PROJEKT 5 id 398124 Nieznany

background image

WYDZIAŁ TRANSPORTU

POLITECHNIKA ŚLĄSKA

ŚRODKI TRANSPORTU

Temat projektu: S

UWNICA

KONTENEROWA

.

B

ARTŁOMIEJ

W

IDERSKI

M

ICHAŁ

R

ĄPAŁA

GRUPA

T34 TP

Katowice, czerwiec 2011.

background image

Dane

Liczba
kontenerów do
przeładunku:
1A – 49
1B – 53
1C – 68
1D – 72

Obliczenia szkice

Wymiary kontenerów:

Zakłada się, że kontenery w stoją w kolumnach po

max 6 warstw.

2. Z tablicy 3 dobrano szerokość oraz wysokość

suwnicy bramowej kontenerowej:

Wysokość:

H

1

=

12210[mm ]

H

2

=

16640 [mm]

H

4

=

3500 [mm]

Szerokość: L= 40 metrów

3. Dobór parametrów eksploatacyjnych suwnicy.

Z tablicy 3 dobrano:

v

s

=

100 m/min – prędkość jazdy suwnicy

H =20 m – wysokość podnoszenia

v

p

=

6,3 m/min – prędkość podnoszenia

v

w

=

50 m/min – prędkość jazdy wózka

4. Obliczenie cyklu przeładunku na wysokości

przewozu 30 m:

Z tablicy 1 dobrano:

t

m

=

15[ s] – czas manipulacji

Wyliczono:

a) na drodze najdłuższej 30 metrów.

t

p

=

t

h

=

240 s – czas podnoszenia ładunku

t

d

=

20 s – czas przewozu ładunku

t

o

=

20 s240 s15 s=275[ s]

Wynik

H

1

=

12210[mm ]

H

2

=

16640 [mm]

H

4

=

3500 [mm]

L = 40 [m]

L

1

=

L

2

=

20[m]

v

s

=

100 m/min

H =20 m

v

p

=

6,3 m/min

v

w

=

50 m/min

t

m

=

15[ s]

TYP

Wymiary

L [mm]

B szer [mm] H wys [ mm] Masa [kg]

A

12190

2438

2438

304801

B

9125

25400

C

6055

10160

D

1965

7112

L

1

=

L

2

=

20 metrów

background image

Q

max

=

25t

i

c

/

h=7 -

pełnych cykli

h

d

=

24

d

r

=

250

b) na drodze najkrótszej 20 metrów.

t

p

=

t

h

=

180[ s]

t

d

=

20[ s]

t

o

=

20 s180 s15 s=215[s ]

Obliczono czas cyklu ze wzoru :

t

cd

=

t

m

t

p

t

d

t

h

t

o

=

565[ s]

t

ck

=

415[ s]

t

cśr

=

565415

2

=

490 [s ]

5. Obliczenie wydajności teoretycznej i praktycznej:

Wydajność teoretyczna liczona ze wzoru:

W

T

=

Q

max

i

c

/

h=25∗7=175

t

h

Przyjęto współczynnik  – korygujący wydajność

praktyczną na poziomie 0,6.

Zakładając, że suwnica pracuje w systemie

trójzmianowym wyliczono wydajność praktyczną:

W

P

=

W

T

24∗250=1 050 000[

kon
rok

]

t

cd

=

565 [s]

t

ck

=

415[ s]

t

cśr

=

490[ s ]

W

T

=

175

t

h

=

0,6

W

P

=

1 050 000

[

kon
rok

]

background image

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
projekty 3 id 400866 Nieznany
kse projekt id 252149 Nieznany
projekt29 id 400291 Nieznany
projektMOS id 400412 Nieznany
projektowanie 2 id 400443 Nieznany
Projekt 7 A id 398367 Nieznany
projekt0002 id 400180 Nieznany
Projekt 6 id 397770 Nieznany
Omowienie projektu id 335352 Nieznany
GW PROJEKT F id 197909 Nieznany
projekt 4 i 5 id 398318 Nieznany
Mechana projekt2 id 290480 Nieznany
projekt 1 3 id 397964 Nieznany
Projekt3 id 400307 Nieznany
projekt 0 1 id 397933 Nieznany
projekt 3 id 398252 Nieznany
6 Zasady Projektowania id 43987 Nieznany (2)
Projekt X id 399818 Nieznany
pkm projekt 3 id 359898 Nieznany

więcej podobnych podstron