cw.6 pmo, II ROK, SEMESTR II, psychologia różnic indywidualnych, opracowania


ĆW. 6

PIĘCIOCZYNNIKOWY MODEL OSOBOWOŚCI (PMO)

1) charakter leksykalny (w literaturze polskiej opisane przez- Szarotę)

2) badania kwestionariuszowe (Zawadzki, Szczepańska i Strelau)

3) swobodne opisy osobowości (Marszał- Wiśniewska i Jarmuż)

I. Badania leksykalne prowadzone w ramach PMO

a) Pierwszy etap badań

- adaptowalność społeczna

- konformizm

- wola osiągnięć

- kontrola emocjonalna

- poszukujący intelekt

- surgencja

- ugodowość

- niezawodność

- stałość emocjonalna

- kultura

I faza: analiza czynnikowa: 5 czynników (Tupes i Christal)+ do każdego z nich cztery opisy z listy Cattella => podstawowa TAKSONOMIA OSOBOWOŚCI:

- surgencja

- ugodowość

- sumienność

- stałość emocjonalna

- kultura

II faza: badanie od podstaw: lista Allporta i Odberta uzupełniona nowymi terminami ze słownika Webstera- wykluczył terminy wieloznaczne, oceniające, trudne i słowa odnoszące się do opisu anatomicznego i fizycznego- selekcja oparta na podstawie obiektywnych kryteriów i zgodności ocen sędziów kompetentnych.

Wyselekcjonowane terminy zredukowano do 8081 i posortowano na trzy kategorie:

  1. stałe cechy (różnice indywidualne w zachowaniu, w funkcjonowaniu poznawczym i emocjonalnym) * (to na nich Norman się skoncentrował)

  2. czasowe stany

  3. role społeczne

b) Drugi etap badań

- autor terminu „Wielka Piątka”

- odmienna (od Cattella) hipoteza leksykalna: różnice indywidualne między ludźmi znajdują swój wyraz w języku; „im większe znaczenie mają te różnice, tym częściej ludzie będą na nie zwracali uwagę i tym częściej będą o nich rozmawiać, aż w końcu wynajdą opisujący je termin”

- w badaniach posługiwał się za Normanem tymi samymi nazwami czynników, poza piątym, który nazwał intelektem- czynnik ten charakteryzuje się mądrością, oryginalnością, obiektywnością, refleksją i zamiłowaniem do sztuki

- zaproponował listę stu przymiotników- identyfikatorów (markerów): po dwadzieścia na każdy czynnik charakteryzowany dwubiegunowo;

- przymiotnikach=> doprowadziła da rozwiązania pięcioczynnikowego

- rzeczownikach=> rozwiązanie czteroczynnikowe (brak czynnika związanego z charakterystyką emocjonalną)

- czasownikach=> wyodrębnienie dwóch czynników: ugodowości i stałości emocjonalnej

- model AB5C nie jest uniwersalny, gdyż w zależności od wersji językowej przymiotniki zmieniają w kołowej przestrzeni swoją pozycję i tylko niewiele ponad 20% miało te same pierwotne i wtórne ładunki czynnikowe

- składa się z 60 przymiotników- po 12 na skalę

- lista przymiotników charakteryzuje czynniki jednobiegunowo (p. ujemne nie doprowadziły do rozwiązania pięcioczynnikowego)

* UGODOWOŚĆ: wielkoduszny, uczynny, ufny, wyrozumiały, dobroduszny, troskliwy, czuły, szczodry, gościnny, ofiarny, szlachetny, szczery

* SUMIENNOŚĆ: staranny, skrupulatny, dokładny, systematyczny, solidny, pilny, obowiązkowy, sumienny, precyzyjny, pracowity, rozważny, odpowiedzialny

* DYNAMICZNOŚĆ: szybki, obrotny, śmiały, zwinny, operatywny, odważny, dynamiczny, energiczny, przedsiębiorczy, aktywny, zręczny, ruchliwy

* POBUDLIWOŚĆ: wybuchowy, impulsywny, pobudliwy, gwałtowny, porywczy, zapalczywy, narwany, popędliwy, emocjonalny, nieopanowany, choleryczny, nerwowy

* INTELEKT: inteligentny, uzdolniony, twórczy, pojętny, oczytany, bystry, myślący, mądry, rozumny, zdolny, utalentowany, odkrywczy

II. Psychometryczne podejście do badań nad PMO- kwestionariusze

- zredukowali 16-Czynnikowy Kwestionariusz Osobowości Cattella do trzech czynników: (Eysenckowskiej) neurotyczności i ekstrawersji oraz do wyobraźni, którą nazwali otwartością na doświadczenie=> trójczynnikowy model osobowości NEO;

- pod wpływem badań leksykalnych rozszerzyli model o dwa kolejne czynniki: sumienność i ugodowość

- do pomiaru wyodrębnionych czynników skonstruowali Kwestionariusz Osobowości NEO- PI: pięć skal do pięciu czynników- trzy pierwsze NEO zawierały podskale, stanowiące odpowiednik składników definicyjnych skal; skale ugodowość i sumienność miały charakter ogólny, bez rozbicia na podskale

- Zmodyfikowany Kwestionariusz Osobowości NEO-PI-R: składa się z trzydziestu skal- po sześć na każdy z czynników=> umożliwia opis osobowości na poziomie czynników pierwszego rzędu oraz czynników drugiego rzędu („wielka piątka”)- NEOAC; pomiar czasochłonny.

