konsp r, PWSZ Tarnów Filologia polska II rok, PWSZ Tranów Logopedia


Konspekt do zajęć logopedycznych

Prowadzący: Patrycja Kardyś

Temat: Utrwalenie prawidłowej artykulacji głoski „r”

Cel główny: Utrwalanie wymowy głoski „r”

Cele szczegółowe:

Czas zajęć: 90 minut

Forma zajęć: Indywidualna

Klasa: 3 podstawowa

Pomoce:

Etapy pracy

Przebieg zajęć

Pomoce dydaktyczne

Powitanie

Nawiązanie kontaktu z dzieckiem oraz zachęcenie go do pracy

Ćwiczenia oddechowe

-wdychanie powietrza nosem a wydychanie ustami,

-wykonanie wdechu i zdmuchniecie świeczki (raz powoli, raz szybko)

Lustro

Świeczka

Ćwiczenia usprawniające aparat artykulacyjny

-opuszczanie i unoszenie żuchwy ku górze,

-zakładanie dolnej wargi na górną i odwrotnie,

-parskanie,

-przesadna artykulacja głosek a-i-o-e-u-y

Lustro

Ćwiczenia fonacyjne

-artykulacja głoski „r” w sylabach otwartych:

ra, ro, ru, re, ry,

ara, oro, ere, ry, uru, iry,

Lustro

Wypisane sylaby

Ćwiczenia języka

-unoszenie czubka języka do zębów górnych i dolnych,

-unoszenie języka w kierunku nosa,

-wysuwanie języka daleko na brodę

Lustro

Ćwiczenia słownikowo-artykulacyjne

-rozwiązywanie rebusów,

-podpisywanie obrazków,

-różnicowanie głoski „r” i głoski „l” (rufa-lufa, rama-lama, rok-lok, ród-lód, rada-lada, cerować-celować, chrapanie-chlapanie, kratka-klatka, kura-kula, bar-bal, kufer-kufel, żal-żar)

Obrazki

Rebusy

Ćwiczenia z zeszytów logopedycznych

Zakończenie zajęćWyszukiwarka

Podobne podstrony:
konsp cz, PWSZ Tarnów Filologia polska II rok, PWSZ Tranów Logopedia
konsp ż, PWSZ Tarnów Filologia polska II rok, PWSZ Tranów Logopedia
konsp sz, PWSZ Tarnów Filologia polska II rok, PWSZ Tranów Logopedia
konsp ź, PWSZ Tarnów Filologia polska II rok, PWSZ Tranów Logopedia
konsp l, PWSZ Tarnów Filologia polska II rok, PWSZ Tranów Logopedia
konsp k, PWSZ Tarnów Filologia polska II rok, PWSZ Tranów Logopedia
konsp c, PWSZ Tarnów Filologia polska II rok, PWSZ Tranów Logopedia
Terapia logopedyczna Konspekt 2, PWSZ Tarnów Filologia polska II rok, PWSZ Tarnów Filologia polska I
egzamin Bo ena Koz owska - Praca z dzieckiem z Zespo, PWSZ Tarnów Filologia polska II rok, PWSZ Tran
PSYCHOLOGIA protokól badania dziecka, PWSZ Tarnów Filologia polska II rok
Debata PWSZ Tarnów, PWSZ Tarnów Filologia polska II rok, PWSZ Tarnów Filologia polska III
LEKSYKOLOGIA PRACA, PWSZ Tarnów Filologia polska II rok
Konspekt na patologie (2), PWSZ Tarnów Filologia polska II rok, PWSZ Tarnów Filologia polska III rok
Komunikacja Społeczna Socjolingwistyczna teoria Basila Bernsteina, PWSZ Tarnów Filologia polska II r
metody-1, PWSZ Tarnów Filologia polska II rok, PWSZ Tranów Logopedia, PWSZ Tarnów Filologia polska r
Studium przypadku dziecka z dyslalią, PWSZ Tarnów Filologia polska II rok, PWSZ Tranów Logopedia, PW

więcej podobnych podstron