C - Statystyczna analiza wyników pomiarów, Lab C i, Sprawozdanie


Sprawozdanie z ćwiczenia nr 9

Temat : Statystyczna ocena wyników pomiarów. Pomiary wymiarów liniowych trójkątów.

Cel ćwiczenia :

Zapoznanie ze statystyczną oceną wyników pomiarów, wykrywaniem błędów grubych, obliczaniem miary błędów przypadkowych oraz analizą serii pomiarów tej samej wielkości.

Grupa 6

Marek Pokora     

 

1. Przetwarzanie danych z wykorzystaniem komputera :

- obliczenie powierzchni trójkątów ,

- zestawienie i porównanie wszystkich wyników ,

- wyselekcjonowanie wyników dla jednego trójkąta.

2. Analiza wyników :

I) W przeprowadzonych pomiarach boków trójkąta w pomiarze 12 boku został popełniony błąd gruby ok.9 mm . Błąd ten spowodował dużą wartość odchylenia standardowego .Dlatego wykrycie go było bardzo łatwe. Dodatkowym skutkiem błedu było niedokładnie obliczone pole trójkąta Pa = a ha / 2 oraz w na pole obliczone z wzoru Herona.

W pomiarze 11i12 zmierzone dlugości boków różnią się od pozostałych o ok. 1mm. Przyczyną tego mogło być mało dokładne wyzerowanie suwmiarki.

Także w pomiarze 6 znacząco odbiegają od normy wyniki pomiaru wysokości ha i hb .

II) Okazuje się że miary błędów przypadkowych przy pomiarze ugości boków są większe od błędów przypadkowych powstałych przy pomiarze wysokości. Wiąże się to ze stosunkowo trudnym ustawieniem mierzonego boku trójkąta prostopadle do szczęk suwmiarki. Był to jeden z zasadniczych powodów uzyskiwania różnych długości boków.

III) Błędy przypadkowe pomiarów długości boków oraz wysokości , kompensują się w pewnym stopniu , w przypadku obliczania na podstawie odpowiednich danych pola powierzchni trójkąta.

Wartość pola powierzchni obliczonego na podstawie danych , w których nie popełniono błędów grubych , była obarczona mniejszym błędem w stosunku do błędów powstałych przy pomiarze poszczególnych wielkości potrzebnych do obliczenia tego pola.

IV) Błąd gruby powstały przy pomiarze długości boku a wyklucza jednoznaczne wskazanie , który ze sposobów obliczenia pola powierzchni trójkąta jest bardziej dokładny. Wartość pola powierzchni liczona z wzoru Herona zawiera błąd pochodzący od długości boku b.

V) Ze względu na trudniejszy sposób pomiaru długości boków trójkąta od pomiaru długości wysokości tych trójkątów , należałoby wykonać co najmniej kilkakrotnie więcej pomiarów długości boków a , b , c, gdyż im więcej pomiarów tym błąd pomiaru , po odrzuceniu błędów grubych , staje się pomijalnie mały w porównaniu z niedokładnością suwmiarki.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
C - Statystyczna analiza wyników pomiarów, Lab C c, Cezary Kozłowski
C - Statystyczna analiza wyników pomiarów, Lab C h, Pomiar
C Statystyczna analiza wyników pomiarów lab z mier
C - Statystyczna analiza wyników pomiarów, Lab C e, Laboratorium miernictwa elektronicznego
C - Statystyczna analiza wyników pomiarów, Lab C g, Laboratorium Miernictwa Elektronicznego
C - Statystyczna analiza wyników pomiarów, miernictwo3-Marek, SPRAWOZDANIE
Statystyczna analiza wyników pomiarów, Sprawolki
C - Statystyczna analiza wyników pomiarów, spraw.
C - Statystyczna analiza wyników pomiarów, statystyczna analiza wynikow pomiarów(miern), Politechnik
C - Statystyczna analiza wyników pomiarów, mier1
C - Statystyczna analiza wyników pomiarów, SP, Kozieł Piotr
C - Statystyczna analiza wyników pomiarów, KOREK, Marcin Kornak
C - Statystyczna analiza wyników pomiarów, statystyczna anaziza wyn. pomiarˇw
C - Statystyczna analiza wyników pomiarów, spr trˇj, x
C - Statystyczna analiza wyników pomiarów, m-2, Wykona˙ : Grzegorz Kozik
C - Statystyczna analiza wyników pomiarów, cw 1, Protokół z ćwiczenia: Statystyczna analiza wyników
C - Statystyczna analiza wyników pomiarów, Statystyczna analiza wyników pomiarów, Statystyczna anali
Statystyczna analiza wyników pomiarów, Informatyka, Podstawy miernictwa, Laboratorium
C - Statystyczna analiza wyników pomiarów, CW3MIERN, Zespół Szkół Elektronicznych

więcej podobnych podstron