- Kwestionariusz NEO-FFI- skrócona wersja NEO-PI-R; składa się z 60 pozycji (12 na skalę); pozwala na ogólną diagnozę pięciu czynników.

Argumenty na rzecz traktowania czynników NEOAC jako podstawowych wymiarów osobowości- zdaniem Costy i McCrea

Argumenty Zuckermana na rzecz PMO:

1) rzetelna identyfikacja czynników (wymiarów) niezależnie od zastosowanej metody, płci i wieku osób badanych;

2) co najmniej umiarkowanie wysoki wskaźnik odziedziczalności;

3) występowanie podobnych rodzajów cech behawioranych w świecie zwierząt;

4) powiązanie cechy osobowości z identyfikatorami biologicznymi.

* 3) i 4) odmienne od tych, które zaproponowali Costa i McCrea, nie spełnione w odniesieniu do czynników NEOAC.

      1. Swobodne opisy osobowości oparte na modelu PMO

1) spontaniczne opisy osobowości z punktu widzenia dokonujących ich osób mają istotne znaczenie dla charakterystyki osobowości;

2) im ważniejsza jest określona cecha osobowości, tym częściej jest wymieniana w opisie;

3) swobodne opisy dokonywane w różnych językach i kulturach odzwierciedlają wpływ czynników kulturowych na kształtowanie się osobowości

* 4) niesformułowane wprost założenie: istnienie pięciu czynników osobowości (ekstrawersja, ugodowość, sumienność, stałość emocjonalna i intelekt-otwartość)

UWAGI KRYTYCZNE:

- model PMO jest ateoretyczny i jest obciążony wszystkimi niedostatkami metody analizy czynnikowej (ta sama krytyka skierowana pod adresem koncepcji osobowości Cattella);

- subiektywny dobór zmiennych stanowiących podstawę do wyodrębnienia czynników;

- opisy osobowości (typowe dla podejścia leksykalnego), oparte na pojedynczych słowach- nie ujmują dynamicznego charakteru relacji jednostki ze światem

- czynniki nie są ortogonalne w stosunku do siebie (dobór składników definicyjnych czynników NEOAC jest arbitralny)

- sumienność i ugodowość, są składnikami (ze znakiem przeciwnym) bardziej ogólnego czynnika psychotyczności

- czynnik intelekt (otwartość, kultura) nie należy do charakterystyk osobowości, lecz funkcjonowania poznawczego (np. Inteligencja)

- badania prowadzone w ramach PMO nie wykraczają poza opis i mają charakter czysto korelacyjny.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Cw. 9 - materialy, II ROK, SEMESTR II, psychologia różnic indywidualnych, opracowania
Szymura, II ROK, SEMESTR II, psychologia różnic indywidualnych, opracowania
Nęcka r. 6, II ROK, SEMESTR II, psychologia różnic indywidualnych, opracowania
Skrypt(2), II ROK, SEMESTR II, psychologia różnic indywidualnych, opracowania
zuckerman stu, II ROK, SEMESTR II, psychologia różnic indywidualnych, opracowania
zuckerman+klucz, II ROK, SEMESTR II, psychologia różnic indywidualnych, opracowania
material do pominiecia, II ROK, SEMESTR II, psychologia różnic indywidualnych, opracowania
guidelines, II ROK, SEMESTR II, psychologia różnic indywidualnych, opracowania
necka, II ROK, SEMESTR II, psychologia różnic indywidualnych, opracowania
Teorie zorientowane na dziecko, II ROK, SEMESTR II, psychologia różnic indywidualnych, opracowania
Szymura, II ROK, SEMESTR II, psychologia różnic indywidualnych, opracowania
Materiał NIE obowiązujący do kolokwium, II ROK, SEMESTR II, psychologia różnic indywidualnych, oprac
skrypt (2), II ROK, SEMESTR II, psychologia różnic indywidualnych, opracowania
necka, II ROK, SEMESTR II, psychologia różnic indywidualnych, opracowania
teorie zorientowane na doroslego, II ROK, SEMESTR II, psychologia różnic indywidualnych, opracowania
PRI kolokwium 08.06.10, II ROK, SEMESTR II, psychologia różnic indywidualnych, opracowania
09a.Motywacyjne skladniki osobowosci(2), II ROK, SEMESTR II, psychologia różnic indywidualnych, opra
rozdzia é 1, II ROK, SEMESTR II, psychologia różnic indywidualnych, opracowania

więcej podobnych podstron