co to jest reportaz, j. polski w gimnazjum- scenariusze lekcji, język polski w gimnazjum, formy wypowiedzi


Temat: Reportaż jako forma wypowiedzi dziennikarskiej

Cele zajęć:

- przygotowanie uczniów do samodzielnego pisania reportażu i wzięcia udziału w konkursie na reportaż z życia szkoły,

- zdobywanie i doskonalenie wiedzy na temat publicystycznych form wypowiedzi.

Metody pracy:

- dyskusja kierowana,

- samodzielna praca z programem multimedialnym,

- praca z tekstem,

- burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

- program multimedialny eduROM G3 Język polski,

- prasa codzienna, np. „Gazeta Wyborcza”, tygodniki, np. „Wprost”.

Przebieg zajęć:

  1. Wstęp

Nauczyciel na wstępie prezentuje propozycję wzięcia udziału w konkursie międzygimnazjalnym na reportaż z życia szkoły. Czyta regulamin, omawia go.

  1. Dyskusja

Nauczyciel wywołuje krótką dyskusję dotyczącą reportażu. Co to za rodzaj wypowiedzi, jakie cechy posiada, itp.?

  1. Gatunki dziennikarskie

Uczniowie siadają do komputerów i każdy samodzielnie przy swoim stanowisku przechodzi lekcję „Gatunki dziennikarskie: reportaż”.

  1. Przegląd prasy

Wspólnie z uczniami odszukujemy w prasie codziennej lub tygodnikach przykłady reportaży. Czytamy fragmenty kilku z nich. Ustalamy cechy dobrego reportażu.

  1. Ciekawe tematy

Wspólnie w grupie metodą burzy mózgów ustalamy, jakie tematy mogą być interesujące dla młodego dziennikarza, który ma napisać reportaż z życia szkoły.

  1. Zakończenie

Nauczyciel prosi zainteresowanych udziałem w konkursie, by do następnego spotkania zastanowili się nad problemem, jaki chcą poruszyć. Następne zajęcia poświęcone będą tematowi: „Jak napisać ciekawy reportaż?”Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Co to jest argument, j. polski w gimnazjum- scenariusze lekcji, język polski w gimnazjum, formy wypo
Podanie, j. polski w gimnazjum- scenariusze lekcji, język polski w gimnazjum, formy wypowiedzi
CO TO JEST SZCZĘŚCIE, WYPRACOWANIA J.POLSKI
Opisywanie świata, j. polski w gimnazjum- scenariusze lekcji, język polski w gimnazjum, formy wypowi
Co to jest powietrze - scenariusz, przedszkole, scenariusze zajęć
Co to jest film, scenariusze
wywiad, j. polski w gimnazjum- scenariusze lekcji, język polski w gimnazjum, formy wypowiedzi
Jak pisać sprawozdanie, j. polski w gimnazjum- scenariusze lekcji, język polski w gimnazjum, formy w
8 co to jest regulamin klasowy, scenariusze zajęć kl. I-III
Scenariusz zajęć zintegrowanych dla 6-latków (Co to jest dom), Przedszkole
charakterystyka postaci, j. polski w gimnazjum- scenariusze lekcji, język polski w gimnazjum, formy
Jak pisać telegram, j. polski w gimnazjum- scenariusze lekcji, język polski w gimnazjum, formy wypow
jak pisać list, j. polski w gimnazjum- scenariusze lekcji, język polski w gimnazjum, formy wypowiedz
Bursztyny, j. polski w gimnazjum- scenariusze lekcji, język polski w gimnazjum, lektury
list otwarty, j. polski w gimnazjum- scenariusze lekcji, język polski w gimnazjum, formy wypowiedzi
Notatka prasowa, j. polski w gimnazjum- scenariusze lekcji, język polski w gimnazjum, formy wypowied
ŻYCIORYS, j. polski w gimnazjum- scenariusze lekcji, język polski w gimnazjum, formy wypowiedzi
Co to jest wallenrodyzm, SZKOŁA, język polski, romantyzm

więcej podobnych podstron