Hospitacja zajęć zintegrowanych w klasie II, do sprawdzenia śmietnisko, praktyki pedagogiczne klasa II


Hospitacja zajęć zintegrowanych w klasie II.

Prowadząca: Beata Bąk

Hospitująca: Janina Kruk

Data: 02.09.2008r.

Temat bloku: Witaj w szkole.

1-2. Dłuższe wypowiedzi dzieci na temat pierwszego dnia pobytu w szkole po wakacjach oraz wakacyjnych przygód na podstawie doświadczeń uczniów i wiersza E. Drzał „ Witaj, szkoło!” Litery jako znaki pisania.

Lp.

Czynności nauczyciela

Czynności ucznia

Uwagi

1.

2.

3.

4.

5.

Rozmowa na temat pierwszego dnia pobytu w szkole.

Omawianie ilustracji (podręcznik, s. 4-5). Zwrócenie uwagi na dziecko niepełnosprawne przedstawione na ilustracji.

Podanie przez nauczyciela informacji na temat nauki i wakacji w dawnych czasach.

Włączenie piosenki „Witaj, szkoło!”, a następnie przeczytanie wiersza (podręcznik, s. 5).

Przypomnienie wiadomości o głoskach i literach. Wykonanie ćwiczenia (1, s.6 ).

Przypomnienie wiadomości o zdaniach. Wykonanie ćwiczenia (2, s. 7).

Wypowiedzi dzieci na temat uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego, ich nastawienie do pracy, chęci powrotu do szkoły.

Wypowiedzenie dzieci na temat wysłuchanych utworów. Formułowanie odpowiedzi na pytania (podręcznik, s. 5). Opowiadanie przez uczniów ich wakacyjnych przygód.

Odszukanie liter oznaczających samogłoski i spółgłoski. Wyodrębnianie dwuznaków wśród zapisanych liter. Odgadnięcie brakującego dwuznaku (ch).

Dzieci z ochotą opowiadają o pierwszym dniu pobytu w szkole.

Są pełne optymizmu i zapału do pracy.

Powitały też nową koleżankę

Honoratkę, która przyszła do ich szkoły z powodu przeprowadzki do innego miejsca zamieszkania.

Dzieci zgłaszają się do odpowiedzi, widać ze każde chce być zauważone i zapytane przez panią.

3. Nauka piosenki „Witaj szkoło!”. Tempo w utworach muzycznych. Pomoce dydaktyczne: odtwarzacz CD, nagranie utworu „Witaj szkoło!” (płyta 1), podręcznik, s. 5, Śpiewnik, s. 1.

Lp.

Czynności nauczyciela

Czynności ucznia

Uwagi

1.

2.

3.

Wysłuchanie piosenki „Witaj szkoło!”.

Przypomnienie wiadomości na temat budowy piosenki.

Wspólne śpiewnie piosenki „Witaj szkoło!”.

Wypowiedzenie dzieci na temat wysłuchanego utworu, porównanie piosenki z wierszem. Rytmiczna recytacja tekstu na zasadzie echa. Recytacja tekstu z jednoczesnym wyklaskiwaniem rytmu piosenki. Nauka piosenki fragmentami, metodą słuchu.

Dzieci z ochotą uczą się nowej piosenki, ta klasa bardzo lubi śpiewać.

4.Liczby od 0 do 9.

Pomoce dydaktyczne: liczmany, liczby w kolorach (wycinanka 1/1), kartoniki z liczbami od 0 do 9 (wycinanka 2/1), podręcznik, s. 8-9.

Lp.

Czynności nauczyciela

Czynności ucznia

Uwagi

1.

2.

3.

4.

5.

Liczenie przedmiotów w zakresie 9.

Nauczyciel przygotowuje 5 tornistrów, 8 zeszytów, 6 kredek, kartoniki z liczbami od 0 do 9. Uczniowie otrzymują kartoniki z liczbami od 0 do 9 wycinanka 2/1), klocki liczby w kolorach (wycinanka 1/1/) dla każdej pary uczniów w ławce.

-Policzcie kredki ile ich jest

-Odszukajcie kartoniki z zapisem cyfrowym liczby 6 i zawieście na tablicy.

-Odkładajcie po kolei kredki, licząc: pierwsza, druga...

-Wybierzcie 9 klocków. Policzcie je głośno.

-Odszukajcie kartonik z zapisem cyfrowym liczby 9.

