Hospitacja zajęć zintegrowanych w klasie II czesc 3, do sprawdzenia śmietnisko, praktyki pedagogiczne klasa II


Hospitacja zajęć zintegrowanych w klasie II.

Prowadząca: Beata Bąk

Hospitująca: Janina Kruk ,hospitacja dwudniowa.

Data: 04.09.2008r.

Temat bloku: Co oznaczają kolory i znaki na mapie?

1. Wypowiedzi uczniów na temat kolejnych przygód Filipa, bohatera opowiadania S. Grabowskiego i M Nejmana „Podróż po mapie”. Układanie i zapisywanie zdań. Pomoce dydaktyczne: mapa Polski, wycinanka 3/1, podręcznik, s. 16-17.

Lp.

Czynności nauczyciela

Czynności ucznia

Uwagi

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Słuchanie czytanego przez nauczyciela opowiadania „Podróż po mapie” (podręcznik, s. 16).

Opowiadanie kolejnych przygód Filipa na podstawie tekstu i ilustracji.

Rozmowa na temat bezpieczeństwa podczas jazdy samochodem. Odpowiedź na pytanie: Czy Filip mógł w rzeczywistości przeżyć takie przygody?

Czytanie opowiadania „Podróż po mapie” z podziałem na role (podręcznik, s.16).

Poznanie różnych środków transportu.

Swobodne wypowiedzi dzieci na temat utworu. Nadawanie tytułów kolejnym obrazkom.

Przykład:

1.Mapa zaprasza Filipa na wycieczkę.

2.Chłopiec leci latawcem ponad rzeką.

3.Filip podróżuje samochodem po drogach .

4.Nieuważny kierowca Filip wjeżdża do jeziora.

5.Samochód nieoczekiwanie zatrzymuje się na torach kolejowych.

6.Filip przeprawia się przez bagna.

7.Chłopiec jedzie krętą, górską drogą.

Przepisanie zdań do zeszytu.

Nazwanie środków transportu przedstawionych na rysunkach.

Wykonanie ćwiczenia 2, s. 18.

Pisanie zdań na temat wymarzonej podróży.

Atmosfera w klasie jest miła, wszyscy starają się by nowa koleżanka dobrze się czuła w klasie.

Dzieci przepisując zdania zwracają uwagę na pisownię i interpunkcję.

Czytanie przez dzieci opowiadania,

n-lka pyta na wyrywki wszystkie dzieci.

2. Poznanie znaków umownych i kolorów stosowanych na mapach. Pomoce dydaktyczne: mapa Polski, wycinanka 3/1, tablice Świat wokół nas - krajobrazy Polski, podręcznik, s. 16-18.

Lp.

Czynności nauczyciela

Czynności ucznia

Uwagi

1.

2.

Odszukiwanie na ilustracjach oraz w opowiadaniu „Podróż po mapie” znaków, którymi oznaczane są rzeki, drogi, linie kolejowe, jeziora, bagna, niziny, wyżyny, góry.

Praca z mapą Polski.

Wykonanie ćwiczenia 1, s.18.

Odszukanie na mapie poznanych symboli. Określanie ukształtowania terenu naszego kraju na podstawie poznanych na zajęciach kolorów, stosowanych na mapach.

Zabawa Wędrówka.

Uczniowie odszyfrowują znaki na mapie.

3. Przedstawienie środkami plastycznymi tematu Co mogę zobaczyć, lecąc samolotem nad Polską? Pomoce dydaktyczne: wycinanka 4/1, podręcznik, s. 19.

Lp.

Czynności nauczyciela

Czynności ucznia

Uwagi

1.

2.

3.

4.

Rozmowa z dziećmi na temat wyglądu ziemi z lotu ptaka.

Podanie tematu pracy plastycznej.

Zwrócenie uwagi na konieczność wykorzystania w pracy plastycznej wiadomości na temat kolorów i znaków na mapach.

Wystawa i ocena prac.

Oglądnie zdjęć lotniczych przedstawiających wygląd różnych miejsc z pewnej wysokości (wycinanka 4/1).

Wypowiedzi dzieci na temat wyglądu zaobserwowanych elementów.

Samodzielna praca dzieci.

Podczas pracy plastycznej dzieci są bardzo skupione, każde chce jak najładniej wykonać swoją pracę .

4-5. Dodawanie liczb w zakresie 9. Pomoce dydaktyczne: oś liczbowa do prezentacji na tablicy, liczby w kolorach (wycinanka 1/1), podręcznik, s. 20-23.

Lp.

Czynności nauczyciela

Czynności ucznia

Uwagi

1.

2.

3.

4.

5.

Rachunek pamięciowy.

-Obliczcie 2+2=, 6+3=, 2+1=, 9+0=.

-Podajcie liczby mniejsze od 4.

-Podajcie liczby większe od 3.

-Jakie dwie liczby można dodać, żeby otrzymać 8?

Dodawanie liczb w zakresie 6.

-Wypiszcie kolejne liczby na osi liczbowej.

-Jakie liczby mieszkają w krainie liczb, do której dziś przybyliście?

