Statystyczna analiza wyników pomiarów, Sprawolki


POLITECHNIKA WROCŁAWSKA
INSTYTUT METROLOGII

Byszewski Jarosław

Sikorski Arkadiusz

Temat ćwiczenia:

Statystyczna analiza wyników pomiarów.

Wydział Elektroniki Rok I

Data wykonania: 30.03.1998

Ocena:

  1. CEL ĆWICZENIA

Celem ćwiczenia jest zapoznanie ze statystyczną analizą wyników pomiarów, a w szczególności sposobami znajdowania i eliminacji wyników pomiarów obarczonych „błędami grubymi”, wyznaczania i analizy składowej przypadkowej oraz składowej systematycznej błędów pomiarów.

  1. PRZEBIEG ĆWICZENIA

  1. SPIS PRZYRZĄDÓW

  1. WYNIKI POMIARÓW

Tabela pomiarów długości boków i wysokości trójkąta nr 9:

Lp.

a

a

b

b

c

c

ha

ha

hb

hb

hc

hc

1

95,00

0,098

85,97

0,205

75,97

0,262

85,31

18,516

72,32

0,043

81,63

0,042

2

95,04

0,138

85,86

0,095

73,03

-2,678

65,34

-1,454

72,41

0,133

82,01

0,422

3

94,94

0,038

85,83

0,065

76,05

0,342

65,38

-1,414

72,42

0,143

81,60

0,012

4

94,98

0,078

85,87

0,105

76,05

0,342

65,30

-1,494

72,38

0,103

81,60

0,012

5

94,98

0,078

85,84

0,075

76,04

0,332

65,30

-1,494

72,32

0,043

81,42

-0,168

6

95,03

0,128

85,85

0,085

76,04

0,332

65,20

-1,594

72,18

-0,097

81,87

0,282

7

95,03

0,128

85,84

0,075

76,09

0,382

65,30

-1,494

72,36

0,083

81,67

0,082

8

95,02

0,118

85,88

0,115

76,09

0,382

65,23

-1,564

72,36

0,083

81,59

0,002

9

94,99

0,088

85,87

0,105

76,07

0,362

65,27

-1,524

72,38

0,103

81,58

-0,008

10

95,01

0,108

85,88

0,115

76,07

0,362

65,25

-1,544

72,69

0,413

81,60

0,012

11

94,96

0,058

85,79

0,025

76,07

0,362

65,26

-1,534

72,29

0,013

81,77

0,182

12

93,84

-1,062

84,70

-1,065

74,93

-0,778

63,39

-3,404

71,21

-1,067

80,71

-0,878

M

94,902

85,765

75,708

66,794

72,277

81,588

S

0,336

0,338

0,904

5,857

0,356

0,316

  1. ANALIZA WYNIKÓW POMIARÓW

Likwidujemy błędy grube usuwając z tabeli pomiary znacznie odbiegające od wartości średniej.

Tabela wyników pomiarów długości boków i wysokości trójkąta nr 9 po eliminacji błędów grubych.

Lp.

