01.10.2012, Aleksander Hulek - słynny pedagog specjalny


Aleksander Hulek - słynny pedagog specjalny
Wiktor Dega - lekarz, pierwszy kawaler orderu uśmiechu

Pedagogika specjalna w perspektywie historycznej:

Etapy rozwoju:

Pedagogika specjalna jako nauka:

Szkolnictwo specjalne na ziemiach polskich (okres zaborów):

- stan powstałych placówek był odzwierciedleniem stanu pedagogiki specjalnej w zaborach

Zabór Pruski:

Zabór Rosyjski:

Zabór Austriacki:

Zasłużeni dla polskiej pedagogiki specjalnej okresu zaborów:

Ks. Jakub Falkowski, Jan Papłoński, Józefat Szczygielski, Jakub Jakubowski, Stanisław Jachowicz, Jan Władysław Dawid, Józefa Joteyko, Michalina Stefanowska.

Stowarzyszenia:

1841 r. - Praca A. Kozubskiego O matołectwie

1845r. - praca A. Janikowskiego Patologia i terapia chorób umysłowych

1919 r. - dekret o obowiązku szkolnym

1921 r. - Konstytucja RP gwarantowała prawo dla edukacji dla WSZYSTKICH dzieci

Pierwsi organizatorzy szkolnictwa specjalnego w Polsce:

Maria Grzegorzewska, Józefa Joteyko, Michalina Stefanowska, Jan Hellmann, Stefan Kopciński, Dorota Kłuszyńska.

Program: J. Hellmann Szkoły i zakłady dla dzieci anormalnych jako kwestia społeczna oraz projekt sieci szkół specjalnych na terenie RP.

0x01 graphic

Publikacje:

1935 r. M. Grzegorzewska Iloraz inteligencji w skali Bineta i jego znaczenie diagnostyczne

1926 r. M. Wawrzynowski Program i metody nauczania w szkole dla upośledzonych umysłowo

1929 r. W. Sterling Dziecko moralnie upośledzone

1931 r. G. Bychowski O psychicznym leczeniu dzieci

1932 r. Sejm uchwalił I ogólnopolską pełną ustawę o ustroju szkolnictwaWyszukiwarka

Podobne podstrony:
01 10 2012
01 10 2012
Technologia informacyjna 01 10 2012
ekonomia plany 01 10 2012
15.10.2012 cz. 2, Pedagogika specjalna - wykłady
15.10.2012 cz. 1, Pedagogika specjalna - wykłady
08.10.2012 cz.1, Pedagogika specjalna - wykłady
pedagogika specjalna0 10 2012
22.10.2012, Pedagogika specjalna - wykłady
08.10.2012 cz.2, Pedagogika specjalna - wykłady
Pedagogika specjalna 9 10 2012
pedagogika specjalna 10 2012
Pedagogika specjalna# 10 2012
05.11.2012, Pedagogika specjalna - wykłady
Katechetyka specjalna trzeci wykład  01 10
Wykład 2012-01-10, psychologia drugi rok, psychologia ról
I rok ZEWIEP wzory obowiazujące w ramach praktyk pedagogicznych 10 2012 (1)
Reh. małego dz. wykład 03.01.2011, pedagogiga specjalna, Semestr V, Rehabilitacja małego dziecka

więcej podobnych podstron