C - Statystyczna analiza wyników pomiarów, spr trˇj, x


24 marca 2000

Łukasz Firlej wydz. EiT

nr indeksu : 100733

Sprawozdanie

Temat : STATYSTYCZNA ANALIZA WYNIKÓW POMIARÓW.

* Program ćwiczenia:

-pomiar trójkąta nr 7 suwmiarką cyfrową o błędzie granicznym ±0,03

x

X

n

S

sx=

Δp=3sx

Δn

δp=

δn=

Ostateczny

wynik

pomiaru

Mm

Mm

Mm

Mm

mm

%

%

Mm

a

94,012

12

0,0302

0,0087

0,0262

0,03

0,0278

0,0319

94,012± 0,0562

b

84,611

12

0,0356

0,0103

0,0308

0,03

0,0364

0,0355

84,611±0,0608

c

75,432

12

0,0512

0,0148

0,0443

0,03

0,0588

0,0398

75,432±0,0743

ha

64,685

12

0,0943

0,0272

0,0817

0,03

0,1263

0,0464

64,685±0,1117

hb'

71,813

11

0,0237

0,0071

0,0214

0,03

0,0299

0,0418

71,813±0,0514

hb

71,885

12

0,2543

*

*

*

*

*

*

hc

80,546

12

0,056

0,0162

0,0485

0,03

0,0602

0,0372

80,546±0,0785

mm2

Mm2

mm2

mm2

mm2

%

%

Mm2

Pa

3040,7

12

4,6

1,3279

3,9837

0,131013

3040,7±

Pb'

3038

11

11,4

3,4372

10,3117

0,339424

3038,0±

Pb

3041,2

12

11,1

*

*

*

*

*

*

Pc

3037,9

12

3,2

0,9238

2,7713

0,091224

3037,9±

Ph

3029,6

12

2,8

*

*

*

*

*

*

Ph'

3029,5

11

2,8

0,8442

2,5327

0,083601

3029,5±

* Zestawienie wyników pomiarów:

a,b,c - boki trójkąta;

0x08 graphic
x - średnia arytmetyczna n pomiarów;

s - odchylenie średnie kwadratowe;

sx - odchylenie średniej arytmetycznej;

Δp - błąd graniczny pomiaru ;

W protokole (tabela 1 ; 3 pomiar wysokości hb trójkąta) student popełnił błąd gruby. Okazało się, że wynik tego pomiaru wykracza poza przedział, w którym (zgodnie z funkcją Gaussa rozkładu gęstości prawdopodobieństwa) powinno znajdować się 99,7% wyników. Jest to spowodowane (błędnym odczytem z suwmiarki lub pomyłką przy wprowadzaniu danych do pamięci komputera), wobec czego wynik powinien zostać odrzucony podczas analizy pomiarów.

xi>x+3s po podstawieniu danych:

72,69>71.885+3*0,2543

72,69>72,6479

Odchyleni średnie kwadratowe s dla poprawnych 11 wyników obliczyłem korzystając ze wzoru:

i={1,...,n};

średnia x to średnia arytmetyczna.

* Wnioski

Wyniki obliczeń są zgodne z oczekiwaniami. Po odrzuceniu błędu grubego okazało się, że ostateczne wyniki pomiarów różnią się w pewnym stopniu, co wynika przede wszystkim z subiektywnych odczytów z urządzenia pomiarowego tzn. suwmiarki. Przy pomiarach boków trójkąta istniała tendencja do zawyżania wyniku, podczas pomiaru wysokości - do zaniżania. . Na większy błąd przy obliczaniu pola zgodnie ze wzorem 0x01 graphic
, niż korzystając ze wzoru Herona 0x01 graphic
gdzie 0x01 graphic
ma wpływ większy błąd wysokości h trójkąta. Wielkość h nie jest wykorzystywana we wzorze Herona, a jest podstawowym czynnikiem wg klasycznego wzoru na pole trójkąta.

Załączniki:

- protokół z wynikami przeprowadzonuch pomiarów

2

Δn(Pa)= Δna + Δnh = Δn [mm2]Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
C - Statystyczna analiza wyników pomiarów, spraw.
C - Statystyczna analiza wyników pomiarów, statystyczna analiza wynikow pomiarów(miern), Politechnik
C - Statystyczna analiza wyników pomiarów, mier1
C - Statystyczna analiza wyników pomiarów, Lab C c, Cezary Kozłowski
C - Statystyczna analiza wyników pomiarów, Lab C h, Pomiar
C - Statystyczna analiza wyników pomiarów, SP, Kozieł Piotr
C - Statystyczna analiza wyników pomiarów, KOREK, Marcin Kornak
C - Statystyczna analiza wyników pomiarów, statystyczna anaziza wyn. pomiarˇw
C - Statystyczna analiza wyników pomiarów, miernictwo3-Marek, SPRAWOZDANIE
C Statystyczna analiza wyników pomiarów lab z mier
C - Statystyczna analiza wyników pomiarów, m-2, Wykona˙ : Grzegorz Kozik
C - Statystyczna analiza wyników pomiarów, Lab C e, Laboratorium miernictwa elektronicznego
C - Statystyczna analiza wyników pomiarów, cw 1, Protokół z ćwiczenia: Statystyczna analiza wyników
Statystyczna analiza wyników pomiarów, Sprawolki
C - Statystyczna analiza wyników pomiarów, Lab C i, Sprawozdanie
C - Statystyczna analiza wyników pomiarów, Statystyczna analiza wyników pomiarów, Statystyczna anali
Statystyczna analiza wyników pomiarów, Informatyka, Podstawy miernictwa, Laboratorium
C - Statystyczna analiza wyników pomiarów, Lab C g, Laboratorium Miernictwa Elektronicznego
C - Statystyczna analiza wyników pomiarów, CW3MIERN, Zespół Szkół Elektronicznych

więcej podobnych podstron