RECHABILITACJA CHORYCH ZE SCHORZENIAMI, Ratownictwo, Rehabilitacja Rusin


RECHABILITACJA CHORYCH ZE SCHORZENIAMI
UKŁADU ODDECHOWEGO

Wpływ wysiłku na czynności układu oddechowego

Ćwiczenia fizyczne działają  kształtująco na

Ćwiczenia fizyczne działają  kształtująco na

Zaburzenia czynności układu oddechowego

Postać ograniczająca - restrykcyjna

Postać restrykcyjna powstaje na wskutek

Postać zaporowa - obturacyjna

Postać obturacyjna powstaje na wskutek

Postać izolowana uposledzenia wentylacji płuc

Cele i zasady rehabilitacji w chorobach układu oddechowego

Cele i zasady rehabilitacji w chorobach układu oddechowego

Celem ćwiczeń oddechowych jest:

Celem ćwiczeń oddechowych jest:

Wskazania

Przeciwwskazania:

Zależnie od spełnianych zadań ćwiczenia oddechowe mogą mieć charakter:

Ćwiczenia oddechowe mogą być stosowane jako;

Ćwiczenia oddechowe mogą być stosowane jako:

Ćwiczenia z oporem w czasie wdechu, wydechu lub obu faz

Pozycje dla ćwiczeń oddechowych

Pozycje dla ćwiczeń oddechowych

Mięśnie biorące udział w procesie oddychania - mm wdechowe

Mięśnie biorące udział w procesie oddychania - mm wydechowe

Oddychanie torem brzusznym (przeponowym)

Oddychanie torem piersiowym (żebrowym)

Zasady wykonywania ćwiczeń oddechowych

Dodatkowe zabiegi

Drenaż ułożeniowy

przyjęcie przez chorego takiej pozycji, która ułatwi odpływ wydzieliny z drzewa oskrzelowego pod wpływem siły ciężkości.

Cel:

Metodyka

Przeciwwskazania

Ćwiczenia skutecznego kaszlu

Fizykoterapia i masaż

Inhalacje -aerozoloterapia

Fizykoterapia

Światłolecznictwo

Fizykoterapia

Elektroterapia

Fizykoterapia

Ultradźwięki

Masaż

Największe zastosowanie mają techniki:

Oklepywanie

Przeciwwskazanie: niewydolność oddechowa, zator tetnicy płucnej, odma opłucnowa, osteoporoza, guz nowotworowy, uszkodzenia skóry i rany

Rehabilitacja w pulmonologii

Przewlekłe zapalenie oskrzeli

Postępowanie rehabilitacyjne

Przewlekłe zapalenie oskrzeli

Główne objawy choroby

Cel fizjoterapii w przewlekłym zapaleniu oskrzeli

Leczenie

Szczególne zalecenia

Rozstrzenie oskrzeli

Postępowanie rehabilitacyjne

Rozstrzenie oskrzeli

Główne objawy

Cel fizjoterapii w rozstrzeniu oskrzeli

Leczenie

Szczególne zalecenia

Rozedma płuc

Postępowanie rehabilitacyjne

Rozedma płuc

Okołozrazikowa rozedma, charakterystycznie dla palaczy. Przecięta powierzchnia zawiera liczne jamy wypełnione związkami węgla o czarnym kolorze

Główne objawy

Cel fizjoterapii w rozedmie płuc

Leczenie

Szczególne zalecenia

Zmniejszenie napięcia mięśni

Szczególne zalecenia

ćwiczenia oddechowe

Szczególne zalecenia

zwiększenie ruchomości klatki piersiowej

Szczególne zalecenia

ćwiczenia zwiększające amplitudę i siłę przepony

Szczególne zalecenia

ćwiczenia mm brzucha

Astma oskrzelowa

Postępowanie rehabilitacyjne

Astma oskrzelowa

Główne objawy

Cel fizjoterapii w astmie oskrzelowej

Leczenie

Szczególne zalecenia

Szczególne zalecenia

Zapalenie płuc

Postępowanie rehabilitacyjne

Wysięk opłucnowy. Zdjęcie klatki piersiowej ujawniające obecność wysięku opłucnowego. Strzałka A wskazuje poziom płynów w prawej części klatki piersiowej. Objętość płuca jest zmniejszona z powodu ucisku wywołanego przez płyn wokół płuca.

Zapalenie płuc

Główne objawy

Leczenie

Wysiękowe zapalenie opłucnej

Postępowanie rehabilitacyjne

Wysiękowe zapalenie opłucnej

Objawy

Leczenie

Okres ostry

Po wchłonięciu wysięku

W okresie późniejszymWyszukiwarka

Podobne podstrony:
Postępowanie rehabilitacyjne u chorych po alloplastyce stawów biodrowych i kolanowych, Ratownictwo,
Usprawnianie po udarze mózgu, Ratownictwo, Rehabilitacja Rusin
Pielęgnowanie chorych ze schorzeniami układu krwiotwórczego
Pielęgnowanie chorych ze schorzeniami układu krążenia (1)
Fizjoterapia w reumatoidalnym zapaleniu stawów, Ratownictwo, Rehabilitacja Rusin
Ocena siły mięśniowej, Ratownictwo, Rehabilitacja Rusin
Zaopatrzenie ortopedyczne, Ratownictwo, Rehabilitacja Rusin
Postępowanie rehabilitacyjne, Ratownictwo, Rehabilitacja Rusin
Fizykoterapia, Ratownictwo, Rehabilitacja Rusin
Anamneza, Ratownictwo, Rehabilitacja Rusin
Pomiary kątowe zakresu ruchu, Ratownictwo, Rehabilitacja Rusin
OCENA WYSKLEPIENIA STOPY, Ratownictwo, Rehabilitacja Rusin
Pielęgnowanie chorych ze schorzeniami układu krwiotwórczego
POMIARY LINIJNE, Ratownictwo, Rehabilitacja Rusin
Amputacje, Ratownictwo, Rehabilitacja Rusin
Metody oceny postawy ciała, Ratownictwo, Rehabilitacja Rusin
Pielęgnowanie chorych ze schorzeniami wielkich gruczołów wątroby i trzustki
Postępowanie rehabilitacyjne w onkologii, Ratownictwo, Rehabilitacja Rusin
Usprawnianie po udarze mózgu, Ratownictwo, Rehabilitacja Rusin

więcej podobnych podstron