-Przeliczcie po kolei klocki: pierwszy...

-Wskażcie tyle przedmiotów, ile pokazuje liczba na kartoniku.

Porządkowanie liczb według podanych warunków.

-Uporządkujcie liczby na kartonikach od najmniejszej do największej i głośno odczytajcie.

-Jakiej liczby jednocyfrowej brakuje?

-Uporządkujcie liczby od największej do najmniejszej i głośno odczytajcie.

-Wybierzcie kartoniki przedstawiające liczby: 7, 6, 0, 9.

-Uporządkujcie te liczby od najmniejszej do największej (i odwrotnie).

-Odczytajcie jak uporządkowaliście.

-Wybierzcie kartoniki z liczbami większymi od liczby 6.

-Jakie liczby zostały?

Wykonanie zadania 1. s. 8.

-Co przedstawiono na ilustracji?

-Opowiedzcie co się dzieje.

-Policzcie elementy na ilustracji. Ile ich jest ?

Zapis słowny liczb.

Zapis słowny liczb na tablicy, omówienie trudności ortograficznych. Pisanie liczb przez uczniów. (podręcznik, s. 9).

Porównywanie i porządkowanie liczb według podanego warunku.

Uczniowie otrzymują liczby w kolorach.

-Wyjmijcie z pudełek po jednym klocku każdego koloru. Odłóżcie do pudełek najdłuższy klocek. Pozostałe klocki ułóżcie od najkrótszego do najdłuższego.

-Jaki jest najkrótszy klocek?

-Jaki jest najdłuższy klocek?

-Uporządkujcie klocki tak, aby powstały schodki. Pamiętajcie o równej postawie, Jakiego koloru są poszczególne stopnie?

-Wejdźcie na górę, licząc stopnie: pierwszy, drugi ...

-Zejdźcie na dół, licząc każdy stopień (dziewięć, osiem, siedem lub dziewiąty, ósmy, siódmy itd.).

-Pokażcie piąty schodek. Powiedzcie, jakiego jest koloru. Czy jest jedno rozwiązanie?

-Który z kolei jest różowy klocek, licząc od najkrótszego (od najdłuższego)?

-Który klocek jest dłuższy:5 czy 7? Który klocek jest krótszy:1 czy 2?

Wykonanie zadań:2, 3, 4, s.9.

Domowniczek 1.

-Jeden, dwa ... Jest ich 6.

-Zera.

-0, 1, 2, 3, 4, 5.

-Jest 5 samochodów, 1 samolot, 2 żaglówki, 6 namiotów, 3 chmurki, 4 krowy, 7 dzieci, 0 domów, 8 drzew, 9 jabłek.

Dzieci wykonują polecenia nauczyciela.

Manipulowanie pomocami sprawia uczniom dużo radości.

Uczniowie aktywnie uczestniczą w lekcji.

Uczniowie zgłaszają się do odpowiedzi i otrzymują za prawidłową odpowiedź serduszko. Po zebraniu trzech serduszek uczeń dostaję Piątkę.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Hospitacja zajęć zintegrowanych w klasie II czesc 3, do sprawdzenia śmietnisko, praktyki pedagogicz
Hospitacja zajęć zintegrowanych w klasie II czesc 4, do sprawdzenia śmietnisko, praktyki pedagogicz
Hospitacja zajęć zintegrowanych w klasie II czesc2, do sprawdzenia śmietnisko, praktyki pedagogiczn
Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy II 18.09.2008, do sprawdzenia śmietnisko, praktyki pedagog
Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy II 15, do sprawdzenia śmietnisko, praktyki pedagogiczne kl
Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy II 17.09, do sprawdzenia śmietnisko, praktyki pedagogiczne
Scenariusz zajęć dla 6, do sprawdzenia śmietnisko, praktyki pedagogiczne klasa II
Monografia liczny 5, do sprawdzenia śmietnisko, praktyki pedagogiczne klasa II
ZAJ CIE OTWARTE DLA RODZICÓW 26.04 2007, do sprawdzenia śmietnisko, praktyki pedagogiczne klasa II
12SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH W KLASIE II
10SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH W KLASIE II
4SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH W KLASIE II
2 SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH W KLASIE II
3SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH W KLASIE II
6SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH W KLASIE II
8SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH W KLASIE II
1SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH W KLASIE II
5SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH W KLASIE II
7SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH W KLASIE II

więcej podobnych podstron