a

a

B

b

c

c

ha

ha

hb

hb

hc

hc

1

95,00

0,10

85,97

0,21

75,97

0,26

85,31

18,52

72,32

0,04

81,63

0,04

2

95,04

0,14

85,86

0,10

73,03

-2,68

65,34

-1,45

72,41

0,13

82,01

0,42

3

94,94

0,04

85,83

0,07

76,05

0,34

65,38

-1,41

72,42

0,14

81,60

0,01

4

94,98

0,08

85,87

0,11

76,05

0,34

65,30

-1,49

72,38

0,10

81,60

0,01

5

94,98

0,08

85,84

0,08

76,04

0,33

65,30

-1,49

72,32

0,04

81,42

-0,17

6

95,03

0,13

85,85

0,09

76,04

0,33

65,20

-1,59

72,18

-0,10

81,87

0,28

7

95,03

0,13

85,84

0,08

76,09

0,38

65,30

-1,49

72,36

0,08

81,67

0,08

8

95,02

0,12

85,88

0,12

76,09

0,38

65,23

-1,56

72,36

0,08

81,59

0,00

9

94,99

0,09

85,87

0,11

76,07

0,36

65,27

-1,52

72,38

0,10

81,58

-0,01

10

95,01

0,11

85,88

0,12

76,07

0,36

65,25

-1,54

72,69

0,41

81,60

0,01

11

94,96

0,06

85,79

0,03

76,07

0,36

65,26

-1,53

72,29

0,01

81,77

0,18

12

93,84

-1,06

84,70

-1,07

74,93

-0,78

63,39

-3,40

71,21

-1,07

80,71

-0,88

M

94,998

85,862

75,952

65,283

72,374

81,667

S

0,032

0,044

0,340

0,053

0,124

0,161

0x08 graphic
Przykładowe obliczenia:

0x08 graphic

Długość boku a wynosi więc:

a = aśr ±(Δgp+3⋅s) = 94,998 ± (0,030+3⋅0,032) = 94,998 ±0,126 [mm]

przy czym:

aśr - średnia długość boku obliczona na podstawie wykonanych pomiarów, po eliminacji błędów grubych,

Δgp - błąd bezwzględny przyrządu pomiarowego (suwmiarki)

0x08 graphic
s - odchylenie standardowe.

Wyznaczone długości boków i wysokości

trójkąta nr 9 wraz z dokładnością.

Wymiar

Długość [mm]

[mm]

δ

[%]

A

94,998

±0,125

±0,13

B

85,862

±0,163

±0,19

C

76,054

±0,134

±0,18

ha

65,283

±0,188

±0,29

hb

72,374

±0,403

±0,56

hc

81,667

±0,513

±0,63

Obliczanie pola trójkąta:

Tabela pól trójkąta: Po eliminacji błędów grubych:

0x08 graphic
0x08 graphic

Obliczenia błędów wyznaczenia powierzchni trójkąta:

Stosuję metodę różniczki zupełnej.:

0x08 graphic
dla pola powierzchni wyznaczonego ze wzoru: P=0,5(a ⋅ ha)

0x08 graphic

oraz dla pola powierzchni wyznaczonego ze wzoru Harona:

0x08 graphic
gdzie: p=0,5⋅(a+b+c)

0x08 graphic
Korzystanie z metody różniczki zupełnej byłoby w tym przypadku kłopotliwe, więc względny błąd pomiaru obliczam wykorzystując fakt, że jeśli wielkość badana Y jest iloczynem zmierzonych wielkości X, to wówczas błąd względny wielkości Y jest sumą błędów względnych wielkości X

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

Pole

P

[mm2]

[mm2]

δ

[%]

Pa

3100,88

12,08

0,39

Pb

3107,07

29,94

0,97

Pc

3104,26

24,98

0,81

Ph

3097,29

40,58

1,31

  1. WNIOSKI

Błędy przypadkowe pomiarów długości boków i wysokości trójkąta wynikają w tym przypadku faktu, że:

Na podstawie przeprowadzonych pomiarów wywnioskować można, że w trójkącie dokładniej mierzy się długości boków niż długości wysokości.

Najprawdopodobniej wynika to z niewłaściwego (nierównego) ustawienia trójkąta podczas pomiaru jego wysokości.

Błąd względny pomiaru długości boków nie przekraczał 0,19%, zaś błąd względny pomiaru długości wysokości dochodził do 0,63%.

Przy wyznaczaniu pola powierzchni widzimy, że duży wpływ na dokładność ma metoda pomiaru. W przypadku wyznaczania pola wg wzoru klasycznego błąd względny zawierał się w przedziale od 0,39% do 0,97%, zaś w przypadku zastosowania wzoru Harona błąd względny wyniósł 1,31%.

Wynika to z faktu, że przy wyznaczaniu pola wg wzoru klasycznego używamy dwóch (obarczonych błędem) zmierzonych wartości - długości boku i długości wysokości opadającej na ten bok, a w przypadku wzoru Harona - trzech - długości wszystkich boków.

Mimo, że pomiar długości wysokości obarczony jest większym błędem, to jednak pole wyznaczone z użyciem wysokości jest dokładniej wyznaczone niż pole wyznaczone na podstawie trzech boków.