-Jakie liczby zamieszkują na nizinach? Po czym to poznałeś?

-Jakie jest ukształtowanie terenu, na którym mieszkają jedynki?

-Gdzie mieszkają trójki?

Przedstawianie dodawania na osi liczbowej.

-Czego uczą się mieszkańcy tego miasta?

-Posłuchajcie, jak przedstawiają oni dodawanie na osi liczbowej.

-Przedstawcie na osi liczbowej dodawanie:2+2=4.

-Przedstawcie na osi liczbowej dodawanie: 2+3=, 4+0=, 1+4=.

Dodawanie liczb w zakresie 7.

-Odszukajcie klocek oznaczający liczbę 7. Zbudujcie kolorowy dywanik, w którym każdy pasek będzie równy klockowi 7 i będzie się składał z dwóch klocków.

-Ile takich pasków udało się wam ułożyć?

-Odszukajcie klocek oznaczający liczbę 8. Zbudujcie kolorowy dywanik, w którym każdy pasek będzie równy klockowi 8 i będzie się składał z dwóch klocków.

-Ile takich pasków udało się wam ułożyć?

-Popatrzcie na swoje dywaniki. Jak zmienia się długość klocków w poszczególnych paskach?

-Przeczytajcie treść zadania.

-Co mamy zrobić w tym zadaniu?

-Jak liczba umieszczona jest na lokomotywie?

-Jakie liczby dopisaliście?

-Przeczytajcie uzupełnione przykłady.

-Według jakiej zasady zapisaliście przykłady na wagonach pociągu?

-Jaką liczbę napiszecie na lokomotywie?

-Napiszcie wszystkie przykłady na dodawanie dwóch liczb, których wynik wynosi 7 tak, aby pierwsza liczba rosła, a druga malała.

-Połączcie ze sobą te przykłady, w których są takie same liczby. Ile jest wszystkich przykładów na dodawanie dwóch liczb, których wynik to 7?

Domowniczek 3-4.

Wykonanie zadania 1, s. 20.

-Domek stoi na zielonej plamie, a zielony kolor na mapach oznacza niziny. Na nizinach mieszkają czwórki i dwójki.

-Jedynki mieszkają na wyżynach.

-Trójki mieszkają w górach.

-Zaznaczę najpierw liczbę, do której będę dodawał. Jest to liczba 2. Potem doliczę tyle, ile chcę dodać, czyli 2. Odczytam na osi otrzymany wynik. Doszedłem do punktu z liczbą 4, to znaczy, że 2+2=4.

Wykonanie zadania 2, s. 21.

Praca parami z liczbami w kolorach.

-6+1=, 5+2=, 4+3=, 3+4=,2+5=,1+6= - sześć pasków.

-7+1=, 6+2=, 5+3=, 4+4=, 3+5=, 2+6=, 1+7= - siedem pasków.

-Jeśli długość jednego klocka się zwiększa, to długość drugiego klocka musi się zmniejszyć.

-W każdym dywaniku są po dwa paski ułożone z takich samych klocków. W tych paskach klocki zamieniły się miejscami.

Wykonanie zadania 3, s. 22.

-Mamy na kolejnych wagonikach dopisać takie liczby, aby dodane do siebie, dały wynik zapisany na lokomotywie.

-7+0=, 6+1=, 5+2=, 4+3=.

-Zamienialiśmy liczby w przykładach miejscami, bo wynik miał się nie zmieniać.

-Liczbę 7.

Wykonanie ćwiczenia 4, s. 23.

Zaobserwowałam, że w zadaniach matematycznych w tej klasie lepsze od chłopców są dziewczynki.

Nauczycielka nagradza aktywne dzieci na lekcji serduszkami i pochwałą.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Hospitacja zajęć zintegrowanych w klasie II czesc 4, do sprawdzenia śmietnisko, praktyki pedagogicz
Hospitacja zajęć zintegrowanych w klasie II czesc2, do sprawdzenia śmietnisko, praktyki pedagogiczn
Hospitacja zajęć zintegrowanych w klasie II, do sprawdzenia śmietnisko, praktyki pedagogiczne klasa
Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy II 18.09.2008, do sprawdzenia śmietnisko, praktyki pedagog
Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy II 15, do sprawdzenia śmietnisko, praktyki pedagogiczne kl
Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy II 17.09, do sprawdzenia śmietnisko, praktyki pedagogiczne
Scenariusz zajęć dla 6, do sprawdzenia śmietnisko, praktyki pedagogiczne klasa II
Monografia liczny 5, do sprawdzenia śmietnisko, praktyki pedagogiczne klasa II
ZAJ CIE OTWARTE DLA RODZICÓW 26.04 2007, do sprawdzenia śmietnisko, praktyki pedagogiczne klasa II
12SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH W KLASIE II
Scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie III opracowany do realizacji projektu?ukacyjnego pt
10SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH W KLASIE II
4SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH W KLASIE II
2 SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH W KLASIE II
3SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH W KLASIE II
6SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH W KLASIE II
8SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH W KLASIE II
1SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH W KLASIE II
5SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH W KLASIE II

więcej podobnych podstron