARU PŁYNU
ZMNIEJSZENIE ROZCIĄGNIĘCIA TKANEK
ZWIĘKSZENIE CIŚNIENIA HYDROSTATYCZNEGO
ZMNIEJSZENIE CIŚNIENIA
KOLOIDOOSMOTYCZNEGO
PRZYWRÓCENIE WYDOLNOŚCI ZASTAWEK
URUCHOMIENIE NIEWYKORZYSTANYCH NACZYŃ
CHŁONNYCH
LEPSZE WARUNKI ODŻYWIANIA
NACZYŃ CHŁONNYCH
TWORZENIE KRĄŻENIA OBOCZNEGO
REGENERACJA UKŁADU CHŁONNEGO

Wpływ ucisku na naczynia chłonne

lub 60 G/CM2 (45 mm HG)

Metody leczenia obrzęku chłonnego

KOMPLEKSO7WA TERAPIA
UDRAŻNIAJĄCA

FAZY KOMPLEKSOWEJ
TERAPII UDRAŻNIAJĄCEJ

FAZA I

FAZY KOMPLEKSOWEJ
TERAPII UDRAŻNIAJĄCEJ

FAZA II

Ćwiczenia ruchowe

WPŁYW ĆWICZEŃ RUCHOWYCH
NA UKŁAD CHŁONNY

Pompa mięśniowa

Najbardziej wskazane rodzaje ćwiczeń ruchowych

ĆWICZENIA ODDECHOWE

ĆWICZENIA ZMNIEJSZAJĄCE
PRZEKRWIENIE

ĆWICZENIA UŁATWIAJĄCE
ODPŁYW CHŁONKI

ZASADY STOSOWANIA
ĆWICZEŃ RUCHOWYCH W
OBRZĘKACH CHŁONNYCH

RĘCZNY DRENAŻ CHŁONNY (RDCH

WPŁYW RDCH NA CZYNNOŚĆ
UKŁADU CHŁONNEGO

ZASADY RĘCZNEGO DRENAŻU
CHŁONNEGO

WSKAZANIA DO RĘCZNEGO
DRENAŻU CHŁONNEGO

PRZECIWWSKAZANIA DO
RĘCZNEGO DRENAŻU
CHŁONNEGO

PRZERYWANA KOMPRESJA
PNEUMATYCZNA

PRZERYWANA KOMPRESJA 77
PNEUMATYCZNA (IPC)

UCISKU RÓŻNE RODZAJE RĘKAWÓW I NOGAWIC

WPŁYW IPC NA UKŁAD
NACZYNIOWY

PRZECIWWSKAZANIA DO IPC

STAŁY UCISK

INNE METODY STOSOWANE W
LECZENIU OBRZĘKU
CHŁONNEGO

ELEKTROTERAPIA

LASER BIOSTYMULACYJNY

UTRADŹWIĘKI

HYDROTERAPIA

KRIOTERAPIA

CZYNNIKI CIEPLNE

MASAŻ KLASYCZNY

KINESIO TAPING

EDUKACJA CHOREGO

POSTĘPOWANIE W CZASIE I PO ZAKOŃCZENIU SESJI ZABIEGÓW

CELE REHABILITACJI W
TERMINALNYM OKRESIE
CHOROBY NOWOTWOROWEJ

Cele te są osiągane przez stosowanie metod

NIEZBĘDNY WARUNEK ZDROWIA

Ruch wpływa na (prewencja)

Rola ruchu w prewencji wtórnej

Chorzy leczeni z powodu nowotworów złośliwych powinni

Czynniki ograniczające podejmowanie aktywności ruchowej

ZWIĄZEK AKTYWNOŚCI
RUCHOWEJ Z NOWOTWORAMI
ZŁOŚLIWYMI

AKTYWNOŚĆ RUCHOWA W
PREWENCJI CHOROBY
NOWOTWOROWEJ

CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA
RAKA JELITA GRUBEGO
ZALEŻNIE OD AKTYWNOŚCI
RUCHOWEJ

CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA
RAKA PIERSI ZALEŻNIE OD
AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ

Rehabilitacja chorych

„ze sztucznym odbytem”

Leczenie nowotworów układu pokarmowego

Okres pooperacyjny wczesny

Okres późniejszy

Aktywność fizyczna u chorych ze stomią

Aktywność niewskazana

Rehabilitacja po leczeniu raka piersi

Rak piersi

Zaawansowany rak piersi

Leczenie:

Zaburzenia czynnościowe kończyny górnej po stronie operowanej

Zaburzenia czynnościowe kończyny górnej po stronie operowanej

Rehabilitacja w okresie przedoperacyjnym

Rehabilitacja - od pierwszej doby

Inni autorzy

Rehabilitacja w Polsce

Rehabilitacja od 1-3 doby

Rehabilitacja w od 4-6 doby

Rehabilitacja od 7-10 doby

Inni autorzy

Po etapie szpitalnym

Łagodny guz piersi

Usuwanie obrzęku chłonnego

Drenaż limfatyczny

Rehabilitacja po leczeniu

nowotworów układu ruchu

Leczenie nowotworów kości

Rehabilitacja po amputacji

Rehabilitacja

wycięcie barku z zachowaniem funkcji kończyny górnej

Rehabilitacja

Częściowej resekcji miednicy z zachowaniem stawu biodrowego i kończyny dolnej

Rehabilitacja po leczeniu nowotworów

głowy i szyi

Leczenie

Postępowanie rehabilitacyjne przed leczeniem

Okres pooperacyjny

Rehabilitacja chorych po leczeniu

raka krtani

Leczenie

Całkowite lub częściowe wycięcie

Utrata mowy dźwięcznej

Ograniczenie aktywności, również ruchowej

Okres pooperacyjny

Rehabilitacja po usunięciu krtani

Rehabilitacja po usunięciu krtani

Rehabilitacja chorych po leczeniu

nowotworów O U N

Leczenie

Okres pooperacyjny

Nowotwory rdzenia kręgowego

Po operacjiWyszukiwarka

Podobne podstrony:
Postępowanie rehabilitacyjne, Ratownictwo, Rehabilitacja Rusin
Postępowanie rehabilitacyjne u chorych po alloplastyce stawów biodrowych i kolanowych, Ratownictwo,
Usprawnianie po udarze mózgu, Ratownictwo, Rehabilitacja Rusin
Fizjoterapia w reumatoidalnym zapaleniu stawów, Ratownictwo, Rehabilitacja Rusin
Ocena siły mięśniowej, Ratownictwo, Rehabilitacja Rusin
Zaopatrzenie ortopedyczne, Ratownictwo, Rehabilitacja Rusin
RECHABILITACJA CHORYCH ZE SCHORZENIAMI, Ratownictwo, Rehabilitacja Rusin
Fizykoterapia, Ratownictwo, Rehabilitacja Rusin
Anamneza, Ratownictwo, Rehabilitacja Rusin
Pomiary kątowe zakresu ruchu, Ratownictwo, Rehabilitacja Rusin
OCENA WYSKLEPIENIA STOPY, Ratownictwo, Rehabilitacja Rusin
POMIARY LINIJNE, Ratownictwo, Rehabilitacja Rusin
Amputacje, Ratownictwo, Rehabilitacja Rusin
Metody oceny postawy ciała, Ratownictwo, Rehabilitacja Rusin
Usprawnianie po udarze mózgu, Ratownictwo, Rehabilitacja Rusin
Fizjoterapia w reumatoidalnym zapaleniu stawów, Ratownictwo, Rehabilitacja Rusin
neurologia Postepowanie rehabilitacyjne dla osob z choroba Huntingtona

więcej podobnych podstron