Cw. 9 - materialy, II ROK, SEMESTR II, psychologia różnic indywidualnych, opracowania


B i o l o g i c z n e K o r e l a t y I n t e l i g e n c j i

Szybkość Przewodzenia Nerwowego

Potencjały wywołane(ERP)

0x08 graphic

zmiana w aktywności elektrycznej mózgu w odpowiedzi na prostą stymulację

Czas latencji

0x08 graphic
[od momentu zadziałania bodźca

do P300 jest czas utajenia]

czas, jaki upływa od momentu pojawienia się bodźca do pierwszej rejestrowanej zmiany aktywności elektrycznej mózgu

ujemna korelacja z inteligencją

Czas inspekcji

0x08 graphic

to nie czas reakcji, a czas ekspozycji bodźca!!! (osoba inteligentna „szybciej patrzy”)

Czas reakcji prostej

w odpowiedzi na pojawienie się litery na ekranie

różnią się

MOŻLIWOŚCIĄ

0x08 graphic
0x08 graphic
WYBORU!!!

Czas reakcji złożonej

pojawiającą się na ekranie

Wielkość Mózgu

[Rushton!]

IQ rasy: żółta biała czarna

0x08 graphic
najwyższe najniższe

Sprawność Mózgu

Miara długości sznurka

[długość sznurka; u osób inteligentnych potencjały się nie uśredniają!]

Wydajność energetyczna mózgu

[osoba o większym IQ może sobie uprościć zadanie]

Wariancja czasu reakcji

[rozrzut czasów reakcji u osób z większym IQ wariancja jest mniejsza!]

Dziedziczność inteligencji

Badania genetyczne

0x08 graphic

metoda bliźniąt i metoda adopcyjna

Regresja do średniej

Poligenetyczne uwarunkowanie inteligencji

Prawda/Fałsz

Zdania prawdziwe

 1. Osoby inteligentne szybciej wykonują elementarne zadania poznawcze (ECT).

 2. Osoby inteligentne nie wykazują inercji mentalnej.

 3. Osoby inteligentne rozwiązują analogie szybciej i bardziej poprawnie niż osoby nieinteligentne.

 4. Czas kodowania składników analogii jest pozytywnie skorelowany z inteligencją.

 5. Osoby inteligentne szybciej automatyzują procesy poznawcze.

 6. Wg Ackermana i Schneidera siła ujemnej korelacji pomiędzy czasem wykonywania automatyzowanego zadania maleje wraz z jego powtarzaniem (inteligencja ma znaczenie tylko w początkowej fazie automatyzacji).

 7. Osoby inteligentne mają większą pulę zasobów uwagi.

 8. Przyrost czasu reakcji przy przejściu z zadania pojedynczego na podwójne jest niższy u osób inteligentnych.

 9. Poziom wykonania zadania podwójnego obniża się mniej u osób inteligentnych, ze względu na większą pulę zasobów do podziału.

 10. Bardzo wysoka korelacja pojemności pamięci roboczej z inteligencją płynną.

 11. Osoby inteligentne sprawniej wykonują zadania werbalne ze względu na większą pojemność pętli fonologicznej.

 12. Inteligencja jest silniej związana z pamięcią roboczą, niż pamięcią krótkotrwałą.

 13. Osoba inteligentna wykorzystuje strategie adekwatne do wykonywanego zadania.

 14. Za wariancję inteligencji w większym stopniu odpowiadają procesy kontrolne, niż pojemność pamięci roboczej.

Zdania fałszywe

 1. Inteligencję można sprowadzić do ogólnego tempa przetwarzania informacji.

 2. Osoby inteligentne mają niższy wskaźnik akceleracji.

 3. Wszystkie etapy rozumowania przez analogię przebiegają szybciej u osób inteligentnych.

 4. Wg Sternberga siła ujemnej korelacji pomiędzy czasem wykonywania automatyzowanego zadania maleje wraz z jego powtarzaniem (inteligencja ma znaczenie tylko w początkowej fazie automatyzacji).

 5. U osób inteligentnych nie obserwuje się różnic pomiędzy wykonaniem pojedynczego i podwójnego zadania uwagowego.

 6. Bardzo wysoka korelacja pojemności pamięci roboczej z inteligencją skrystalizowaną.

 7. Tempo usuwania informacji z pętli fonologicznej jest wolniejsze u osób inteligentnych.

 8. Inteligencja jest silniej związana z pamięcią krótkotrwałą, niż z pamięcią roboczą.

 9. Wg Barona za inteligencję odpowiadają strategie lokalne.

 10. Za wariancję inteligencji w większym stopniu odpowiada pojemność pamięci roboczej, niż siła kontroli poznawczej.

 11. Efekt interferencji jest większy u osób inteligentnych, ze względu na głębsze przetwarzanie semantyczne.0x01 graphicWyszukiwarka

Podobne podstrony:
material do pominiecia, II ROK, SEMESTR II, psychologia różnic indywidualnych, opracowania
cw.6 pmo, II ROK, SEMESTR II, psychologia różnic indywidualnych, opracowania
Materiał NIE obowiązujący do kolokwium, II ROK, SEMESTR II, psychologia różnic indywidualnych, oprac
Szymura, II ROK, SEMESTR II, psychologia różnic indywidualnych, opracowania
Nęcka r. 6, II ROK, SEMESTR II, psychologia różnic indywidualnych, opracowania
Skrypt(2), II ROK, SEMESTR II, psychologia różnic indywidualnych, opracowania
zuckerman stu, II ROK, SEMESTR II, psychologia różnic indywidualnych, opracowania
zuckerman+klucz, II ROK, SEMESTR II, psychologia różnic indywidualnych, opracowania
guidelines, II ROK, SEMESTR II, psychologia różnic indywidualnych, opracowania
necka, II ROK, SEMESTR II, psychologia różnic indywidualnych, opracowania
Teorie zorientowane na dziecko, II ROK, SEMESTR II, psychologia różnic indywidualnych, opracowania
Szymura, II ROK, SEMESTR II, psychologia różnic indywidualnych, opracowania
skrypt (2), II ROK, SEMESTR II, psychologia różnic indywidualnych, opracowania
necka, II ROK, SEMESTR II, psychologia różnic indywidualnych, opracowania
teorie zorientowane na doroslego, II ROK, SEMESTR II, psychologia różnic indywidualnych, opracowania
PRI kolokwium 08.06.10, II ROK, SEMESTR II, psychologia różnic indywidualnych, opracowania
09a.Motywacyjne skladniki osobowosci(2), II ROK, SEMESTR II, psychologia różnic indywidualnych, opra
rozdzia é 1, II ROK, SEMESTR II, psychologia różnic indywidualnych, opracowania

więcej podobnych podstron