Widoczny jest tu również fakt, że pole wyznaczone z wzoru Harona ma mniejszą wartość niż pozostałe pola. Myślę, że wynika to stąd, że mierząc wysokości, zawsze otrzymujemy wynik zawyżony (najkrótszą odległością wierzchołka od boku jest prosta prostopadła do boku i przechodząca przez ten wierzchołek, a jej niestety niełatwo jest zmierzyć.

0x01 graphic

Lp.

Pa

Pb

Pc

Ph

1

4052,2

3108,7

3100,7

3097,4

2

3105,0

3108,6

2994,6

2997,7

3

31,03,6

3107,8

3102,8

3095,5

4

3101,1

3107,8

3102,8

3097,2

5

3101,1

3104,6

3095,6

3096,1

6

3098,0

3198,7

3112,7

3097,1

7

3102,7

3105,1

3107,1

3098,5

8

3099,1

3107,1

3104,1

3099,4

9

3100,0

3107,9

3102,9

3098,0

10

3099,7

3121,7

3103,7

3098,5

11

3098,5

3100,1

3110,1

3095,4

12

3021,2

3015,8

3023,8

3013,0

m

3153,5

3099,4

3088,4

3082,0

s

277,7

26,9

37,8

36,0

0x01 graphic

Lp.

Pa

Pb

Pc

Ph

1

4052,2

3108,7

3100,7

3097,4

2

3105,0

3108,6

2994,6

2997,7

3

3103,6

3107,9

3102,8

3095,5

4

3101,1

3107,6

3102,8

3097,2

5

3101,1

3104,0

3095,6

3096,1

6

3098,0

3098,3

3112,7

3097,1

7

3102,7

3105,7

3107,1

3098,5

8

3099,1

3107,1

3104,1

3099,4

9

3100,0

3107,6

3102,9

3098,0

10

3099,7

3121,3

3103,7

3098,5

11

3098,5

3100,9

3110,1

3095,4

12

2974,3

3015,7

3023,8

3013,0

m

3100,88

3107,07

3104,26

3097,29

s

2,28

5,79

4,81

1,41

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphicWyszukiwarka

Podobne podstrony:
C - Statystyczna analiza wyników pomiarów, miernictwo3-Marek, SPRAWOZDANIE
C - Statystyczna analiza wyników pomiarów, Lab C i, Sprawozdanie
C - Statystyczna analiza wyników pomiarów, spraw.
C - Statystyczna analiza wyników pomiarów, statystyczna analiza wynikow pomiarów(miern), Politechnik
C - Statystyczna analiza wyników pomiarów, mier1
C - Statystyczna analiza wyników pomiarów, Lab C c, Cezary Kozłowski
C - Statystyczna analiza wyników pomiarów, Lab C h, Pomiar
C - Statystyczna analiza wyników pomiarów, SP, Kozieł Piotr
C - Statystyczna analiza wyników pomiarów, KOREK, Marcin Kornak
C - Statystyczna analiza wyników pomiarów, statystyczna anaziza wyn. pomiarˇw
C - Statystyczna analiza wyników pomiarów, spr trˇj, x
C Statystyczna analiza wyników pomiarów lab z mier
C - Statystyczna analiza wyników pomiarów, m-2, Wykona˙ : Grzegorz Kozik
C - Statystyczna analiza wyników pomiarów, Lab C e, Laboratorium miernictwa elektronicznego
C - Statystyczna analiza wyników pomiarów, cw 1, Protokół z ćwiczenia: Statystyczna analiza wyników
C - Statystyczna analiza wyników pomiarów, Statystyczna analiza wyników pomiarów, Statystyczna anali
Statystyczna analiza wyników pomiarów, Informatyka, Podstawy miernictwa, Laboratorium
C - Statystyczna analiza wyników pomiarów, Lab C g, Laboratorium Miernictwa Elektronicznego
C - Statystyczna analiza wyników pomiarów, CW3MIERN, Zespół Szkół Elektronicznych

więcej podobnych podstron