material do pominiecia, II ROK, SEMESTR II, psychologia różnic indywidualnych, opracowania


Do pominięcia z twórczości:

  1. Skale ocen

  2. Technika oceny konsensualnej

  3. Ujęcie triadowe twórczości

Do pominięcia z inteligencji:

  1. Triadowa teoria struktury zdolności Cattella (ale trzeba nauczyć się o gf i gc!)

  2. 5 czynników równorzędnych Kelley'a

  3. Teoria Guilforda (ale tylko odnośnie inteligencji! jego teorie związane z twórczością obowiązują)

  4. Trójwarstwowa koncepcja zdolności Johna Carrolla

  5. Badania nad dynamiką czasu reakcji (Nęcka, Rychlicka)

  6. 10 procesów składających się na proces rozwiązywania zadań intelektualnych (Carroll).

UWAGI: Nie trzeba się uczyć poszczególnych wartości korelacji (poza korelacją między inteligencją, a pamięcią roboczą) - należy tylko znać kierunek zależności.

Należy zwrócić uwagę na kluczowe nazwiska teoretyków inteligencji.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Materiał NIE obowiązujący do kolokwium, II ROK, SEMESTR II, psychologia różnic indywidualnych, oprac
Cw. 9 - materialy, II ROK, SEMESTR II, psychologia różnic indywidualnych, opracowania
Szymura, II ROK, SEMESTR II, psychologia różnic indywidualnych, opracowania
Nęcka r. 6, II ROK, SEMESTR II, psychologia różnic indywidualnych, opracowania
Skrypt(2), II ROK, SEMESTR II, psychologia różnic indywidualnych, opracowania
zuckerman stu, II ROK, SEMESTR II, psychologia różnic indywidualnych, opracowania
zuckerman+klucz, II ROK, SEMESTR II, psychologia różnic indywidualnych, opracowania
guidelines, II ROK, SEMESTR II, psychologia różnic indywidualnych, opracowania
necka, II ROK, SEMESTR II, psychologia różnic indywidualnych, opracowania
cw.6 pmo, II ROK, SEMESTR II, psychologia różnic indywidualnych, opracowania
Teorie zorientowane na dziecko, II ROK, SEMESTR II, psychologia różnic indywidualnych, opracowania
Szymura, II ROK, SEMESTR II, psychologia różnic indywidualnych, opracowania
skrypt (2), II ROK, SEMESTR II, psychologia różnic indywidualnych, opracowania
necka, II ROK, SEMESTR II, psychologia różnic indywidualnych, opracowania
teorie zorientowane na doroslego, II ROK, SEMESTR II, psychologia różnic indywidualnych, opracowania
PRI kolokwium 08.06.10, II ROK, SEMESTR II, psychologia różnic indywidualnych, opracowania
09a.Motywacyjne skladniki osobowosci(2), II ROK, SEMESTR II, psychologia różnic indywidualnych, opra
rozdzia é 1, II ROK, SEMESTR II, psychologia różnic indywidualnych, opracowania

więcej podobnych podstron